Download  Print this page

Betjening; Rengjøring - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 33 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
6 Miksefoten
Kunststoff eller metall (alt etter modell).
Miksefoten settes på og la den smekke i.
7 Kniv på miksefoten
8 Miksebeger
Arbeid med miksebegeret forhindrer
at det spruter.
Alt etter modell:
9 Lokk for miksebeger
Lokket for oppbevaring av ting som er
bearbeidet settes på miksebegeret.
10 Visp med drev
11 Påsats for stapping med drev
12 Universalkutter
13 Lokk for universalkutter
Sett lokket for oppbevaring av bearbeitete
ting på universalkutteren.
Dersom universalkutteren ikke er med
ved leveringen, kan denne bestilles via
kundeservice (Best. nr. 657248).
Med universalkutteren nytter du den fulle
ytelsen på apparatet ved tilberedning
av honning pålegg på brødet (når anvis-
ningene i oppskriften blir overholdt).
Du finner oppskriften i bruksveiledningen
for universalkutteren.

Betjening

Apparatet er egnet for miksing av majones,
sauser, miksete drikker, barnemat, kokt frukt
og grønnsaker.
For mosing av supper.
For kutting/hakking av rå varer (løk, hvitløk,
urter) brukes universalkutteren!
Det anbefales å bruke det medleverte mikse-
begeret under arbeidet. Det kan imidlertid
også brukes andre beger som er egnet.
lÄë>
_ìååÉå=é™=ÄÉÖÉêÉí=ã™=áââÉ=Ü~=ÄìÉê=ÉääÉê=
~îë~íëÉêK
Før første gangs bruk må alle delene
rengjøres.
Bilde
Vikle ut kabelen helt.
Sett miksefoten på basismaskinen
og la den smekke på.
Stikk inn støpselet.
Fyll varene oppi miksebegeret eller i et
annet høyt beger.
Stavmikseren fungerer bedre dersom
det er litt væske i de ingrediensene som
skal bearbeides.
Ønsket turtall må innstilles med
turtallsreguleringen (Bilde
Varme væsker, varme ingredienser og for
å blande (f.eks. musli i jogurt) anbefales det
å bruke et lavt turtall. Høye turtall anbefales
for fastere matvarer.
Hold fast stavmikseren og begeret.
Stavmikser slås på ved å trykke på den
ønskede innkoplingstasten.
Hold stavmikseren litt på skrått når den
slås på, for å unngå at den "suger seg fast"
på bunnen av miksebegeret.
Stavmikseren er slått på så lenge
innkoplingstasten er trykket.
For å forhindre at det spruter, trykkes
innkoplingstasten først når mikserfoten
er dyppet ned i tingene som skal mikses.
Stavmikseren må alltid slås av før den blir
tatt ut av blandingen.
Etter arbeidet må innkoplingstasten
slippes igjen.
Etter arbeidet:
Trekk ut støpselet.
Utløsningstasten trykkes og miksefoten
tas av basismaskinen.
Rengjøring
lÄë>
_~ëáëã~ëâáåÉå=ã™=~äÇêá=ÇóééÉë=åÉÇ=á=î~åå=
çÖ ã™=ÜÉääÉê=áââÉ=êÉåÖà›êÉë=á=çééî~ëâã~ëâáåK
fââÉ=Äêìâ=Ç~ãéêÉåëÉê>
lîÉêÑä~íÉåÉ=â~å=Ääá=ëâ~ÇÉíK=fââÉ=Äêìâ=ëâìêÉåÇÉ=
êÉåÖà›êáåÖëãáÇäÉêK
Når det bearbeides f.eks. rødkål eller
gulrot, kan det oppstå en misfarging
av plastdelene. Dette kan fjernes igjen
med hjelp av noen dråper matolje.
Trekk i støpselet!
Tørk av basismaskinen med en fuktig klut
og tørk den deretter.
Miksebegeret kan rengjøres i oppvask-
maskinen.
Miksefoten kan rengjøres i oppvask-
maskinen eller med en børste under
rennende vann.
La miksefoten tørke i loddrett posisjon
(kniven på miksefoten oppover), slik
at vann som er trengt inn kan renne ut.
eÉåîáëåáåÖW
sÉÇ=~éé~ê~íÉê=ãÉÇ=ëéáê~äâ~ÄÉäW=
h~ÄÉäÉå=ã™=~äÇêá=îáâäÉë=êìåÇí=~éé~ê~íÉí>
no
-5).
33

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

  Related Content for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series