Download  Print this page

Komponentene; Kontroll FØr Start - Makita EG241A Instructions For Use Manual

Eg series.
Hide thumbs

Advertisement

2. KOMPONENTENE

(Se fi g.
)
MERK
Vennligst se på illustrasjone på baksiden av oms-
laget for fi gur
til
som indikert i teksten.
EG241A, EG321A, EG321AE,
EG441A, EG441AE (Se fi g.
❶ REKYLSTARTER
❷ REKYLSTARTERHÅNDTAK
❸ BENSINFILTER (BENSINKRAN)
❹ BENSINTANK
❺ MOTORBRYTER
❻ KONTROLLPANEL
❼ OLJEMÅLER (OLJETANK)
❽ OLJEPROPP
❾ BENSINMÅLER
TANKLOKK
TENNPLUGGHETTE
CHOKESPAK
LUFTRENSER
EKSOSUTLØP
LYDPOTTEDEKSEL
EG601A, EG601AE, EG671A, EG671AE
(Se fi g.
-②)
❶ REKYLSTARTER
❷ REKYLSTARTERHÅNDTAK
❸ BENSINFILTER (BENSINKRAN)
❹ TANKLOKK
❺ MOTORBRYTER
❻ KONTROLLPANEL
❼ OLJEMÅLER (OLJETANK)
❽ OLJEPROPP
❾ BENSINTANK
BENSINMÅLER
CHOKESPAK
TENNPLUGGHETTE
LUFTRENSER
LYDPOTTE
EKSOSUTLØP
3. KONTROLL FØR START
(Se fi g.
1. KONTROLLER MOTOROLJEN
Før du sjekker eller etterfyller olje må du forsikre deg
om at generatoren er plassert på et stabilt og À att
underlag og at motoren har stanset.
-①)
Anbefalt motorolje:
Bruk 4-takts motorrensende olje med API serviceklasse SE
eller høyere (SG, SH eller SJ anbefales).
SAE 10W-30 eller 10W-40 anbefales for generell bruk i
varierende temperaturer. Hvis olje med kun en enkel
viskositetsgrad brukes, bør det velges olje med viskositeten
som passer for lokal gjennomsnittstemperatur.
Enkel grad
Multigrad
Omgivelsenes
temperatur
)
(Se fi g.
-①,②)
Ta av oljeftanklokket og sjekk motorens oljenivå.
(Se ¿ g. -①)
❶ OLJEMÅLER
❷ OLJETANK
❸ ØVRE NIVÅ
❹ NEDRE NIVÅ
Hvis oljenivåvet er lavere enn nederste nivålinje
må riktig olje påfylles (se tabellen) til øvre nivålinje.
Ikke skru på oljetanklokket når oljenivået sjekkes.
(Se ¿ g. -②)
❶ ØVRE NIVÅ
❷ NEDRE NIVÅ
Skift oljen hvis den har blitt tilsmusset.
(Se VEDLIKEHOLD)
Oljekapasitet (Øvre nivå) :
EG241A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6
EG321A, EG321AE . . . . . . . . . . . . . . 0,6
EG441A, EG441AE . . . . . . . . . . . . . . 1,0
EG601A, EG601AE . . . . . . . . . . . . . . 1,2
EG671A, EG671AE . . . . . . . . . . . . . . 1,2
5W
10W
(L)
20W
#20
#30
#40
10W-30
10W-40
5
EN
FR
DE
NL
ES
IT
PT
GR
NO
SE
FI
DK
RU

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: