Download  Print this page

Advertisement

Fremgangsmåde for batteriopladning:
1) Stop motoren.
2) Fjern alle tilslutninger fra batteriet.
3) Sæt stikket på det eksklusive DC-kabel i DC-
kontakten.
4) Slut den positive (røde) klemme på DC-kablet til
den positive (+) terminal på batteriet og slut den
negative (sorte) klemme på DC-kablet til den
negative (-) terminal på batteriet.
5) Tag alle stik ud ved påfyldningsåbningerne til
EN
batterielektrolytvæske.
6) Kontroller niveauet af elektrolytvæske og fyld
FR
destilleret vand på, hvis det er nødvendigt.
DE
7) Start motoren.
NL
8) Bekræft, at kontrollampen lyser.
ES
9) Sørg for, at DC-effektafbryderen er i stilling TÆNDT.
10) Batteriopladningen begynder.
IT
PT
GR
NO
Anvend ikke AC- og DC-output samtidigt.
Slut det korrekte, positive (røde) eller
SE
negative (sorte) kabel til den korrekte
FI
polaritet på batteriet.
Sæt DC-kablet i forbindelse og tag det ud af
DK
forbindelse med motoren stoppet.
RU
En eksplosiv hydrogengas afgives gennem
ventilationsåbningerne i batteriet under
opladningsprocessen.
Tillad ikke, at der forekommer gnister eller
åben ild omkring generatoren eller batteriet
under opladningsprocessen.
Elektrolytvæske indeholder svovlsyre, og
det kan brænde øjne og tøj. Vær yderst
påpasselig med at undgå kontakt.
Hvis skaden er sket, skal du straks skylle
det pågældende område rent med store
mængder vand, og derefter søge lægehjælp.
Opladetiden er forskellig, alt afhængigt af
batteritypen og batteriets afl adningsniveau.
Mål elektrolytvæskens vægtfylde ved
hjælp af en vægtfyldemåler i en time under
batteriopladning.
Sørg for, at DC-effektafbryderen ikke er
afbrudt.
Batteriopladningen er færdig, når vægtfylden
er i området fra 1,26 til 1,28.
10
PAS PÅ
3. STANDSNING AF GENERATOREN
(a) Afbryd kontakten på tilsluttet udstyr, og tag
ledningens stik ud af generatorens udtag.
(b) Lad motoren køle ned uden belastning i 3 minutter,
før den stoppes.
(c) [Rekyl starter model]
Stil motorkontakten på " 〇 " (SLUKKET).
(Se ¿ g. -⑥)
❶ " ¦ " (TÆNDT)
❷ " 〇 " (SLUKKET)
[Elektrisk starter model]
Drej nøglekontakten til "STOP" stillingen.
(Se ¿ g. -⑦)
❶ " 〇 " (STOP)
❷ " ¦ " (KØR)
❸ "
" (START)
(d) Luk brændstofhanen. (Se ¿ g. -⑧)
❶ ÅBNE
❷ LUK
4. OLIESENSOR (Se fi g.
❶ OLIESENSOR
(a) Oliesensoren registrerer faldende oliestand i
krumtaphuset og stopper automatisk motoren, når
oliestanden kommer under et bestemt niveau.
(b) Når maskinen er stoppet automatisk, slås
vekselstrømsafbryderen fra og oliestanden
kontrolleres.
Påfyld maskinolie til øverste niveau som anvist på
side 5 og start motoren igen.
(c) Hvis motoren ikke starter efter normal
startprocedure, kontolleres oliestanden.
-⑨)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: