Download  Print this page

Magyar - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

A használati utasítás ábrái az első oldalon láthatók - olvasás közben hajtsa ki ezt az oldalt
a Kenwood-készülék használata
előtt
Alaposan olvassa át ezeket az
utasításokat és őrizze meg későbbi
felhasználásra!
Távolítson el a készülékről minden
csomagolóanyagot, és a késekről is
vegye le a műanyag védőtokot. A
védőtokot őrizze meg, és ha nem
használja a készüléket, mindig
ezekben tárolja a késeket.
első a biztonság
A kések be- és kiszerelése, illetve
tisztítása előtt mindig kapcsolja ki a
készüléket, és a hálózati dugaszt is
húzza ki a konnektorból.
A kések rendkívül élesek, ezért
mindig óvatosan kezelje őket. A
készülék tisztításakor vagy szét- és
összeszerelésekor a késeket
mindig a nyelüknél, a vágóélektől
távol fogja meg.
Szeletelés közben kezét mindig
tartsa távol a késektől. Ügyeljen
arra, hogy más konyhai eszköz se
kerülhessen a mozgó kések útjába.
Ha az elektromos késen sérülés
jele látható, ne használja tovább a
készüléket.
Csak eredeti vagy a gyártó által
ajánlott tartozékokat használjon.
A hálózatra csatlakoztatott
készüléket soha ne hagyja
felügyelet nélkül.
Ha a készülék megsérül, ne
használja tovább. Ellenőriztesse, és
szükség esetén javíttassa meg.
Lásd: „szerviz és vevőszolgálat".
Ügyeljen arra, hogy a hálózati
vezeték ne lógjon le a munkaasztal
széléről és ne érjen forró felülethez.
Az elektromos kést csak
rendeltetésszerűen, kizárólag
háztartási célokra szabad
használni.
A meghajtóegységet, a vezetéket
és a csatlakozót soha ne érje
nedvesség.
Szeletelés közben soha ne nyomja
túl erősen a kést.

Magyar

A KN650 típushoz mellékelt ritkább
fogazatú késekkel csak részben
már kiolvadt vagy csak enyhén
átfagyott ételeket szeleteljen.
Soha ne használja az elektromos
kést csontot vagy magokat
tartalmazó, alufóliába vagy
nejlonfóliába csomagolt, illetve
egyéb kemény állagú ételek
szeletelésére.
Ha a késekkel nyers húst szeletelt,
ne használja a késeket főtt hús
szeletelésére addig, amíg alaposan
el nem mosta azokat.
A készüléket nem üzemeltethetik
olyan személyek, akik
mozgásukban, érzékszerveik
tekintetében vagy mentálisan
korlátozottak, vagy nem
rendelkeznek kellő hozzáértéssel
vagy tapasztalattal, kivéve ha a
biztonságukért felelősséget vállaló
személy a készülék használatát
felügyeli, vagy megfelelően
kioktatta őket.
A gyermekekre figyelni kell, nehogy
játsszanaka készülékkel.
A készüléket csak a
rendeltetésének megfelelő
háztartási célra használja! A
Kenwood nem vállal felelősséget,
ha a készüléket nem
rendeltetésszerűen használták,
illetve ha ezeket az utasításokat
nem tartják be.
csatlakoztatás előtt
Ellenőrizze, hogy a háztartásában
lévő hálózati feszültség paraméterei
megegyeznek a készülék alján
feltüntetettekkel.
A készülék megfelel az
elektromágneses
összeférhetőségről szóló
2004/108/EK irányelv, valamint az
élelmiszerekkel rendeltetésszerűen
érintkezésbe kerülő anyagokról
szóló 1935/2004/EK rendelet (2004.
október 27.) követelményeinek.
az első használat előtt
Mosogassa el az alkatrészeket
(lásd „a készülék tisztítása").
41

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series