Download  Print this page

Turvallisuusasiaa - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 39 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
lååÉâëá=çäâççå=î~äáåí~ëá=çå=pfbjbkpK
rìëá=Ü~åâáåí~ëá=çå=åóâó~áâ~áåÉå=
à~ ä~~Çìâ~ë=âçÇáåâçåÉK=
iáë®íáÉíçà~ íìçííÉáëí~ããÉ=ä∏óÇ®í=áåíÉêåÉíJ
ëáîìáäí~ããÉK

Turvallisuusasiaa

Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Siinä on tärkeitä
laitetta koskevia turvallisuus- ja käyttöohjeita.
Jos laitteen käyttöohjeet laiminlyödään, valmistaja ei ole vastuussa
ohjeidenvastaisesta käytöstä aiheutuvista vahingoista.
Tämä laite on tarkoitettu määrille, jotka ovat normaale- ja
kotitalouskäytössä tai siihen rinnastettavassa käytössä. Se ei sovellu
ammattimaiseen käyttöön. Kotitalouskäyttöön rinnastettava käyttö
käsittää esim. laitteen käytön liikkeiden, toimistojen, maatalous- ja
muiden ammatillisten yritysten henkilökunnan keittiötiloissa, sekä laitteen
käytön pienien hotellien ja palvelutalojen asiakas- ja vierastiloissa.
Käytä laitetta vain kotitalouksissa tavallisten määrien viipalointiin ja
keskeytyksettä ainoastaan ohjeissa ilmoitetun ajan.
Laite soveltuu vain elintarvikkeiden hienontamiseen ja sekoittamiseen.
Sitä ei saa käyttää muiden tarvikkeiden tai aineiden käsittelyyn.
Säilytä käyttöohje huolellisesti. Muista antaa käyttöohje laitteen
mahdolliselle uudelle omistajalle.
, Yleiset turvallisuusohjeet
Sähköiskun vaara
Lapset eivät saa käyttää laitetta.
Pidä laite ja sen liitäntäjohto poissa lasten ulottuvilta.
Henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky
tai joilta puuttuu kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, saavat käyttää sitä
vain valvonnan alaisena tai kun heille on kerrottu, miten laitetta käytetään
turvallisesti ja he ovat ymmärtäneet, mitä vaaroja laitteen käytöstä voi
aiheutua. Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
Liitä laite vain tyyppikilvessä olevan käyttöjännitemerkinnän mukaiseen
pistorasiaan. Käytä laitetta vain, kun liitäntäjohto ja laite ovat
moitteettomassa kunnossa.
Katkaise laitteesta virta ja irrota se sähkövirrasta, ennen kuin vaihdat
varusteita tai lisäosia, jotka liikkuvat laitteen ollessa toiminnassa.
Irrota laite aina sähköverkosta, kun se jää ilman valvontaa ja ennen sen
kokoamista, osiin purkamista tai puhdistamista.
Sisältö
Turvallisuusasiaa . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laitteen osat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
varalle (MQ67...) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ruokaohjeita ja vinkkejä . . . . . . . . . . . . .
Kierrätysohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Takuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fi
39
40
41
41
42
42
42
42
39

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series