Download  Print this page

Advertisement

WAARSCHUWING
Stel de generator niet in bedrijf in de regen, onder natte of vochtige omstandigheden, of met natte handen. De
gebruiker kan een ernstige elektrische schok krijgen als de generator te nat is ten gevolge van regen of sneeuw.
WAARSCHUWING
Als de generator nat is, dient u hem goed af te drogen alvorens hem in werking te stellen.
U mag nooit water over de generator gieten of met water afwassen.
WAARSCHUWING
Let op dat bij elk gebruik alle noodzakelijke procedures voor het aarden van elektrische apparatuur worden
opgevolgd. Het nalaten hiervan kan fataal zijn.
WAARSCHUWING
Sluit de generator niet aan op een normale commerciële elektriciteitsleiding daar een dergelijke
aansluiting de generator kan kortsluiten en vernietigen of elektrische schokken kan veroorzaken.
Gebruik de transferschakelaar voor de aansluiting op het gewone elektriciteitsnet.
WAARSCHUWING
Rook niet wanneer u met de accu bezig bent. De accu geeft brandbaar waterstofgas af dat kan ontploffen
wanneer het wordt blootgesteld aan elektrische vonken of een open vuur. Zorg voor een goede ventilatie in
het vertrek en houdt open vuur/vonken uit de buurt wanneer u met de accu bezig bent.
WAARSCHUWING
De motor wordt ontzettend heet tijdens het gebruik en blijft dit nog geruime tijd daarna.
Houdt brandbaar materiaal uit de buurt van de generator.
Zorg er voor geen delen van de hete motor aan te raken, vooral het gedeelte met de
knaldemper, daar u anders ernstige brandwonden kunt oplopen.
WAARSCHUWING
Houd kinderen en toeschouwers op een veilige afstand van het werkgebied.
WAARSCHUWING
Het is van wezenlijk belang dat u bekend bent met het veilig en juist gebruik van het elektrische gereedschap of
apparaat dat u gaat gebruiken.
Alle gebruikers dienen de handleiding van het gereedschap of apparaat te lezen, te begrijpen en op te volgen. De
toepassingen en grenzen van het gereedschap of apparaat moeten bekend zijn.
Volg alle aanwijzingen op die op labels en in waarschuwingen gegeven worden. Bewaar alle
instructiehandleidingen op een veilige plaats voor latere raadpleging.
WAARSCHUWING
Gebruik uitsluitend "ERKENDE" verlengsnoeren. Wanneer een gereedschap of apparaat buiten wordt gebruikt, dienen slechts
verlengsnoeren gebruikt te worden waarop staat aangegeven "Geschikt voor gebruik buiten". Wanneer de verlengsnoeren niet
gebruikt worden, dienen ze in een droge en goed geventileerde omgeving te worden bewaard.
WAARSCHUWING
Als de generator niet gebruikt wordt, dient u deze uit te schakelen met de wisselstroomonderbreker; ook moeten
gereedschap en apparaten worden uitgeschakeld en losgekoppeld voordat ze worden schoongemaakt of
afgesteld, of wanneer accessoires of hulpstukken worden aangebracht.
PAS OP
Zorg ervoor dat de motor gestopt is voor u onderhoud, service of reparaties gaat uitvoeren.
Zorg ervoor dat onderhoud en reparatie aan de generator uitsluitend wordt uitgevoerd door daartoe bevoegd personeel.
EN
FR
DE
NL
ES
IT
PT
GR
NO
SE
FI
DK
RU
3

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Makita EG241A

This manual is also suitable for:

Eg321aEg441aeEg601aEg601aeEg671aEg671ae ... Show all

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: