Download  Print this page

Advertisement

2. BRUG AF ELEKTRICITET
Sørg for, at det tilsluttede apparat er SLUKKET, før det forbindes til generatoren.
Flyt ikke generatoren, mens den er i drift.
Sørg for, at generatoren er jordforbundet, hvis det tilsluttede apparat er jordforbundet. Manglende
jordforbindelse kan give elektrisk stød.
KONTROLPANEL
EN
(EG241A, EG321A, EG321AE)
FR
DE
NL
[Elektrisk starter model]
ES
IT
Nøglekontakt
PT
GR
NO
SE
FI
DK
RU
(EG441A, EG441AE, EG601A, EG601AE, EG671A, EG671AE)
[Elektrisk starter model]
Nøglekontakt
Motorkontakt
8
Motorkontakt
Jordklemme
Jordklemme
ADVARSEL
Vekselsstrøms-
Kontakt 20A
Vekselstrøms-
Afbryder
Vekselsstrøms-
Kontakt 20A
Vekselstrøms-
Afbryder
Voltmeter
Jævnstrøms-
Afbryder
Jævnstrøms-
Kontakt
Voltmeter
Jævnstrøms-
Afbryder
Jævnstrøms-
Kontakt

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: