Download  Print this page

En Oversikt - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 32 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
no
Også før rengjøring må støpselet trekkes ut.
Ikke trekk strømkabelen over skarpe ting eller varme flater.
Dersom strømkabelen på denne maskinen er skadet, må den skiftes
ut av produsenten, vår kundeservice eller av en annen kvalifisert person
for å unngå at det oppstår fare.
Reparasjoner på maskinen må kun foretas av vår kundeservice.
, Sikkerhetsveiledninger for dette apparatet
Fare for skade
Fare for strømstøt
Stavmikseren må ikke brukes med fuktige hender og ikke i tomgang.
Apparatet må ikke dyppes ned i væske til ut over forbindelsen mellom
miksefoten og motorkassen.
Basismaskinen må aldri dyppes ned i vann og må heller ikke rengjøres
i oppvaskmaskin.
Forsiktig med bearbeidelse av varme væsker. Væsken kan sprute
ut under arbeidet.
Miksefoten må aldri settes på varme overflater eller brukes for miksing
av meget varme ting.
Varme ingrediensen må kjøles ned til minst før de bearbeides med
mikseren 80 °C!
Når stavmikseren skal brukes i en gryte, må gryten alltid tas bort fra
kokeplaten på forhånd.
Stavmikseren må kun brukes med originalt tilbehør.
Verktøy må kun tas av eller settes på når apparatet står stille.
Det anbefales ikke å la apparatet være innkoplet lenger enn det som
er nødvendig for bearbeidingen av de ingrediensene som skal mikses.
Miksebegeret er ikke egnet for bruk i mikrobølge.
Fare for skade på grunn av skarpe kniver/roterende drev!
Ta aldri i kniven på miksefoten. Knivene må aldri holdes med hånden
under vaskingen. Bruk børste.
I denne bruksanvisningen blir forskjellige
modeller beskrevet. På bildene finnes
en oversikt over de forskjellige modellene
(Bilde
).

En oversikt

Klaff ut siden med billedtekster.
Bilde
1 Basismaskin
2 Strømkabelen
3 Turtallsregulering
Arbeidshastigheten kan stilles inn trinnløst
mellom laveste (
) og høyeste (12) turtall
(kun i forbindelse med tasten 4a).
32
4 Innkoplingstast
a Regulerbar hastighet
(med turtallsregulering 3)
b Turbohastighet
Stavmikseren er slått på så lenge
innkoplingstasten (a eller b) er trykket.
Turbo hastigheten blir brukt for universal-
kutteren (dersom den finnes på apparatet
som leveres).
5 Frigjøringstaster
For avtaking av mikserfoten må begge
frigjøringsknappene trykkes samtidig.

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series