Download  Print this page

Craftsman 27742 Instruction Manual page 14

Hide thumbs

Advertisement

- nadat u een ongewenst voorwerp heeft geraakt.
Insbecteer de maaimachine
op schade en voer
reparaties uJtvoordat u de machine weer start en
gebruikt;
- als de machine abnormaal begint te tdllen (onmid-
dellijk controleren).
- vordem Entfernen yonVerstopfungenaus dem M&h-
werk oder dem Auswurf;
Schakel de aanddjving naar de hulpstukken uit tijdens
transport of als ze niet worden gebruikt.
Stopde motor enschakel de aandrijvingnaar het hulpstuk
uit,
- voordat u tankt;
- voordat u de opvangzak verwijdert;
- voordat u de hoogte verstelt tenzij de hoogte vanuit
de bestuurdersplaats kan worden ingesteld.
Minder gas tijdens bet uitlopen van de motor, en als de
motor met een afsluitklep is oitgerust, moet u de brand-
stoftoevoeraan het einde van het maaien afsluiten.
IV. ONDERHOUD
EN OPSLAG
Houd alle moeren, bouten en schroeven goed vastge-
draaid zodat u er zeker van kunt zijn dat de machine in
esn veilige beddjfsetaat varkeert.
Sla de machinenooit in een gebouwop, waardampen een
open vlam of vonk kunnen bereiken, tarwijl zich benzine
in de tank bevindt.
Laat de motor afkoelen voordat u hem in een besloten
ruimteopbergt.
Beperk brandgevaar: houd de motor, geluiddemper, ac-
curuimte en benzine-opslagruimte vrij van gras, bladeren
of een overmaat aan smeervet.
Controleer de opvangzak vaak op slFjtageof varwering.
Vervang versleten of beschadigde
onderdelen om
veiligheidsredenen.
AIs de brandstoftank afgetapt meet worden, moet dit
buiten worden gedaan.
Op machines met meerdere messen dient u eraan te
denken det het draaien van _n mes andere messen kan
doen dmaien.
Wanneer de machine moet worden geparkeerd, opgesla-
genof alleenmoet wordengelaten,moet demaaHndchting
neergelatenwordentanzij een mechanischevergrendeling
',_t
gebruiN.
WAARSCHUWING:
Maak de bougiekabel
altijd
los, plaata hem waar hij de bougie niet kan raken
teneinde onverhoeda startan te voorkomon tijdens
het opstellen, vervoeren, afstellen of uitvoeren van
reparaties.
02682
27742
17,5/13
0-7,1
107
EN836:1997/A2
ISO
3744
98/37/EC
ISO
11094
2000114/EC
©g.
Vibration
I._rmpegel
Vibration
Vibratie
Vibraci6n
Vibrazioni
Vibrering
Vibration
Vibrasjon
"r_rin_
m/s =
LpA<g0dBA
=,wA<100dBA
ENI_3
4
EN 1032
8
(_o663
14

Advertisement

loading

  Also See for Craftsman 27742