Download  Print this page

Өз Қауіпсіздігіңіз Үшін - Siemens MQ66 Series Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MQ67_de-ar.book Seite 56 Donnerstag, 8. Januar 2015 4:33 16
kk
SIEMENS фирмасының жаңа бұйымын
сатып алғаныңызбен құттықтаймыз.
Осы бұйымды сатып алумен Сіз өз
шешіміңізді замануи, жоғары сапалы
тұрмыстық электрбұйымы үшін жасады-
ңыз. Біздің бұйымдарымыз туралы
қосымша мәліметтерді ғаламтордағы
бетімізде таба аласыз.

Өз қауіпсіздігіңіз үшін

Бұл бұйым үшін маңызды қауіпсіздік және қолдану нұсқауларын
алу үшін осы қолдану туралы нұсқаулығын толығымен мұқиятпен
оқып шығыңыз.
Бұйымды лайықты түрде қолдану туралы нұсқауларға сай әрекет
етілмегенде осы әрекеттерден шығатын шығындар үшін
шығарушы тарапынан кепілдеме берілмейді.
Бұл бұйым тұрмыстық жағдайларда азық-түлік өнімдерінің
тұрмыстық көлемдерде немесе тұрмыстық жағдайларға ұқсас
бейкоммерциялық мақсаттарда өңдеу үшін арналған.
Тұрмыстық жағдайларға ұқсас қолдану қатарына, мысалы,
бұйымды дүкендер, кеңселер, ауылшаруашылық және басқа
коммерциялық өндірістердегі қызметкерлер асханаларында
қолдану, немесе пансиондарда, шағын қонақ үйлерде немесе
осыларға ұқсас жерлерде қолдану жатады. Бұйымды тек қана
азық-түлік өнімдерін қалыпты тұрмыстық көлемде мен уақытта
өңдеу үшін қолданыңыз. Электрбұйым тек қана азық-түлік
өнімдерді ұсақтау немесе араластыру үшін мақсатталған.
Бұйымды басқа нәрселерді немесе заттарды өңдеу үшін қолда-
нуға болмайды. Қолдану туралы нұсқаулығын сақтап жүріңіз.
Бұйымды басқа адамдарға бергеніңізде онымен бірге Қолдану
туралы нұсқаулығын да бірге беріңіз.
, Жалпы қауіпсіздік нұсқаулары
Электр тоқ соққысы қауібі
Бұл бұйым балалар тарабынан қолданбауы керек. Бұйымды және
оның кабелін балалардан ұзақ жерде сақтау керек. Бұл бұйымдар
физикалық, сезімдік және психикалық мүмкіндіктері шектеулі,
сонымен бірге тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдар тарапы-
нан тек бақылау астында болғандарында, немесе бұйымды
қауіпсіз түрде қолдану бойынша мәліметтерін өздеріне жауапты
тұлғалардан алып, осы бұйымды қолдану арқылы пайда бола
алатын қауіптерін түсінгендерінде ғана қолданыла алады.
Балардың бұл бұйыммен ойнамауы қажет.
56
Мазмұны
Жалпы мәліметтер . . . . . . . . . . . . . . . 58
Қолдану . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Тазалау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Кепілдеме шарттары . . . . . . . . . . . . . . 60

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Siemens MQ66 Series

  Related Content for Siemens MQ66 Series

This manual is also suitable for:

Mq67 series