Download  Print this page

Montering Och Start; Rengöring - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 37 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
6 Mixerfoten
Av plast eller metall (beroende på modell).
Sätt mixerfoten på motordelen och tryck
tills den fastnar.
7 Mixerfot med kniv
8 Mixerbägare
Använd bägaren för att förhindra stänk.
Beroende på modell:
9 Lock till mixerbägare
Bearbetade livsmedel kan förvaras i bägaren
med locket på.
10 Ballongvisp med drivaxel
11 Puré-/mostillsats med drivaxel
12 Minihackare
13 Lock till minihackar
Bearbetade livsmedel kan förvaras
i minihackaren med locket på.
Om minihackaren inte följer med leve-
ransen kan den beställas via kundtjänst
(Best.nr. 657248).
Minihackarens fulla prestanda visas när
honungspålägg finfördelas (under förutsätt-
ning att i receptet angiven mängd och tid inte
överskrids). Receptet hittar du i bruksanvis-
ningen till minihackaren.

Montering och start

Produkten är lämplig för att blanda majonnäs,
såser, mixade drycker, babymat, kokt frukt
och kokta grönsaker.
Lämplig för att purea soppor.
Använd minihackaren för att finfördela/hacka
råa livsmedel (lök, vitlök, kryddor)!
Vi rekommenderar att den mixerbägare som
följer med produkten används vid bearbetning.
Det går även bra att använda andra lämpliga
kärl.
lÄë>
_çííÉå=á=ÇÉí=â®êä=ëçã=~åî®åÇë=Ñ™ê=áåíÉ=Ü~=å™Öçå=
ìééÜ∏àåáåÖ=ÉääÉê=å™Öê~=~îë~íëÉêK
Rengör alla delar före första användningen.
Bild
Börja med att rulla ut nätsladden helt och
hållet.
Sätt mixerfoten på motordelen och tryck
tills den fastnar.
Sätt stickkontakten i ett vägguttag.
Fyll på livsmedlet i mixerbägaren eller
annat högt kärl.
Stavmixern fungerar bättre, om det livs-
medel som ska bearbetas finns i vätska.
Ställ in önskat varvtal med varvtalsreglaget
(bild
-5).
När du blandar vätskor, heta blandningar och
övriga blandningar (t.ex. müsli i joghurt)
rekommenderas låg hastighet. De höga
hastigheterna rekommenderas när fastare
livsmedel ska bearbetas.
Håll ordentligt i stavmixer och mixer-
bägare.
Starta stavmixern genom att trycka
på önskad strömbrytare.
När du startar stavmixern, håll då stav-
mixern en aningen snett för att undvika
att den "suger fast sig" i mixerbägarens
botten. Stavmixern är påslagen så länge
någon av strömbrytarna hålls intryckt.
Sätt ned mixerfoten i det som ska bear-
betas. Tryck först därefter på strömbry-
taren. Detta för att undvika stänk.
Stäng alltid av stavmixern innan den tas
upp ur det som bearbetats.
Släpp strömbrytaren när du bearbetat
färdigt livsmedlet.
Efter arbetet:
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
Tryck på knapparna för att lossa tillbehöret
och ta bort mixerfoten från motordelen.
Rengöring
lÄë>
açéé~=~äÇêáÖ=ãçíçêÇÉäÉå=á=î®íëâçê=çÅÜ=êÉåÖ∏ê=
ÇÉå=áåíÉ=á=Çáëâã~ëâáåÉåK
^åî®åÇ=~äÇêáÖ=éêçÑÉëëáçåÉää=™åÖêÉåÖ∏ê~êÉ=
ëçã êÉåÖ∏ê=ãÉÇ=™åÖíêóÅâ>
jçíçêëí~íáîÉíë=óí~=â~å=ëâ~Ç~ëK=
^åî®åÇ=áåÖ~=ëí~êâ~=êÉåÖ∏êáåÖëãÉÇÉäK
Plastdetaljer på produkten kan missfärgas
när t.ex. rödkål eller morötter bearbetas
men denna missfärgning går bort om du
gnuggar den med några droppar matolja.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget!
Torka av motordelen med en fuktig duk.
Torka därefter ordentligt torrt.
Mixerbägaren kan rengöras i diskmaskin.
Mixerfoten kan rengöras i diskmaskin eller
under rinnande vatten med diskborste.
Låt mixerfoten torka i lodrätt läge (kniven
uppåt) så att vatten som trängt in kan
rinna ut.
sáâíáÖíW
m™=éêçÇìâíÉê=ãÉÇ=ëéáê~äëä~ÇÇW==
iáåÇ~=~äÇêáÖ=ëä~ÇÇÉå=êìåí=éêçÇìâíÉå>
sv
37

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series