Download Print this page

Kenwood KN600 series Instructions Manual page 39

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

popis
tlačítko pro uvolnění čepelí
ovládací tlačítko
tělo nože
střenky čepelí
úchyty pro prsty
standardní čepele
čepele na mražené potraviny
kryt čepelí
používání elektrického
nože
Nůž je vhodný ke krájení různých
potravin včetně tepelně upraveného
masa a drůbeže, pečiva, dortů,
sendvičů, ovoce a zeleniny.
Pouze model KN650 pro mražené
potraviny – Součástí příslušenství
nože jsou čepele na mražené
potraviny (s většími zuby), které
slouží ke krájení částečně
rozmražených nebo mírně
zmražených potravin. Nejsou však
vhodné pro silně zmražené
potraviny.
1 Zkontrolujte, zda elektrický nůž není
zapojen do zásuvky.
2 Sejměte kryt čepelí
si jej pro skladování čepelí.
3 Čepele uchopte za střenky
spojte je
. Čepele s ostřím
směřujícím dolů pomocí úchytů pro
prsty
zasuňte do těla nože
zatlačte na místo
4 Zapojte do elektrické zásuvky.
5 Potravinu umístěte na vhodnou
krájecí plochu a čepele položte na
potravinu. Spusťte krájecí čepele
pomocí ovládacího tlačítka
(uvolněním tlačítka se čepele
zastaví).
Nůž držte na místě a lehce a
rovnoměrně na něj tlačte směrem
dolů. Nepoužívejte pohyb jako při
řezání. Nůž bude krájet automaticky
podle potřeby vertikálně nebo
šikmo.
Při používání elektrického nože
musí čepele vždy směřovat od
uživatele.
a uschovejte
a
a
.
6 Po použití uvolněte ovládací
tlačítko a vytáhněte z elektrické
zásuvky.
7 Uchopte čepele za úchyty pro prsty,
zmáčkněte tlačítko pro uvolnění
čepelí
a čepele z těla vytáhněte.
poznámka
Při krájení drůbeže rozkrojte maso
skoro ke kosti, ale ne dále. Pak
maso od kosti oddělte ručně.
Vysoce kvalitní tvrzené čepele
nevyžadují broušení.
čištění
Před vysunutím čepelí nebo
čištěním přístroj vždy vypněte a
vytáhněte z elektrické zásuvky.
Dbejte na to, aby se pohonná
jednotka, kabel ani zástrčka
nenamočily.
pohonná jednotka
Otřete vlhkým hadříkem a osušte.
krájecí čepele, čepele na
mražené potraviny
S čepelemi zacházejte opatrně –
jsou velmi ostré.
Čepele od sebe oddělte. Omyjte
ručně nebo v myčce, pak důkladně
osušte.
Po použití na čepele nasaďte
plastový kryt čepelí.
servis a údržba
Pokud by došlo k poškození
napájecího kabelu, tak je z
bezpečnostních důvodů nutné
nechat napájecí kabel vyměnit od
firmy KENWOOD nebo od
autorizovaného servisního technika
firmy KENWOOD.
Pokud potřebujete pomoc:
se způsobem použití výrobku,
s jeho údržbou nebo s opravami,
obraťte se na tu prodejnu, kde jste
výrobek koupili.
Zkonstruováno a vyvinuto
společností Kenwood ve Velké
Británii.
Vyrobeno v Číně.
39

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series