Download  Print this page

Advertisement

2. KONTROLLER BRÆNDSTOFMÆNGDEN
(Se fi g.
-③,④)
Ryg ikke under brændstofpåfyldning og påfyld
ikke benzin i nærheden af åben ild eller lignende,
som kan udgøre brandfare. Ellers kan der opstå
ulykker forårsaget af brand.
Kontroller benzinniveauet ved
benzinniveaumåleren. (Se ¿ g. -③)
Hvis benzinniveauet er lavt, efterfyldes med blyfri
EN
bilbenzin.
FR
Sørg for at anvende benzin¿ ltersien på
benzin¿ lterhalsen. (Se ¿ g. -④)
DE
❶ NIVEAU
NL
❷ BENZINTANKDÆKSEL
ES
❸ BENZINFILTERSI
IT
PT
Brændstofmængde
Op til "NIVEAU" stillingen :
GR
EG241A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8
NO
EG321A, EG321AE . . . . . . . . . . . . . 12,8
EG441A, EG441AE . . . . . . . . . . . . . 12,8
SE
EG601A, EG601AE . . . . . . . . . . . . . 22,0
EG671A, EG671AE . . . . . . . . . . . . . 22,0
FI
DK
RU
Sørg for at læse alle advarsler for at undgå
brandfare.
Fyld ikke benzin på tanken, mens motoren
kører eller er varm.
Luk brændstofhanen inden påfyldning af
brændstof.
Vær påpasselig med, at der ikke
kommer støv, snavs, vand eller andre
fremmedelementer ind i benzinen.
Aftør omhyggeligt benzinspild, før motoren
startes.
Hold afstand til åben ild.
3. KONTROL AF HOVEDBESTANDDELE
Kontroller følgende, før motoren startes:
Benzinudsivning fra benzinslangen etc.
At bolte og møtrikker er spændt.
At ingen dele er beskadiget eller itu.
At generatoren ikke står på eller rører ledningen.
6
ADVARSEL
(L)
ADVARSEL
4. KONTROLLER GENERATORENS
OMGIVELSER
ADVARSEL
Sørg for at læse alle advarsler for at undgå
brandfare.
Hold området fri for brandfarlige ting og
andre materialer, der kan indebære risiko.
Stil generatoren på en afstand af mindst 1
meter fra alle bygninger og konstruktioner.
Anvend kun generatoren på tørre steder med
god ventilation.
Hold udstødningen fri af andre ting.
Hold generatoren væk fra åben ild. Rygning
forbudt!
Opstil og brug kun generatoren på et stabilt
og plant underlag.
Generatorens ventilationsåbninger må ikke
blokeres med papir eller andre materialer.
5. GENERATORENS JORDFORBINDELSE
Generatoren jordforbindes ved at man forbinder
dens jordklemme med et jordspyd, der drives
i jorden, eller til en leder, der allerede har
jordforbindelse. (Se ¿ g. -⑤)
❶ JORDSPYD
Hvis en jordleder eller et jordspyd ikke er til
rådighed, forbindes generatorens jordklemme
med det anvendte elapparats eller elværktøjs
jordledning. (Se ¿ g. -⑥)
❶ JORDKLEMME
6. BATTERIINSTALLATION (Se fi g.
(Elektrisk starter model)
Anbefalet batteri
Type
; Bly-syre batteri
Kapacitet
(Ah/5t.) ; 12V-21AH eller mere
Størrelse ; Mindre end 185(L) x 125(W) x 160(H) mm
❶ JORDKABEL (SORT)
❷ STARTERKABEL (RØDT)
❸ INDSTILLINGSPLADE
❹ INDSTILLINGSPLADE
❺ BATTERIPLADE
❻ BATTERIRAMME #1
❼ BATTERIRAMME #2
❽ BESKYTTELSESPLADE
❾ BOLT
MØTRIK
-⑦)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: