Download Print this page

HP 1606 Hardware Reference Manual Page 109

Hp storageworks 8-gb san switch hardware reference guide (5697-0291, july 2010).
Hide thumbs

Advertisement

Om den här symbolen visas på produkten eller förpackningen betyder det att produkten inte får
slängas på samma ställe som hushållssopor. I stället är det ditt ansvar att bortskaffa avfallet genom
att överlämna det till ett uppsamlingsställe avsett för återvinning av avfall från elektriska och elektroniska
produkter. Separat insamling och återvinning av avfallet hjälper till att spara på våra naturresurser
och gör att avfallet återvinns på ett sätt som skyddar människors hälsa och miljön. Kontakta ditt lokala
kommunkontor, din närmsta återvinningsstation för hushållsavfall eller affären där du köpte produkten
för att få mer information om var du kan lämna ditt avfall för återvinning.
8-Gb SAN Switch Hardware Reference Guide
109

Advertisement

   Related Manuals for HP 1606

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: