Philips HD9020 Manual
Hide thumbs Also See for HD9020:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
HD9020

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Philips HD9020

 • Page 1 HD9020...
 • Page 5: Table Of Contents

  EnglisH 6 Dansk 18 DEutscH 30 Ελληνικα 43 Español 56 suomi 68 Français 80 italiano 92 nEDErlanDs 104 norsk 116 português 128 svEnska 140 türkçE 152...
 • Page 6: English

  Keep the mains cord out of the reach of children. Do not let the mains cord hang over the edge of the table or worktop on which the appliance stands. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 7 This appliance is intended for household use only. If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.
 • Page 8: Using The Timer

  EnglisH using the appliance preparing the appliance and ingredients Put the appliance on a stable, horizontal and level surface. Turn the bread pan anticlockwise and lift it out of the appliance. (Fig. 2) Note: Always remove the bread pan before you put ingredients in it, to avoid spilling ingredients into the appliance. Make sure the hole in the kneading blade and the rotating shaft inside the bread pan are entirely clean.
 • Page 9: Storing Bread

  EnglisH To use the timer: Put all ingredients in the bread pan. Select the appropriate program, loaf size and crust colour for your recipe. The total processing time for the selected settings is shown on the display. Calculate the time difference (in hours) between the present time and the time you want the bread to be ready. For instance, if the current time is 19.00 hours and you want the bread to be ready the next morning at 07.00 hours, the time difference is 13 hours.
 • Page 10 EnglisH program: Basic White 500g 750g 1000g Sugar 1tbsp 1½tbsp 2tbsp White flour 350g (2½ cups) 455g (3¼ cups) 560 (4 cups) Dried yeast 1tsp 1tsp 1tsp Wholewheat bread (programs 3 and 4) program: Whole Wheat 500g 750g 1000g Water (27°C/80°F) 230ml 280ml 350ml...
 • Page 11 EnglisH program: Gluten Free 500g 750g 1000g Dried yeast 2¼tsp Dough/pizza dough (program 9, optionally menu 12 afterwards) program: Dough 500g 750g 1000g Water (27°C/80°F) or milk 330ml Milk powder (if you use water 2tbsp instead or milk) ¼ cup Salt 2tsp Sugar...
 • Page 12 EnglisH Duration and temperatures in the dough stage Type Time/ Rest Temp. Basic White Temp. 25°C 30°C 34°C Time 0 min 18 min. 25 min. 16 min. 46 min. 30 sec. 25 min. 15 sec. 55 min. White Rapid Temp. 35°C 35°C Time...
 • Page 13 EnglisH Type Crust Baking temp. Weight Baking time Process time 1000g 70 min. 4 hrs 15 min. White Rapid Light 110°C 500g 45 min. 2 hrs 40 min. 750g 50 min. 2 hrs 45 min. 1000g 55 min. 2 hrs 50 min. Medium 120°C 500g...
 • Page 14 EnglisH Type Crust Baking temp. Weight Baking time Process time Pasta Dough 0 min. 14 min. 115°C 45 min. 1 hr Bake Only 120°C 10 min. 10 min. ingredients and tools This chapter describes a number of ingredients and tools used for baking bread. Each ingredient has a special purpose. It is important to purchase high-quality ingredients and use them in the exact amounts specified in the recipes.
 • Page 15 EnglisH testing yeast activity Dissolve 1 tsp sugar into ½ cup lukewarm water in a measuring cup. Sprinkle 2 tsp yeast over the surface. Stir gently. Let the mixture sit undisturbed for 10 minutes. The mixture should be foamy with a strong smell of yeast. If not, purchase new yeast. Bread mix Bread mixes are available in many stores.
 • Page 16 If you need service or information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Consumer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.
 • Page 17 EnglisH Frequently asked questions Question Answer Why do loaves sometimes vary Bread is very sensitive to factors in its environment such as room temperature, weather, humidity, altitude, in height and shape? airflow fluctuations and use of the timer. The shape of the bread can also be affected if you use ingredients that are not fresh or that have not been measured correctly.
 • Page 18: Dansk

  Dansk introduktion Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips. com/welcome. generel beskrivelse (fig. 1) a Ventilationshuller B Betjeningspanel 1 Programoversigt 2 Vægtangivelser 3 Display 4 Angivelse af brødskorpens farve...
 • Page 19 Anbring ikke brødformen eller nogen anden genstand direkte oven på apparatet, da det kan beskadige apparatet. Elektromagnetiske felter (EmF) Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske felter (EMF). Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning, er apparatet sikkert at anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
 • Page 20 Dansk Bemærk: Sørg for, at æltebladet skubbes helt på plads, da det ellers kan gå løs under brug, hvilket påvirker blandings- eller æltningsprocessen. Bemærk: Når æltebladet og akslen er er samlet korrekt, har bladet en smule vandret bevægelighed i forhold til akslen. Dette er normalt. Afmål ingredienserne til den opskrift, du har valgt (se afsnittet “Standard brødopskrifter”...
 • Page 21 Dansk Tryk på start/stop/annuller-knappen. Timeren tæller ned fra den indstillede tid i minutter. Brødet er færdigt, når timeren har talt ned til 00:00, og apparatet bipper. Efter bageprocessen Indersiden af bagemaskinen, brødformen, æltebladet og brødet er meget varme. Brug altid grillhandsker, når du fjerner brødformen til sidst i bagecyklussen eller på...
 • Page 22 Dansk Franskbrød (sprød skorpe) (program 5) program: Fransk 500 g 750 g 1000 g Vand (27°C) 200 ml 260 ml 330 ml Olie 1 spsk 1½ spsk 2 spsk Salt 1 tsk 1½ tsk 2 tsk Hvidt mel 350 g (2½ kop) 450 g (3¼...
 • Page 23 Dansk pastadej (program 10) Program: Pastadej Semulje 2 kopper Store æg Olivenolie 2 spsk Salt ½ tsk Jordbær- eller brombærmarmelade (program 11) Program: Marmelade Frisk eller frossen (optøet) frugt 2 kopper Sukker 1½ kop Blåbær-, abrikos-, fersken- eller pæremarmelade (program 11) Program: Marmelade Frisk eller frossen (optøet) frugt 2 kopper...
 • Page 24 Dansk Type Tid/Temp. PH Hvile 8 min. 4 min. 0 min. 19 min. 48 min. 0 sek. 0 min. 0 sek. 0 min. Temp. 0 min. 3 min. 0 min. 27 min. 60 min. 0 sek. 0 min. 0 sek. 0 min.
 • Page 25 Dansk Type Skorpe Bagetemp. Vægt Bagetid Tilberedningstid 1000 g 70 min. 4 timer 10 min. Fuldkorn hurtigt 120°C 500 g 45 min. 2 timer 34 min. 750 g 50 min. 2 timer 39 min. 1000 g 55 min. 2 timer 44 min. Medium 130°C 500 g...
 • Page 26 Dansk fra grov til fin. Bulgur er dampede, tørrede og malede hvedekerner uden klid. Naturligt klid, både hvede og havre, overskærer glutenstrengene. Brug derfor ikke mere klid, end der står i opskriften. semuljemel Semulje, der er en cremet, gul, grovmalet mel af hård durumhvede, indeholder meget protein. Det bruges til at lave frisk pasta. Pastadej lavet af semulje er nemmere at ælte og holder bedre faconen under tilberedning end pastadej lavet af almindeligt mel.
 • Page 27 For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til Philips’ hjemmeside på adressen www.philips.com eller det nærmeste Philips Kundecenter (telefonnumre findes i vedlagte “Worldwide Guarantee”-folder). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du venligst kontakte din nærmeste Philips-forhandler.
 • Page 28 Løsning Knapperne fungerer ikke. Stikket er ikke sat i stikkontakten. Sæt stikket i stikkontakten. Hvis der stadig er problemer, skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Apparatet støjer, når det er i brug. Motoren støjer under æltningen. Det er Der kræves ingen handling.
 • Page 29 Dansk Spørgsmål Svar Hvorfor har brødet nogle gange For meget aktivt tørgær eller ingredienser, der ikke er friske (især mel og vand) kan give brødet en en mærkelig lugt? mærkelig lugt. Afmål altid ingredienserne nøjagtigt, og brug friske ingredienser for at opnå de bedste resultater.
 • Page 30: Deutsch

  DEutscH Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um die Unterstützung von Philips optimal nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. allgemeine Beschreibung (abb. 1) a Belüftungsschlitze B Bedienfeld 1 Programmliste 2 Gewichtsanzeige 3 Display...
 • Page 31 Stellen Sie weder die Backform noch andere Gegenstände auf das Gerät, um Beschädigungen am Gerät zu vermeiden. Elektromagnetische Felder Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.
 • Page 32 DEutscH Das gerät benutzen gerät und Zutaten vorbereiten Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte und ebene Unterlage. Drehen Sie die Backform gegen den Uhrzeigersinn, und nehmen Sie sie aus dem Gerät. (Abb. 2) Hinweis: Nehmen Sie die Backform stets aus dem Gerät, bevor Sie Zutaten einfüllen. So vermeiden Sie, dass Zutaten in das Gerät gelangen. Stellen Sie sicher, dass das Loch im Knethaken und die Antriebswelle in der Backform vollkommen sauber sind.
 • Page 33 DEutscH Hinweis: Wird das Brot nicht während oder direkt nach Abschluss des Warmhaltemodus entfernt, wird die Kruste feucht und verliert ihre Knusprigkeit. Durch den Warmhaltemodus wird das Brot NICHT über die Backzeit hinaus gebacken und wird nicht dunkler. Den timer verwenden Wenn das Brot zu einem späteren Zeitpunkt fertig gebacken sein soll, können Sie über den Timer eine Verzögerung einstellen.
 • Page 34 DEutscH Wenn Sie den gesamten Brotlaib auftauen, belassen Sie das Brot im Gefrierbehälter, damit es die Feuchtigkeit wieder aufnehmen kann. Lassen Sie das Brot bei Raumtemperatur oder bei niedrigen Temperaturen in der Mikrowelle auftauen. standardbrotrezepte Weißbrot (programme 1 und 2) Programm: Weißbrot 500 g 750 g...
 • Page 35 DEutscH glutenfreies Brot (programm 8) Programm: Glutenfrei 500 g 750 g 1.000 g Wasser (27 °C) oder Milch 340 ml Milchpulver (wenn Sie Wasser statt 2 EL Milch verwenden) Öl 2 EL Salz 1½ TL Zucker 2 EL Glutenfreies Mehl 560 (4 Messbecher) Trockenhefe 2¼...
 • Page 36 DEutscH Backzeiten und -temperaturen Die Standardwarmhaltetemperatur für die in der folgenden Tabelle aufgeführten Brotsorten und das Programm “Nur Backen” beträgt 60 °C. Die Warmhaltetemperatur für Marmeladen beträgt 20 °C. Die maximale Verzögerungszeit, die für alle Programme (ausgenommen “Extra Schnell” und “Glutenfrei”) eingestellt werden kann, beträgt 13 Stunden.
 • Page 37 DEutscH Programm Hinzufügen weiterer Zutaten (wenn das Gerät piept) Vollkornbrot (schnell) Nach 19 Minuten Süß Nach 20 Minuten Glutenfrei Nach 17 Minuten Teig Nach 16 Minuten Dauer und temperaturen für die Backphase Kruste Backtemp. Gewicht Backzeit Zubereitungszeit Weiß Hell 110 °C 500 g 45 Minuten 3 Stunden, 50 Minuten...
 • Page 38 DEutscH Kruste Backtemp. Gewicht Backzeit Zubereitungszeit Dunkel 135 °C 500 g 60 Minuten 5 Stunden, 55 Minuten 750 g 65 Minuten 6 Stunden 1.000 g 70 Minuten 6 Stunden, 5 Minuten Süß Hell 105 °C 500 g 53 Minuten 3 Stunden, 19 Minuten 750 g 57 Minuten 3 Stunden, 22 Minuten...
 • Page 39 DEutscH Flüssigkeiten Flüssigkeiten verbinden sich mit dem Mehl und bilden so einen elastischen Teig. Milch macht die Struktur weicher, während Wasser für eine knusprigere Kruste sorgt. Magermilchpulver und Buttermilchpulver erhöhen den Nährwert und machen die Struktur geschmeidiger. Es ist nicht nötig, Magermilchpulver oder Buttermilchpulver vor dem Backen aufzulösen.
 • Page 40 Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service- Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.
 • Page 41 Der Netzstecker steckt nicht in der Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose. Steckdose. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land. Das Gerät erzeugt Geräusche beim Der Motor erzeugt Geräusche beim Sie brauchen nichts zu unternehmen.
 • Page 42 DEutscH Frage Antwort Warum klebt der Teig manchmal Teig kann eventuell kleben (d. h. er ist zu feucht). Dies hängt von der Raum- und der Wassertemperatur stark und lässt sich schwer ab. Verwenden Sie kälteres Wasser zur Herstellung des Teigs. verarbeiten? Warum sind auf dem Brotlaib Es kann vorkommen, dass der Teig zu sehr aufgeht, was zu Rissen in der Oberfläche des Brots führen kann.
 • Page 43 Ελληνικα Εισαγωγή Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www.philips.com/welcome. Γενική περιγραφή (Εικ. 1) a Οπές εξαερισμού B Πίνακας ελέγχου...
 • Page 44 ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EmF) Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF). Εάν γίνει σωστός χειρισμός και σύμφωνος με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, η συσκευή είναι ασφαλής στη χρήση βάσει των...
 • Page 45 Ελληνικα Χρώμα κόρας Με τον επιλογέα χρώματος κόρας, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τρία χρώματα κόρας: ανοικτό, μεσαίο ή σκούρο. Το επιλεγμένο χρώμα κόρας εμφανίζεται στην οθόνη. Βάρος φραντζόλας Με τον επιλογέα βάρους, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα τρία βάρη: 500 γρ., 750 γρ. ή 1000 γρ. Το βάρος φραντζόλας εμφανίζεται στην...
 • Page 46 Ελληνικα Σημείωση: Μπορείτε να παρακολουθείτε τη διαδικασία ανάμειξης, ζύμωσης και ψησίματος από το παραθυράκι παρακολούθησης. Κατά διαστήματα, ενδέχεται να εμφανιστεί υγρασία στο εσωτερικό του παραθύρου. Μπορείτε να σηκώσετε το καπάκι για να δείτε στο εσωτερικό κατά τη διάρκεια των σταδίων ανάμειξης και ζύμωσης, αλλά ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ (περίπου...
 • Page 47 Ελληνικα Σημείωση: Εάν η λεπίδα κολλήσει, γεμίστε τη φόρμα ψωμιού με νερό τόσο ώστε να καλύπτει τη λεπίδα ζύμωσης και αφήστε τη φόρμα να μουλιάσει για 30 λεπτά. Έπειτα, βγάλτε τη λεπίδα ζύμωσης από τον άξονα. Αφήστε το ψωμί να κρυώσει στη σχάρα ψύξης για 30-60 λεπτά πριν το κόψετε με ένα μαχαίρι ψωμιού ή ένα ηλεκτρικό μαχαίρι. Αφήστε...
 • Page 48 Ελληνικα Εξαιρετικά γρήγορο ψωμί: 58 λεπτά (πρόγραμμα 7) πρόγραμμα: Εξαιρετικά Γρήγορο 500 γρ. 750 γρ. 1000 γρ. Νερό (27°C/80°F) ή γάλα 280ml 350ml Γάλα σε σκόνη (εάν χρησιμοποιείτε νερό 1½ κ.σ. 2 κ.σ. αντί για γάλα) Λάδι 1½ κ.σ. 2 κ.σ. Αλάτι...
 • Page 49 Ελληνικα Πίνακας μετατροπών κ.γ./κ.σ./φλιτζάνι ¼ κ.γ ½ κ.γ. 1κ.γ. 1 κ.σ. 15ml ¼ φλιτζάνι 50ml 1/3 φλιτζάνι 75ml ½ φλιτζάνι 125ml 2/3 φλιτζάνι 150ml 3/4 φλιτζάνι 175ml 1 φλιτζάνι 250ml Χρόνοι και θερμοκρασίες ψησίματος Η τυπική θερμοκρασία διατήρησης θερμοκρασίας για τους τύπους ψωμιού και το Ψήσιμο Μόνο στους παρακάτω πίνακες είναι 60°C. Η...
 • Page 50 Ελληνικα PH: προθέρμανση δευτ. K1-4: φάση ζύμωσης 1-4 R1-3: φάση φουσκώματος 1-3 Προαιρετικό: προσθήκη επιπλέον υλικών κατά τη διάρκεια της φάσης ζύμης Πρόγραμμα Προσθήκη επιπλέον υλικών (όταν η συσκευή παράγει ηχητικό σήμα) Βασικό Λευκό Μετά από 45 λεπτά Γρήγορο Λευκό Μετά...
 • Page 51 Ελληνικα Τύπος Κόρα Θερμ. ψησίματος Βάρος Χρόνος ψησίματος Χρόνος επεξεργασίας 1000 γρ. 65 λεπτά 2 ώρες 54 λεπτά Γαλλικά Ανοικτό 115°C 500 γρ. 50 λεπτά 5 ώρες 45 λεπτά 750 γρ. 55 λεπτά 5 ώρες 50 λεπτά 1000 γρ. 60 λεπτά 5 ώρες...
 • Page 52 Ελληνικα λίπη Τα λίπη κάνουν τα προϊόντα πιο μαλακά, προσθέτουν γεύση και παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του ψωμιού, διατηρώντας την υγρασία. Στις συνταγές μπορείτε να εναλλάσσετε μαγειρικό λίπος, μαργαρίνη, βούτυρο ή λάδι. Οι φραντζόλες που ψήνονται με αυτά τα λίπη διαφέρουν...
 • Page 53 ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τον τρόπο, θα βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος (Εικ. 20). Εγγύηση και σέρβις Εάν χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το...
 • Page 54 Ελληνικα Προβλήματα και πιθανές λύσεις Νερό ή γάλα Αλάτι Ζάχαρη ή Αλεύρι Μαγιά Άλλα μέλι Η φραντζόλα Μειώστε κατά 1-2 Αυξήστε Αυξήστε κατά 1-2 Μειώστε κατά 1/8-¼ κ.γ., Ελέγξτε την φουσκώνει και, στη κ.σ., κατά ¼ κ.γ. κ.σ., χρησιμοποιήστε φρέσκια παροχή...
 • Page 55 Ελληνικα Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση Βγαίνει λίγος καπνός από τις οπές Υλικά ή ψίχουλα ψωμιού έχουν Καθαρίζετε πάντα τη συσκευή μετά τη χρήση. εξαγωγής ατμού και η συσκευή αναδίδει συγκεντρωθεί στο θερμαντικό Αποσυνδέετε τη συσκευή και να την αφήνετε να μυρωδιά...
 • Page 56: Español

  Español introducción Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome. Descripción general (fig. 1) a Rejillas de ventilación B Panel de control...
 • Page 57 Este aparato está diseñado únicamente para uso doméstico. Si se utiliza el aparato de forma incorrecta, con fines profesionales o semiprofesionales, o de un modo que no esté de acuerdo con las instrucciones de uso, la garantía quedará anulada y Philips no aceptará...
 • Page 58 Español uso del aparato preparación del aparato y de los ingredientes Coloque el aparato sobre una superficie estable, horizontal y plana. Gire el recipiente para pan hacia el lado contrario de las agujas del reloj y levántelo para extraerlo del aparato. (fig. 2) Nota: Extraiga siempre el recipiente para pan antes de introducir ingredientes en él para evitar derramar ingredientes en el aparato.
 • Page 59 Español Nota: Si no saca el pan durante o inmediatamente después de que finalice el modo de mantenimiento del calor, la corteza se humedece y deja de estar crujiente. El modo de mantenimiento del calor NO sigue cociendo el pan ni lo hace más oscuro. uso del temporizador Puede utilizar el temporizador si desea que el pan esté...
 • Page 60 Español recetas de pan estándar pan blanco (programas 1 y 2) programa: Pan blanco 500 g 750 g 1000 g Agua (27 ºC) o leche 220 ml 280 ml 350 ml Leche en polvo (si utiliza agua en vez 1 cucharada 1½...
 • Page 61 Español pan sin gluten (programa 8) programa: Sin gluten 500 g 750 g 1000 g Agua (27 ºC) o leche 340 ml Leche en polvo (si utiliza agua en vez 2 cucharadas de leche) Aceite 2 cucharadas 1½ cucharadita Azúcar 2 cucharadas Harina sin gluten 560 g (4 tazas)
 • Page 62 Español tiempos y temperaturas de cocción En las siguientes tablas, la temperatura estándar del modo de mantenimiento del calor para los tipos de pan y el programa “Sólo hornear” es de 60 °C. La temperatura estándar del modo de mantenimiento del calor para la mermelada es de 20 °C. El retraso máximo que se puede establecer para todo tipo de panes, excepto en los programas “Súper rápido”...
 • Page 63 Español Duración y temperatura del proceso de cocción Modelo Corteza Temp. de cocción Peso Tiempo de cocción Tiempo de proceso White (blancos) Claro 110 °C 500 g 45 min. 3 horas y 50 min. 750 g 50 min. 3 horas y 55 min. 1000 g 55 min.
 • Page 64 Español Modelo Corteza Temp. de cocción Peso Tiempo de cocción Tiempo de proceso Medio 115 °C 500 g 54 min. 3 horas y 19 min. 750 g 57 min. 3 horas y 22 min. 1000 g 60 min. 3 horas y 25 min. Oscuro 135 °C 500 g...
 • Page 65 Español edulcorar en las cantidades que se indican en las recetas. Lea las etiquetas de los zumos para asegurarse de que no contienen sal, azúcares ni edulcorantes añadidos. Huevos Los huevos enriquecen y añaden color y sabor. Utilice siempre huevos grandes directamente sacados de la nevera. No utilice la función de temporizador para las recetas que requieran huevos frescos.
 • Page 66 Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.
 • Page 67 Enchufe el aparato a la toma de corriente. Si el de corriente. problema persiste, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips de su país. El aparato hace ruido mientras está en La unidad motora hace ruido durante el No tiene que preocuparse de nada.
 • Page 68: Suomi

  Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/ welcome. laitteen osat (kuva 1) a Ilma-aukot B Ohjauspaneeli 1 Ohjelmaluettelo 2 Painon ilmaisimet 3 Näyttö 4 Kuoren värin ilmaisimet 5 Käynnistys/pysäytys/peruutus-painike 6 Kuoren värin valitsin 7 Aikaa vähentävä...
 • Page 69 Älä aseta laitteen päälle leipävuokaa tai mitään muutakaan esinettä, jotta laite ei vaurioidu. sähkömagneettiset kentät (EmF) Tämä Philips-laite vastaa kaikkia, sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja. Jos laitetta käytetään oikein ja tämän käyttöohjeen ohjeiden mukaisesti, sen käyttäminen on turvallista tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella.
 • Page 70 suomi Huomautus: Kun vaivausterä on asennettu oikein, sillä on hieman liikkumavaraa vaakatasossa akselin päällä. Tämä on normaalia. Mittaa valitsemasi reseptin raaka-aineet (katso jäljempänä kohtaa Perusleipäreseptejä). Huomautus: Mittaa raaka-aineet täsmällisesti. Katso luvun Raaka-aineet kohtaa Raaka-aineiden mittaaminen. Laita raaka-aineet leipävuokaan siinä järjestyksessä, kuin ne luetellaan reseptissä. Mittaa raaka-aineet täsmällisesti.
 • Page 71 suomi Paina käynnistys/pysäytys/peruutus-painiketta. Ajastin laskee asetettua jäljellä olevaa aikaa minuutteina. Leipä on valmis, kun ajastin saavuttaa lukeman 00:00 ja laitteesta kuuluu merkkiääni. leivonnan jälkeen Leipäkoneen sisäpuoli, leipävuoka, vaivausterä ja leipä ovat hyvin kuumia. Käytä aina uunikintaita, kun poistat leipävuoan leivontaohjelman loputtua tai lämpimänäpitotilan aikana.
 • Page 72 suomi ranskalainen leipä (ohjelma 5) ohjelma: French (Ranskalainen) 500 g 750 g 1000 g Vettä (27 °C) 200 ml 260 ml 330 ml Öljyä 1 rkl 1½ rkl 2 rkl Suolaa 1 tl 1½ tl 2 tl Vehnäjauhoja 350 g (2½ mittakupillista) 450 g (3¼...
 • Page 73 suomi pastataikina (ohjelma 10) Ohjelma: Pasta Dough (Pastataikina) Semolina-jauhoja 2 mittakupillista Suuria kananmunia Oliiviöljyä 2 rkl Suolaa ½ tl mansikka- tai karhunvatukkahillo (ohjelma 11) Ohjelma: Jam (Hillo) Tuoreita tai pakastettuja (sulatettuja) hedelmiä 2 mittakupillista Sokeria 1½ mittakupillista karhunvatukka-, aprikoosi-, persikka- tai päärynähillo (ohjelma 11) Ohjelma: Jam (Hillo) Tuoreita tai pakastettuja (sulatettuja) hedelmiä...
 • Page 74 suomi Tyyppi Aika/ Vetäytyminen lämpötila Pikaleipä Lämpötila 30 °C 35 °C Aika 0 min 3 min 0 min 12 min 0 min 18 min 0 min 0 min 25 min Gluteeniton Lämpötila 35 °C Aika 8 min 4 min 0 min 19 min 48 min 0 min...
 • Page 75 suomi Tyyppi Kuori Paistolämpötila Paino Paistoaika Käsittelyaika 750 g 55 min 3 h 55 min 1000 g 60 min Tumma 140 °C 500 g 60 min 750 g 65 min 4 h 5 min 1000 g 70 min 4 h 10 min Kokojyvävehnä, nopea Vaalea 120 °C...
 • Page 76 suomi ruisjauho Ruisjauho valmistetaan jauhamalla rukiinjyviä hienoksi. Vain vehnästä ja rukiista valmistetut jauhot sisältävät gluteenia muodostavia proteiineja. Rukiin gluteeni ei ole kovin joustavaa, minkä vuoksi ruisjauhoja on käytettävä yhdessä vehnäjauhojen kanssa. Jyvät ja siemenet Jyvät ja siemenet tarjoavat vaihtelua leipien rakenteeseen, makuun ja ulkonäköön. Ne lisäävät kuitupitoisuutta, mutta eivät sisällä gluteenia. Reseptin monijyvävilja voidaan korvata kolmen, viiden, seitsemän tai kahdentoista viljalajin viljalla.
 • Page 77 Älä hävitä vanhoja laitteita tavallisen talousjätteen mukana, vaan toimita ne valtuutettuun kierrätyspisteeseen. Näin autat vähentämään ympäristölle aiheutuvia haittavaikutuksia (Kuva 20). takuu ja huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu Philipsin verkkosivustoon osoitteessa www.philips.com tai kysy neuvoa Philipsin kuluttajapalvelukeskuksesta (puhelinnumero on kansainvälisessä takuulehtisessä). Jos maassasi ei ole kuluttajapalvelukeskusta, ota yhteyttä Philipsin jälleenmyyjään.
 • Page 78 suomi Vesi tai maito Suola Sokeri tai Jauho Hiiva Muut hunaja Leipä ei kohoa Lisää 1 - 2 rkl Vähennä Lisää ½ tl Käytä tuoreempia Lisää 1/8 - ¼ tl, käytä tuoretta riittävästi 1/4 tl jauhoja, käytä hiivaa, käytä oikeantyyppistä oikeantyyppisiä...
 • Page 79 suomi Kysymys Vastaus Voinko käyttää tätä leipäkonetta Kyllä. Tämän kirjasen reseptit on kuitenkin erityisesti suunniteltu tälle laitteelle, ja tulokset saattavat muissa keittokirjoissa olevien vaihdella muita reseptejä käyttäessäsi. Jos kohtaat ongelmia muiden reseptien kohdalla, tutustu reseptien toteuttamiseen? kappaleeseen Vianmääritys. Miksi leivässä on joskus outo Liian suuri määrä...
 • Page 80: Français

  Maintenez le cordon d’alimentation hors de portée des enfants. Ne le laissez pas dépasser de la table ou du plan de travail sur lequel l’appareil est posé. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien qualifié afin d’éviter tout accident.
 • Page 81 électromagnétiques (cEm) Cet appareil Philips est conforme à toutes les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé correctement et conformément aux instructions de ce mode d’emploi.
 • Page 82 Français utilisation de l’appareil préparation de l’appareil et des ingrédients Placez l’appareil sur une surface horizontale, stable et plane. Tournez le moule à pain dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, puis soulevez-le hors de l’appareil. (fig. 2) Remarque : Ôtez toujours le moule à pain avant d’y verser des ingrédients pour éviter d’en faire tomber dans l’appareil. Assurez-vous que le trou de la lame de pétrissage et l’axe rotatif dans le moule à...
 • Page 83 Français Remarque : Si vous ne retirez pas le pain pendant que l’appareil est en mode de maintien au chaud ou juste après, la croûte prend l’humidité et ramollit. Le mode de maintien au chaud NE poursuit PAS la cuisson du pain et ne fait pas foncer la croûte. utilisation du programmateur Vous pouvez utiliser le programmateur si vous souhaitez reculer l’heure à...
 • Page 84 Français recettes de pain classiques pain blanc classique (programmes 1 et 2) Programme : Basic White (Pain blanc 500 g 750 g 1 000 g classique) Eau (27 °C) ou lait 220 ml 280 ml 350 ml Lait en poudre (si vous utilisez de l’eau 1 cuil.
 • Page 85 Français pain sans gluten (programme 8) Programme : Gluten Free (Pain sans 500 g 750 g 1 000 g gluten) Eau (27 °C) ou lait 340 ml Lait en poudre (si vous utilisez de l’eau 2 cuil. à soupe à la place du lait) Huile 2 cuil.
 • Page 86 Français temps de cuisson et températures La température de maintien au chaud normale pour les pains et le mode de cuisson simple dans les tableaux ci-dessous est inférieure à 60 °C. La température de maintien au chaud pour la confiture est de 20 °C. Le décalage maximal pouvant être programmé...
 • Page 87 Français temps et températures, étape de cuisson de la pâte Type Croûte Température de Poids Temps de cuisson Temps de traitement cuisson Blanc Lumière 110 °C 500 g 45 min 3 h 50 min 750 g 50 min 3 h 55 min 1 000 g 55 min Moyenne...
 • Page 88 Français Type Croûte Température de Poids Temps de cuisson Temps de traitement cuisson Moyenne 115 °C 500 g 54 min 3 h 19 min 750 g 57 min 3 h 22 min 1 000 g 60 min 3 h 25 min Foncée 135 °C 500 g...
 • Page 89 Français Œufs Les œufs apportent couleur, richesse et goût. Utilisez toujours de gros œufs directement sortis du réfrigérateur. N’utilisez pas le programmateur pour les recettes nécessitant des œufs frais. Fromage Ne tassez pas le fromage dans la cuillère de mesure. Les fromages allégés peuvent affecter le volume et la forme du pain. N’utilisez pas le programmateur pour les recettes nécessitant du fromage.
 • Page 90 Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou faire réparer l’appareil, ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de garantie internationale).
 • Page 91 L’appareil n’est pas branché sur la prise Insérez la fiche électrique dans la prise secteur. Si le secteur. problème persiste, contactez le Service Consommateurs Philips. L’appareil est bruyant lorsqu’il fonctionne. Le moteur produit du bruit lors du Aucune action n’est requise. pétrissage. Ce phénomène est normal.
 • Page 92: Italiano

  Per rimuovere la marmellata bollente dal recipiente del pane, sollevatelo utilizzando i guanti da forno. attenzione Non usate mai accessori o parti di altri produttori o non specificatamente consigliati da Philips. Nel caso in cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia decade.
 • Page 93 (EmF) Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard relativi ai campi elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in modo appropriato seguendo le istruzioni contenute nel presente manuale d’uso, l’apparecchio consente un utilizzo sicuro come confermato dai risultati scientifici attualmente disponibili.
 • Page 94 italiano modalità d’uso dell’apparecchio preparazione dell’apparecchio e degli ingredienti Posizionate l’apparecchio su una superficie orizzontale, piana e stabile. Ruotate il recipiente del pane in senso antiorario ed estraetelo dall’apparecchio. (fig. 2) Nota: Rimuovete sempre il recipiente del pane prima di versare gli ingredienti per evitare di sporcare l’apparecchio. Assicuratevi che il foro all’interno della lama per impastare e il braccio girevole nel recipiente del pane siano perfettamente puliti.
 • Page 95 italiano Nota: Non utilizzate la funzione timer con ricette che richiedono ingredienti freschi che potrebbero deteriorarsi, ad esempio uova, latte fresco, panna acida o formaggio. Per utilizzare il timer: Versate tutti gli ingredienti nel recipiente del pane. Selezionate il programma, la forma di pane e il colore della crosta appropriati per la vostra ricetta. Il tempo di lavorazione totale per le impostazioni selezionate viene visualizzato sul display.
 • Page 96 italiano programma: Bianco base 500 g 750 g 1000 g 1 cucchiaio 1½ cucchiaio 2 cucchiai Sale 2/3 cucchiaino da tè 1 cucchiaino da tè 1½ cucchiaino da tè Zucchero 1 cucchiaio 1½ cucchiaio 2 cucchiai Farina bianca 350 g (2½ tazze) 455 g (3¼...
 • Page 97 italiano programma: Senza glutine 500 g 750 g 1000 g Zucchero 2 cucchiai Farina senza glutine 560 g (4 tazze) Lievito secco 2¼ cucchiaini da tè impasto/impasto pizza (programma 9, seguito opzionalmente dal menu 12) programma: Impasto 500 g 750 g 1000 g Acqua (27°C/80°F) o latte 330 ml...
 • Page 98 italiano Durata e temperature nella fase di impasto Tipo Tempo/ Riposo Temp. Bianco base Temp. 25 °C 30 °C 34 °C Tempo 0 min. 18 min. 25 min. 16 min. 46 min. 30 sec. 25 min. 15 sec. 55 min. Bianco rapido Temp.
 • Page 99 italiano Tipo Crosta Temp. di cottura Peso Tempo di cottura Tempo di lavorazione 1000 g 70 min. 4 ore 15 min. Bianco rapido Luce 110 °C 500 g 45 min. 2 ore 40 min. 750 g 50 min. 2 ore 45 min. 1000 g 55 min.
 • Page 100 italiano Tipo Crosta Temp. di cottura Peso Tempo di cottura Tempo di lavorazione Impasto pasta 0 min. 14 min. Marmellata 115 °C 45 min. 1 ora Solo cottura 120 °C 10 min. 10 min. ingredienti e strumenti In questo capitolo vengono descritti gli ingredienti e gli strumenti necessari per la preparazione del pane. Ogni ingrediente è destinato ad un uso particolare.
 • Page 101 italiano C). È stato appositamente creato per le macchine del pane. Per sostituire il lievito attivo secco o istantaneo con il lievito specifico per le macchine del pane, aumentate la quantità indicata di ¼ di cucchiaio. Per risultati ottimali, utilizzate il tipo di lievito indicato nella ricetta. Il calore uccide il lievito.
 • Page 102 Se avete bisogno di assistenza o informazioni o in caso di problemi, visitate il sito Web Philips all’indirizzo www.philips.com oppure contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro Paese (per conoscere il numero di telefono consultate l’opuscolo della garanzia). Se nel vostro Paese non esiste un Centro Assistenza Clienti, rivolgetevi al vostro rivenditore Philips.
 • Page 103 La spina non è inserita nella presa di Inserite la spina nella presa a muro. Se il problema corrente. persiste, contattate il Centro Assistenza Clienti Philips del vostro paese. Durante il funzionamento, l’apparecchio È normale che il motore produca Non è necessario intervenire in alcun modo.
 • Page 104: Nederlands

  Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/welcome. algemene beschrijving (fig. 1) a Ventilatieopeningen B Bedieningspaneel 1 Programmalijst 2 Gewichtsindicaties 3 Display...
 • Page 105 Elektromagnetische velden (Emv) Dit Philips-apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke bewijs.
 • Page 106 nEDErlanDs Het apparaat gebruiken Het apparaat en de ingrediënten voorbereiden Plaats het apparaat op een stabiele, horizontale en vlakke ondergrond. Draai de broodpan linksom en til de pan uit het apparaat. (fig. 2) Opmerking: Verwijder de broodpan altijd voordat u de ingrediënten erin doet, om te voorkomen dat u ingrediënten in het apparaat morst. Zorg dat het gat in het kneedblad en de as in de broodpan helemaal schoon zijn.
 • Page 107 nEDErlanDs De timer gebruiken U kunt de timer gebruiken als u het brood op een later tijdstip klaar wilt hebben. De maximale vertragingstijd die kan worden ingesteld is 13 uur. Stel de timer bijvoorbeeld om 19:00 uur in op 13 uur om te zorgen dat het brood de volgende ochtend om 8:00 uur klaar is. Opmerking: Gebruik de timerfunctie niet voor recepten met verse, bederfelijke ingrediënten, bijvoorbeeld eieren, verse melk, zure room of kaas.
 • Page 108 nEDErlanDs programma: Basic White 500 g 750 g 1000 g Melkpoeder (als u water in plaats 1 el 1½ el 2 el van melk gebruikt) Olie 1 el 1½ el 2 el Zout 2/3 tl 1 tl 1½ tl Suiker 1 el 1½...
 • Page 109 nEDErlanDs programma: Gluten Free 500 g 750 g 1000 g Zout 1½ tl Suiker 2 el Glutenvrije bloem 560 g (4 kopjes) Droge gist 2¼ tl Deeg/pizzadeeg (programma 9 en vervolgens desgewenst menu 12) programma: Dough 500 g 750 g 1000 g Water (27°C) of melk 330 ml...
 • Page 110 nEDErlanDs Duur en temperaturen in de deegfase Type Tijd/temp. Rusten Basic White Temp. 25°C 30°C 34°C Bewerkingstijd 0 min. 18 min. 25 min. 16 min. 46 min. 30 sec. 25 min. 15 sec. 55 min. White Rapid Temp. 35°C 35°C n.v.t.
 • Page 111 nEDErlanDs Type Korst Baktemp. Gewicht Baktijd Verwerkingstijd 1000 g 70 min. 4 uur 15 min. White Rapid Licht 110°C 500 g 45 min. 2 uur 40 min. 750 g 50 min. 2 uur 45 min. 1000 g 55 min. 2 uur 50 min. Gemiddeld 120°C 500 g...
 • Page 112 nEDErlanDs Type Korst Baktemp. Gewicht Baktijd Verwerkingstijd Pasta Dough n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0 min. 14 min. n.v.t. 115°C n.v.t. 45 min. 1 uur Bake Only n.v.t. 120°C n.v.t. 10 min. 10 min. ingrediënten en keukengerei In dit hoofdstuk wordt een aantal ingrediënten en hulpmiddelen voor het bakken van brood beschreven. Elk ingrediënt heeft een speciaal doel. Het is belangrijk kwaliteitsingrediënten te kopen en deze te gebruiken in de precieze hoeveelheden die in de recepten zijn aangegeven.
 • Page 113 nEDErlanDs wordt vermeld. Gist gaat dood bij hoge temperaturen. Wanneer u vullingen maakt, is het dus belangrijk dat u ingrediënten zoals gesmolten boter laat afkoelen voordat u ze verwerkt. Houd gist uit de buurt van vloeistoffen, vetten en zout, omdat de activiteit hierdoor wordt vertraagd. Gebruik niet meer gist dan in het recept is aangegeven.
 • Page 114 Als u service of informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.nl), of neem contact op met het Philips Consumer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
 • Page 115 nEDErlanDs Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing De knoppen werken niet. De stekker zit niet in het stopcontact. Steek de stekker in het stopcontact. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land. Het apparaat maakt geluid tijdens De motor produceert geluid tijdens U hoeft niets te doen.
 • Page 116: Norsk

  Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www. philips.com/welcome. generell beskrivelse (fig. 1) a Luftventiler B Kontrollpanel 1 Programliste 2 Vektindikasjoner 3 Skjerm...
 • Page 117 Elektromagnetiske felt (EmF) Dette Philips-apparatet overholder alle standarder som gjelder for elektromagnetiske felt (EMF). Hvis det håndteres riktig og i samsvar med instruksjonene i denne brukerveiledningen, er det trygt å bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
 • Page 118 norsk Plasser den flate siden av hullet i eltebladet mot den flate siden av akselen i brødpannen. Skyv deretter eltebladet godt ned på akselen (fig. 3). Merk: Pass på at du skyver eltebladet ordentlig på plass, ellers kan det falle av under bruk, noe som påvirker blande- eller elteprosessen. Merk: Når eltebladet er satt ordentlig på...
 • Page 119 norsk Merk: Hvis tiden på skjermen når 13 timer og du fremdeles holder knappen øk timer inne, går skjermen tilbake til steketiden til det angitte programmet. Merk: Hvis du går forbi tiden du vil angi, trykker du på den motsatte knappen for å øke eller redusere tiden. Trykk på...
 • Page 120 norsk program: Grovbrød 500 g 750 g 1000 g Sammalt hvetemel 350 g 450 g 560 g Tørrgjær 1 ts 1 ts 1 ts Fransk brød (program 5) program: Fransk 500 g 750 g 1000 g Vann (27 °C) 200 ml 260 ml 330 ml Olje...
 • Page 121 norsk program: Deig 500 g 750 g 1000 g Tørrgjær 2 ts pastadeig (program 10) Program: Pastadeig Semulegryn 2 kopper Store egg Olivenolje 2 ss Salt ½ ts Jordbær- eller bjørnebærsyltetøy (program 11) Program: Syltetøy Fersk eller frossen (tint) frukt 2 kopper Sukker 1½...
 • Page 122 norsk Type Tid/temp. Hvile Superraskt Temp. 30 °C 35 °C 0 min 3 min 0 min 12 min 0 min 18 min 0 min 0 min 25 min Glutenfritt Temp. 35 °C 8 min 4 min 0 min 19 min 48 min 0 sek 0 min...
 • Page 123 norsk Type Skorpe Steketemp. Vekt Steketid Prosesstid 1000 g 60 min 4 timer Mørk 140 °C 500 g 60 min 4 timer 750 g 65 min 4 timer 5 min 1000 g 70 min 4 timer 10 min Raskt grovbrød 120 °C 500 g 45 min...
 • Page 124 norsk kornprodukter, gryn og frø Kornprodukter, gryn og frø gir variasjon i brødenes struktur, smak og utseende. De øker fiberinnholdet, men inneholder ikke gluten. Kornprodukter med tre, fem, sju eller tolv gryn kan erstattes i en oppskrift med hvilken som helst kornblanding med flere gryn. Knust hvete er hele hvetekorn som er knust til partikler av forskjellig størrelse fra grovt til fint.
 • Page 125 Hvis du trenger service eller informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene til Philips på www.philips.com. Du kan også ta kontakt med Philips’ forbrukertjeneste der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke finnes noen forbrukertjeneste i nærheten, kan du kontakte din lokale Philips-forhandler.
 • Page 126 norsk Vann eller Salt Sukker eller Gjær Annet melk honning Brødet hever ikke Øk med 1– Reduser med Øk med ½ ts Bruk ferskere Øk med 1/8–¼ ts, bruk 2 ss 1/4 ts mel, bruk riktig fersk gjær, bruk riktig type type mel gjær med riktig innstilling Brødet er kort og...
 • Page 127 norsk Spørsmål Svar Kan jeg bruke denne Ja. Oppskriftene i dette heftet har imidlertid blitt laget spesielt for dette apparatet, og resultatene kan brødbakemaskinen til å tilberede variere når du bruker andre oppskrifter. Hvis du får problemer med andre oppskrifter, kan du se oppskrifter jeg har funnet i andre avsnittet Feilsøking.
 • Page 128: Português

  Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www. philips.com/welcome. Descrição geral (fig. 1) a Aberturas de ventilação B Painel de controlo 1 Lista de Programas 2 Indicações de peso...
 • Page 129 Este aparelho destina-se apenas a utilização doméstica. Se for utilizado incorrectamente ou para fins profissionais ou semi-profissionais, ou se for utilizado de uma forma que não esteja nas instruções de utilização no manual do utilizador, a garantia é considerada inválida e a Philips recusa qualquer responsabilidade pelos danos causados.
 • Page 130 português utilizar o aparelho preparação do aparelho e dos ingredientes Coloque o aparelho numa superfície estável, horizontal e plana. Rode a forma do pão para a esquerda e retire-a do aparelho. (fig. 2) Nota: Retire sempre a forma do pão antes de colocar os ingredientes dentro desta, para evitar derramá-los no aparelho. O orifício na pá...
 • Page 131 português utilização do temporizador Pode utilizar o temporizador quando quiser que o pão fique pronto mais tarde. O tempo máximo de adiamento que pode ser definido é de 13 horas. Por exemplo, às 19:00 horas defina 13 horas no temporizador para ter o pão pronto às 8:00 horas da manhã seguinte. Nota: Não utilize a função do temporizador com receitas que necessitam de ingredientes frescos que possam estragar-se, por exemplo: ovos, leite fresco, natas ácidas ou queijo.
 • Page 132 português receitas de pão convencionais pão básico branco (programas 1 e 2) programa: Basic White (Básico Branco) 500 g 750 g 1000 g Água (27°C) ou leite 220 ml 280 ml 350 ml Leite em pó (se utilizar água em vez de 1 c.s.
 • Page 133 português pão sem glúten (programa 8) programa: Gluten Free (Sem glúten) 500 g 750 g 1000 g Água (27°C) ou leite 340 ml Leite em pó (se utilizar água em vez de 2 c.s. leite) Óleo 2 c.s. 1½ c.c. Açúcar 2 c.s.
 • Page 134 português tempos de cozedura e temperaturas A temperatura normal para conservar o calor para os tipos de pão e para Bake Only (Apenas cozer) nas tabelas em baixo é de 60 °C. A temperatura para conservação do calor para a compota é de 20°C. O tempo máximo de adiamento que pode ser definido para todos os tipos de pão, excepto o Super Rapid (Super rápido) e Gluten Free (Sem glúten), é...
 • Page 135 português Duração e temperaturas na fase da cozedura Tipo Côdea Temp. de cozedura Peso Tempo de cozedura Tempo do processo White (Branco) Clara 110°C 500 g 45 min. 3 horas 50 min. 750 g 50 min. 3 horas 55 min. 1000 g 55 min.
 • Page 136 português Tipo Côdea Temp. de cozedura Peso Tempo de cozedura Tempo do processo 1000 g 58 min. 3 horas 23 min. Média 115 °C 500 g 54 min. 3 horas 19 min. 750 g 57 min. 3 horas 22 min. 1000 g 60 min.
 • Page 137 português número de receitas que podem ser utilizadas em combinação com a função do temporizador. Não utilize a função do temporizador em receitas que necessitem de leite fresco. Normalmente, o soro de leite coalhado em pó mistura-se melhor quando é adicionado depois da farinha. Se substituir o leite por água e leite em pó...
 • Page 138 Se necessitar de assistência ou informações ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Consumidor da Philips no seu país (pode encontrar os números de telefone no folheto da garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio no seu país, visite o seu representante Philips local.
 • Page 139 português Água ou leite Sal Açúcar ou Farinha Fermento Outros A mistura para Posicione a pão não foi forma do pão misturada de forma adequada e empurre correctamente a pá de amassar para o eixo na forma do pão Sai fumo pelas Limpar a placa aberturas de aquecimento...
 • Page 140: Svenska

  Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/welcome. allmän beskrivning (Bild 1) a Lufthål B Kontrollpanel 1 Programlista 2 Viktindikatorer 3 Teckenfönster 4 Indikationer för färg på...
 • Page 141 Elektromagnetiska fält (EmF) Den här apparaten från Philips uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält (EMF). Om apparaten hanteras på rätt sätt och enligt instruktionerna i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de vetenskapliga belägg som finns i dagsläget.
 • Page 142 svEnska Se till att hålet i knådningsbladet och den roterande axeln i brödformen är helt rena. Obs! Om delarna inte är rena kanske du inte kan montera knådningsbladet ordentligt. Rikta in hålets släta sida i knådningsbladet mot axelns släta sida i bakmaskinen. Tryck sedan på knådningsbladet på axeln (Bild 3). Obs! Se till att du sätter knådningsbladet på...
 • Page 143 svEnska Varje gång du trycker på timerns knappar för ökning eller minskning ökar eller minskar tiden med 10 minuter. Om du håller ned knapparna ändras tiden snabbare. Obs! Om tiden i teckenfönstret kommer till 13 timmar och du fortsätter att hålla ned timerns ökningsknapp återgår teckenfönstret till det inställda programmets bakningstid.
 • Page 144 svEnska Fullkornsbröd (program 3 och 4) program: Fullkorn 500 g 750 g 1 000 g Vatten (27 °C) 230 ml 280 ml 350 ml Olja 1 msk 1 msk 2 msk Salt 1 tsk 1 tsk 2 tsk Honung ELLER socker 2 msk 2 msk 2 msk...
 • Page 145 svEnska Deg/pizzadeg (program 9, meny 12 efteråt – valfritt) program: Deg 500 g 750 g 1 000 g Vatten (27 °C) eller mjölk 330 ml Mjölkpulver (om du använder vatten 2 msk istället för mjölk) Olja ¼ bägare Salt 2 tsk Socker 4 msk Vetemjöl...
 • Page 146 svEnska Tid/temp. Vila Fullkorn Temperatur 25 °C 25 °C 33 °C Saknas 30 min 5 min 5 min 20 min 40 min 20 sek 80 min 0 sek 0 min Fullkorn, Temperatur 25 °C 35 °C 35 °C Saknas snabb 5 min 3 min 0 min...
 • Page 147 svEnska Brödskorpa Bakningstemp. Vikt Bakningstid Processtid 750 g 50 min 2 tim och 45 min 1 000 g 55 min 2 tim och 50 min Mörkt 130 °C 500 g 55 min 2 tim och 50 min 750 g 60 min 2 tim och 55 min 1 000 g 65 min...
 • Page 148 svEnska ingredienser och verktyg I det här kapitlet beskrivs ett antal och ingredienser och verktyg som används för att baka bröd. Varje ingrediens har ett speciellt syfte. Det är viktigt att skaffa ingredienser av hög kvalitet och använda exakt den mängd som anges i receptet. Vissa ingredienser är utbytbara, medan andra ger ett mycket dåligt brödresultat.
 • Page 149 Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land vänder du dig till din lokala Philips-återförsäljare.
 • Page 150 svEnska problem och möjliga lösningar Vatten eller Salt Socker eller Mjöl Jäst Övrigt mjölk honung Limpan jäser och Minska 1- Öka ¼ tsk Öka 1-2 msk, Minska 1/8-¼ tsk, använd Kontrollera sjunker sedan ihop 2 msk, använd använd färskare färsk jäst, använd rätt typ strömtillförseln kallare vätska mjöl, använd rätt...
 • Page 151 svEnska Fråga Svar Varför blir det sprickor på Ibland jäser degen för mycket, och det kan leda sprickor i ytan på det gräddade brödet. brödets ovansida? Kan jag baka bröd som innehåller Ja, minska mängden vatten och byt ut mot ägg. Lägg först äggen i en mätbägare och tillsätt vatten upp till ägg i apparaten? den nivå...
 • Page 152: Türkçe

  Elektrik kablosunu çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Elektrik kablosunun cihazın bulunduğu masanın veya tezgahın kenarından sarkmasına izin vermeyin. Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
 • Page 153 Cihazın zarar görmesini engellemek için, ekmek tavasını ya da başka bir nesneyi cihazın üzerinde bırakmayın. Elektromanyetik alanlar (EmF) Bu Philips cihazı elektromanyetik alanlarla (EMF) ilgili tüm standartlara uygundur. Bu cihaz, gereği gibi ve bu kılavuzdaki talimatlara uygun şekilde kullanıldığında, bugünün bilimsel verilerine göre kullanımı güvenlidir.
 • Page 154 türkçE Dikkat: Yoğurma bıçağı mile uygun şekilde takıldığında mil üzerinde yatay olarak bir miktar oynayabilir. Bu normaldir. Hazırlamak istediğiniz tarifin malzemelerini ölçün (aşağıdaki ‘Standart ekmek tarifleri’ kısmına bakın). Dikkat: Malzemeleri doğru şekilde ölçün. ‘Malzemeler’ bölümü ‘Malzemelerin ölçülmesi’ kısmına bakın. Malzemeleri ekmek tavasına tarifedeki sırayla koyun. Malzemeleri doğru şekilde ölçün.
 • Page 155 türkçE pişirme işleminden sonra Ekmek yapma makinesinin için, ekmek tavası, yoğurma bıçağı ve ekmek son derece sıcaktır. Pişirme işleminin sonunda veya sıcak tutma modu sırasında ekmek tavasını çıkarırken mutlaka fırın eldiveni kullanın. Sıcak tutma modunu durdurmak için çalıştır/durdur/iptal düğmesine 2 saniye basın. Ekranda “OFF” görüntülenir, geçerli program iptal edilir ve varsayılan ayara geri dönülür.
 • Page 156 türkçE Fransız ekmeği (program 5) program: Fransız 500 gr 750 gr 1000 gr Su (27°C/80°F) 200 ml 260ml 330ml Yağ 1 yemek kaşığı 1½ yemek kaşığı 2 yemek kaşığı 1 yemek kaşığı 1½ yemek kaşığı 2 yemek kaşığı Beyaz un 350 gr (2½...
 • Page 157 türkçE Program: Makarna Hamuru Zeytinyağı 2 yemek kaşığı ½ yemek kaşığı çilek veya böğürtlen reçeli (program 11) Program: Reçel Taze veya donmuş (erimiş) meyve 2 fincan Şeker 1½ fincan Yaban mersini, kayısı, şeftali veya armut reçeli (program 11) Program: Reçel Taze veya donmuş...
 • Page 158 türkçE Süre/ Diğerleri Sıcaklık Süre 0 dak. 3 dak. 0 dak. 27 dak. 60 dak. 0 sn. 0 dak. 0 sn. 0 dak. Makarna Sıcaklık Hamuru Süre 0 dak. 3 dak. 0 dak. 11 dak. 0 dak. 0 sn. 0 dak. 0 sn.
 • Page 159 türkçE Kabuk Pişirme sıcaklığı Ağırlık Pişirme süresi İşlem süresi Kepek Hızlı Açık 120°C 500 gr 45 dak. 2 sa 34 dak. 750 gr 50 dak. 2 sa 39 dak. 1000 gr 55 dak. 2 sa 44 dak. Orta 130°C 500 gr 50 dak.
 • Page 160 türkçE İrmik unu Sert durum buğdayından irice çekilen krem rengi ve sarımsı bir un olan irmik bol miktarda protein içerir. Taze makarna yapmak için kullanılır. İrmik unundan yapılan makarna hamuru, diğer unlardan yapılanlara göre daha kolay yoğrulur ve pişirme sırasında şeklini daha iyi korur. Standart unun bir kısmının yerine irmik unu kullanabilirsiniz.
 • Page 161 Böylece, çevrenin korunmasına yardımcı olursunuz (Şek. 20). garanti ve servis Servise ya da daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, www.philips.com.tr adresindeki Philips Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan Philips Müşteri Merkezi ile iletişim kurun (telefon numarasını dünya çapında geçerli garanti belgesinde bulabilirsiniz).
 • Page 162 türkçE Su veya süt Şeker veya bal Un Maya Diğer Somun pişmemiş Güç kaynağını kontrol edin, doğru ayarları seçin Somun fazla ½ çay kaşığı Doğru ayarları seçin pişmiş azaltın Ekmek karışımı Ekmek tavasını uygun karışmamış şekilde yerleştirin, yoğurma bıçağını ekmek tavasının içindeki mile doğru şekilde bastırın Deliklerden...
 • Page 168 4222.003.4020.1...

Table of Contents