Download  Print this page

Advertisement

ADVARSEL
Tab af menneskeliv, personskade og/eller
skade på ejendom kan ske, med mindre
instruktionerne omhyggeligt følges.
Anvend et batteri med en anbefalet kapacitet.
Drej starterknappen til stilling " 〇 " (STOP) ,
når batteriet monteres eller afmonteres. Når
batteriet monteres, skal man først slutte det
positive (+) kabel og derefter det negative (-)
kabel til batteriet. Vær påpasselig med ikke
at komme til at kortslutte batterikablerne.
Når batteriet afmonteres, skal det negative (-)
kabel først tages ud af forbindelse.
RØDT KABEL : Til positiv (+) terminal
SORT KABEL
: Til negativ (-) terminal
Hvis tilslutningen udføres forkert, vil
generatoren blive ødelagt.
Stram boltene og møtrikkerne på
terminalerne godt til, så de ikke løsner sig på
grund af vibrationer.
Tag batterikablerne ud af forbindelse, når
batteriet oplades.

4. BETJENING

(Se ¿ g.
)
1. START AF GENERATOREN
PAS PÅ
Kontroller olieniveauet før hver brug som forklaret i
artiklen "KONTROLLER MOTOROLIEN".
(a) Drej tændingskontakten til stilling " ¦ " (TÆNDT).
(Se ¿ g. -①)
❶ " ¦ " (TÆNDT)
❷ " 〇 " (SLUKKET)
(b) Åbn brændstofhanen. (Se ¿ g. -②)
❶ ÅBNE
❷ LUK
(c) Drej chokerarmen for at lukke, hvis motoren er
kold. (Se ¿ g. -③)
❶ CHOKERAM
❷ LUK
❸ ÅBNE
(d) [Rekyl starter model]
Træk langsomt i starterhåndtaget, indtil
kompressionspunktet passeres (modstand vil
kunne mærkes), lad håndtaget returnere til dets
oprindelige position og træk derefter hurtigt og
hårdt. (Se ¿ g. -④)
❶ TRÆK HURTIGT OG HÅRDT
Hvis motoren ikke starter efter À ere forsøg,
gentages ovenstående procedure med
chokerknappen sat tilbage tilÅBNE-stillingen.
Træk ikke rebet helt ud.
Efter starten skal du lade starterhåndtaget gå
tilbage til dets udgangsstilling, mens du stadig
holder i håndtaget.
(e) [Elektrisk starter model]
Sæt nøglen i nøglekontakten og drej den i
retningen med uret til " ¦ " (KØR).
stillingen for at starte motoren.
Drej derefter nøglen videre til "
stillingen.
Motoren startes nu af startermotoren. (Se ¿ g. -⑤)
❶ " 〇 " (STOP)
❷ " ¦ " (KØR)
❸ "
" (START)
PAS PÅ
Kør ikke startermotoren i mere end 5
sekunder ad gangen.
Hvis motoren ikke starter, sættes nøglen
tilbage til " ¦ " (KØR) stillingen. Vent derefter
cirka 10 minutter og start så igen.
Drej ikke nøglekontakten til "
stillingen, når motoren køres, for at forhindre
skade på startermotoren.
Når motoren startes med
rekylstarteren, sættes nøglekontakten
i " ¦ " (KØR) stillingen, og træk derefter i
starterhåndtaget.
(f) Når motoren er startet, returneres chokerarmen
gradvist til stilling "ÅBNE". (Se ¿ g. -⑥)
❶ CHOKERAM
❷ LUK
❸ ÅBNE
(g) Varm motoren op uden belastning i et par minutter.
EN
FR
DE
NL
ES
IT
" (START)
PT
GR
NO
SE
FI
DK
RU
" (START)
7

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: