Download  Print this page

Advertisement

2. POLTTOAINEEN TARKASTUS
(Katso kuva
Älä tupakoi polttoainetta tankatessasi. Pysy
etäällä avotulesta tai muusta mikä saattaisi
aiheuttaa syttymisen.
Tarkasta polttoaineen määrä polttoainemittarista.
(Katso kuva -③)
Jos polttoainetta on vähän, lisää lyijytöntä
EN
bensiiniä.
FR
Muista käyttää polttoainesuulakkeen
polttoainesuodatinta. (Katso kuva -④)
DE
❶ LEVEL
NL
❷ POLTTOAINESÄILIÖN KANSI
ES
❸ POLTTOAINEEN SUODATUSNÄYTTÖ
IT
PT
Polttoaineen määrä
Ylämerkkiin ("LEVEL") saakka :
GR
EG241A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,8
NO
EG321A, EG321AE . . . . . . . . . . . . . 12,8
EG441A, EG441AE . . . . . . . . . . . . . 12,8
SE
EG601A, EG601AE . . . . . . . . . . . . . 22,0
EG671A, EG671AE . . . . . . . . . . . . . 22,0
FI
DK
RU
Muista katsoa kaikki varoitukset voidaksesi
estää tulipalot.
Älä tankkaa säiliötä moottorin käydessä tai
sen ollessa kuuma.
Sulje polttoainehana ennen polttoaineen
tankkaamista.
Varo päästämästä pölyä, likaa, vettä tai muita
vieraita esineitä polttoaineeseen.
Pyyhi läikkynyt polttoaine kunnolla ennen
moottorin käynnistystä.
Pysy loitolla avotulesta.
3. OSIEN TARKASTUS
Tarkista seuraavat kohdat ennen moottorin
käynnistystä:
Vuotaako polttoaineletku jne.
Onko löysiä pultteja tai muttereita.
Onko vioittuneita tai särkyneitä osia.
Nojaako generaattori viereisten johtojen päällä tai
niitä vasten.
6
-③,④)
VAROITUS
(L)
VAROITUS
4. GENERAATTORIN YMPÄRISTÖN
TARKASTUS
VAROITUS
Muista katsoa kaikki varoitukset voidaksesi estää
tulipalot.
Pidä helposti syttyvät ja muut vaaralliset esineet
kaukana laitteesta.
Pidä generaattori ainakin metrin päässä
rakennuksista ja muista rakenteista.
Käytä generaattoria ainoastaan kuivassa ja hyvin
tuuletetussa paikassa.
Poista vieraat esineet pakoputkesta ja sen ympäriltä.
Pidä generaattori kaukana avotulesta. Älä myöskään
tupakoi sen lähellä!
Pidä generaattori vakaalla, vaakasuoralla alustalla.
Älä tuki generaattorin ilmaventtiilejä paperilla tai
muilla tavaroilla.
5. GENERAATTORIN MAADOITUS
Generaattori maadoitetaan liittämällä generaattorin
maattoruuvi maahan työnnettyyn maadoitusholkkiin
tai jo maahan kaivettuun johtimeen.
(Katso kuva -⑤)
❶ MAADOITUSHOLKKI
Jos tällaista maadoitusjohdinta tai –elektrodia
ei ole saatavilla, liitä generaattorin maattoruuvi
käytössä olevan sähkötyökalun tai -laitteen
maadoitusliittimeen. (Katso kuva -⑥)
❶ MAADOITUSLIITIN
6. AKUN ASENNUS (Katso kuva
(Malli, jossa on sähkökäynnistin)
Suositeltava akku
Tyyppi
; Lyijyhappoakku
Teho
(Ah/5hr) ; 12V-21AH tai enemmän
Koko
; Alle 185(L) x 125(W) x 160(H) mm
❶ MAAJOHTO (MUSTA)
❷ KÄYNNISTINJOHTO (PUNAINEN)
❸ SÄÄTÖLAATTA
❹ SÄÄTÖPULTTI
❺ AKKULAATTA
❻ AKKUKEHYS #1
❼ AKKUKEHYS #2
❽ PROTECTION PLATE
❾ PULTTI
MUTTERI
-⑦)

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: