Download  Print this page

Betjening; Rengøring; Hjælp I Tilfælde Af Fejl (Mq67 - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 29 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
10 Piskeris med gear
11 Moser-påsats med gear
12 Minihakker
13 Låg til minihakker
Sæt låget på minihakkeren, hvis de hakkede
fødevarer skal opbevares i minihakkeren.
Hvis minihakkeren ikke medfølger, kan den
bestilles hos kundeservice (best. nr. 657248).
Med minihakkeren bruger du apparatets fulde
ydelse, når smørepålæg med honning
tilberedes (ved overholdelse af opskriften).
Opskriften findes i brugsanvisningen til
minihakkeren.

Betjening

Apparatet er egnet til at blande mayonnaise,
saucer, blandede drikkevarer, babymad,
kogt frugt og grønt.
Til purering af supper.
Til finhakning/hakning af rå fødevarer
(løg, hvidløg, krydderurter) i minihakkeren!
Det anbefales at bruge det medleverede
blenderbæger. Det er dog også muligt
at bruge andre egnede beholdere.
m~ë=é™>
_ìåÇÉå=á=ÇÉå=~åîÉåÇíÉ=ÄÉÜçäÇÉê=ã™=ÜîÉêâÉå=
Ü~îÉ=ÑçêÜ›àåáåÖÉê=ÉääÉê=íêáåK
Rengør alle dele, før de tages i brug første
gang.
Billede
Træk hele ledningen ud.
Klik blenderfoden sammen med
motorenheden og tryk den rigtigt fast.
Netstikket sættes i stikkontakten.
Kom fødevarer i blenderbægeret eller
en anden høj beholder.
Stavblenderen fungerer bedre, hvis det,
der skal blendes, er flydende.
Indstil den ønskede hastighed med
hastighedsreguleringen (Billede
Det anbefales at bruge et lavt hastighedstrin
i forbindelse med blanding af væsker, varme
fødevarer og iblanding (f.eks. müsli i jogurt).
Det anbefales at anvende de høje
hastighedstrin til at tilberede faste fødevarer.
Hold fast i stavblender og bæger.
Tænd for stavblenderen ved at trykke
på den ønskede tændetaste.
Hold stavblenderen en smule på skrå, når
den tændes for at undgå, at den „suger
sig fast" på bunden af blenderbægeret.
Stavblenderen er tændt, så længe tænd-
tasten holdes inde.
For at undgå stænk og sprøjt: Tryk først
på starttasten, når blenderfoden er dykket
ned i fødevarerne.
Stavblenderen skal altid være slukket, før
den tages op af de blendede fødevarer.
Slip tændetasten, når blendningen er
færdig.
Efter arbejdet:
Træk netstikket ud.
Tryk på sikkerhedstasterne og tag
blenderfoden af grundmodellen.
Rengøring
m~ë=é™>
aóé=~äÇêáÖ=ãçíçêÉåÜÉÇÉå=á=î‹ëâÉ=çÖ=ë‹í=ÇÉå=
~äÇêáÖ=á=çéî~ëâÉã~ëâáåÉåK
^åîÉåÇ=áââÉ=åçÖÉå=Ç~ãéêÉåëÉê>
lîÉêÑä~ÇÉêåÉ=â~å=ÄÉëâ~ÇáÖÉëK=
_Éåóí=áåÖÉå=ëâìêÉåÇÉ=êÉåÖ›êáåÖëãáÇäÉêK
Ved tilberedelse af f.eks. rødkål og
gulerødder opstår der en farvet belægning
på plastdelene, som fjernes med et par
dråber spiseolie.
Træk stikket ud!
Tør motorenheden af først med en fugtig
klud og herefter med en tør klud.
Bægeret kan tåle opvaskemaskine.
Sæt blenderfoden i opvaskemaskinen eller
rengør den under rindende vand.
Blenderfoden skal stå ret op (med
blenderfodkniven opad) under tørringen,
så evt. vand i foden kan løbe ud.
_Éã‹êâW
m™=ãçÇÉääÉê=ãÉÇ=ëéáê~ääÉÇåáåÖW
sáâäÉ=~äÇêáÖ=äÉÇåáåÖÉå=êìåÇí=çãâêáåÖ=ã~ëâáåÉå>
Hjælp i tilfælde af fejl (MQ67...)
-5).
Fejl
Blenderen
slukker under
brug eller hastig-
hedsvisningen
(hvis en sådan
findes) begynder
at blinke.
Kan fejlen ikke afhjælpes, kontaktes Siemens´
serviceafdeling på telefon 44 89 88 05.
da
Afhjælpning
Overbelastningssikringen
er aktiveret.
Sluk for apparatet og træk
stikket ud.
Lad blenderen afkøle
i ca. 1 time, så overbelast-
ningssikringen kan
deaktiveres.
Tænd for apparatet igen.
29

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

  Related Content for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series