Download  Print this page

Översiktsbilderna - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 36 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
sv
Låt inte sladden ligga över vassa kanter eller komma i kontakt med heta
kokplattor/kokzoner.
Om sladden skulle skadas får den endast bytas ut av tillverkaren, service
eller annan fackkunnig person. Detta för att undvika skador.
Reparationer på produkten får endast utföras av service.
, Säkerhetsanvisningar just för denna produkt
Var försiktig så att du inte skadar dig
Risk för elektriska stötar
Ta inte i stavmixern med våta händer och låt inte stavmixern gå på
tomgång.
Doppa aldrig det ställe där mixerfoten sätts in i motordelen i vätska.
Doppa aldrig motordelen i vätskor och rengör den inte i diskmaskinen.
Var försiktig när heta vätskor bearbetas så att det inte stänker.
Vätskor kan stänka när de bearbetas.
Placera aldrig mixerfoten på heta ytor och använd den heller inte i mycket
het mixerblandning.
Låt heta blandningar svalna till minst 80 °C före bearbetning med mixern!
När stavmixern ska användas i en kastrull ska kastrullen först lyftas bort från
spisplattan/hällen.
Använd endast originaltillbehör.
Verktyg/redskap får endas sättas fast resp. lossas när produkten är
avstängd.
Vi rekommenderar, att stavmixern aldrig är påslagen längre tid än som
behövs för att bearbeta livsmedlet.
Mixerbägaren är inte lämplig att användas i mikrovågsugn.
Var försiktig så att du inte skadar dig på de vassa knivarna som
dessutom roterar!
Stoppa aldrig in fingrarna i kniven i mixerfoten. Ta aldrig i kniven med
händerna. Använd en borste.
Denna bruksanvisning gäller för flera varianter
av produkten. På bildsidorna finns en översikt
över de olika modellerna (bild
Översiktsbilderna
Vik först ut uppslaget med bilder.
Bild
1 Motordel
2 Nätkabeln
3 Varvtalsreglage
Varvtalet ställs in steglöst mellan lägsta (
och högsta hastighet (12) (endast
i kombination med knapp 4a).
36
4 Strömbrytare
a Reglerbar hastighet (med hjälp
).
b Turboläge
Stavmixern är påslagen så länge någon
av strömbrytarna (a eller b) hålls intryckt.
Turbo-hastigheten används med
minihackaren (om den medföljer
leveransen).
5 Knappar med vilka tillbehöret lossas
Tryck samtidigt på båda knapparna
)
för att lossa mixerfoten.
av varvtalsreglaget 3)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

  Related Content for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series