Download  Print this page

Overblik - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 28 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
da
Hvis tilslutningsledningen til dette apparat er beskadiget, skal den
udskiftes af fabrikanten, fabrikantens serviceværksted eller lignende,
kvalificeret person for at undgå fare.
Apparatet må kun repareres af fabrikantens servicepersonale.
, Sikkerhedstips til dette apparat
Kvæstelsesfare
Risiko for elektrisk stød
Hænderne må ikke være fugtige, når der arbejdes med stavblenderen.
Benyt ikke stavblenderen i tomgang.
Dyp ikke apparatet så langt ned i væsken, at forbindelsesstedet mellem
blenderfod og motorenhed er dækket af væske.
Dyp aldrig motorenheden i væske og sæt den aldrig i opvaskemaskinen.
Rør varme fødevarer med forsigtighed.
Væsken kan sprøjte under arbejdet med apparatet.
Stil aldrig blenderfoden på varme overflader eller ned i meget varme
fødevarer. Lad varme fødevarer afkøle til mindst 80 °C, før de blandes
med blenderen! Skal blenderen bruges i en varm gryde, skal gryden
fjernes fra kogepladen, før blenderen tages i brug.
Stavblenderen må kun benyttes med originalt tilbehør.
Redskaber må kun tages af og sættes på, når apparatet står stille.
Det anbefales, at apparatet kun er tændt, så længe blenderen er i brug.
Blenderbægeret er ikke egnet til brug i mikrobølge-ovnen.
Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev!
Stik aldrig fingrene ind i kniven i blenderfoden. Rengør aldrig knivene med
de bare fingre. Benyt altid en børste, når de skal rengøres.
Brugsanvisningen beskriver forskellige
modeller. På siderne med illustrationerne
ses en oversigt over forskellige modeller.
Der kan evt. forekomme billeder med
tilbehørsdele, der ikke findes i alle lande
og modeller (Billede
).

Overblik

Fold billedsiderne ud.
Billede
1 Motorenhed
2 Netkablet
3 Hastighedsregulering
Arbejdshastighed kan indstilles trinløst
mellem laveste (
) og højeste (12) omdrej-
ningstal (kun i forbindelse med taste 4a).
4 Tænd-tast
a Regulerbar hastighed
(med hastighedsregulering 3)
b Turbo-hastighed
28
Stavblenderen er tændt, så længe tænd-
tasten (a eller b) holdes inde.
Turbo-hastigheden bruges til minihakkeren
(hvis den følger med leveringen).
5 Sikkerhedstaster
Tryk samtidigt på begge frigøringsknapper
for at tage blenderfoden af.
6 Blenderfod
Af plast eller metal (afhænger af den
enkelte model). Sæt blenderfoden
på og lad den falde i hak.
7 Blenderfodkniv
8 Blenderbæger
Blanding i blenderbægeret forhindrer
stænk.
Ikke alle modeller:
9 Låg til blenderbæger
Sæt låget på blenderbægeret, hvis de
blendede fødevarer skal opbevares i
bægeret.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

  Related Content for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series