Download  Print this page

Oplysninger Om Effektforbrug - Makita EG241A Instructions For Use Manual

Eg series.
Hide thumbs

Advertisement

5. OPLYSNINGER OM EFFEKTFORBRUG

Nogle apparater behøver stor startstrøm til at starte. Det betyder, at den elektriske effekt, der skal til for at starte
apparatet, kan overstige den effekt, der behøves under apparatets drift.
Elapparater og elvæktøj er normalt udstyret med en mærkat med påtrykt spænding, frekvens/Hz, ampere (amps)
og den effekt, der kræves for at drive det pågældende apparat eller værktøj.
Nærmeste forhandler eller servicecenter kan besvare spørgsmål om startstrøm for konkrete apparater eller
værktøj.
Elektrisk belastning i form af glødelamper og kogeplader behøver samme effekt under start og drift.
Belastning i form af lysstofrør kræver under start 1,2 til 2 gange så stor effekt som rørene er påstemplet.
Belastning i form af kviksølvlamper kræver under start 2 til 3 gang så stor effekt, som lamperne er påstemplet.
Elmotorer kræver stor startstrøm. Effektforbruget afhænger af motorens type og anvendelse. Når først
startstrømmen er nået, og motoren er startet, vil den kun kræve 50% til 30% af effekten til den fortsatte drift.
De À este elværktøjer kræver, når de bruges under belastning, 1,2 til 3 gange så stor en effekt, som de er
påstemplet. En 5000 watt-generator kan for eksempel forsyne et 1800 til 4000 watt-elværktøj med strøm.
Belastninger i form af for eksempel dykpumper og trykluftskompressorer kræver en meget stor effekt under
start. De behøver under start 3 til 5 gange så stor en effekt som under normal drift.
En 5000 watt-generator vil for eksempel kun kunne forsyne en 1000 til 1700 watt-pumpe med strøm.
OBS
Nedenstående effektskema er kun ment som en generel vejledning. AÀ æs den korrekte effekt på det
pågældende apparat.
Det samlede effektforbrug, der kræves for at drive et bestemt elektrisk apparat eller værktøj, ¿ ndes ved at gange
apparatets/værktøjets spænding med dets strømforbrug. Oplysning om spænding og strømforbrug ¿ ndes på det
mærkeskilt, som normalt sidder på elektriske apparater og elværktøj.
Anvendelse
Glødelampe, varmeapparat
Lysstofrør, elværktøj
Kviksølvlampe
Pumpe, kompressor
SPÆNDINGSFALD I FORLÆNGERLEDNINGER
Når der bruges en lang forlængerledning til at forbinde et apparat eller et værktøj med generatoren, vil der ¿ nde et
vist spændingsfald sted i forlængerledningen, hvilket nedsætter den effektive spænding, der er til rådighed for
apparatet eller værktøjet.
Skemaet herunder viser det omtrentlige spændingstab, når en forlængerledning på ca. 100 meter anvendes til at
forbinde et apparat eller et værktøj med generatoren.
Påstemplet
A.W.G.
tværsnit
2
mm
No.
0,75
18
1,27
16
2,0
14
3,5
12 til 10
5,5
10 til 8
EG241A
2000
1100
800
500
Tilladt
Trådantal/
Modstand
strøm
tråddia.
A
No./mm
Ω /100m
7
30/0,18
12
50/0,16
17
37/0,26
23
45/0,32
35
70/0,32
Anvendelig effekt (ca. W)
EG321A
EG441A
EG321AE
EG441AE
2400
3600
1300
2000
950
1450
600
900
Aktuel strømstyrke
1A
3A
5A
2,477
2,5V
8V 12,5V
1,486
1,5V
5V
7,5V 12V
0,952
1V
3V
5V
0,517
1,5V 2,5V
0,332
1V
2V
EG601A
EG671A
EG601AE
EG671AE
4600
5500
2550
3050
1850
2200
1150
1400
8A
10A
12A
15A
15V
18V
8V
10V
12V
15V
4V
5V
6,5V 7,5V
2,5V 3,5V
4V
5V
EN
FR
DE
NL
ES
IT
PT
GR
NO
SE
FI
DK
RU
11

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: