Download  Print this page

Suomi - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset
ennen kuin ryhdyt käyttämään
tätä Kenwood-kodinkonetta
Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä
ne myöhempää tarvetta varten.
Poista teristä kaikki
pakkausmateriaali mukaan lukien
muovisuojus. Kun sähköveistä ei
käytetä, terän suojuksen tulee olla
paikallaan.
turvallisuus
Ennen terien asettamista paikalleen
tai irrottamista ja ennen
puhdistamista katkaise laitteesta virta
ja irrota pistoke pistorasiasta.
Terät ovat teräviä. Käsittele niitä
varovasti. Kun käsittelet tai puhdistat
teriä, tartu niihin niiden yläosasta
kohdasta, joka on kaukana
leikkaavasta reunasta.
Pidä leikkaamisen aikana esimerkiksi
kädet ja keittiötyövälineet kaukana
leikkuuteristä.
Älä käytä laitetta, jos siinä näkyy
vaurioitumisen merkkejä.
Älä käytä lisälaitteita, joita valmistaja
ei ole hyväksynyt.
Älä jätä laitetta ilman valvontaa
kytkettynä virtalähteeseen.
Älä koskaan käytä viallista laitetta.
Toimita se tarkistettavaksi tai
korjattavaksi. Lisätietoja on huolto ja
asiakaspalvelu -kohdassa.
Varmista, ettei johto roiku pöydän tai
työtason reunan yli eikä joudu
kosketukseen kuumien pintojen
kanssa.
Älä käytä sähköveistä väärin. Se on
tarkoitettu ainoastaan kotikäyttöön.
Älä koskaan anna moottoriosan,
virtajohdon tai pistokkeen kastua.
Älä käytä liikaa voimaa leikkaamisen
aikana.
Leikkaa osittain sulaneita tai
kohmeisia ruoka-aineita vain
suurihampaisen KN650-terän avulla.
Älä yritä leikata luita, kiviä tai
siemeniä sisältävää ruokaa,
alumiinifolioon tai tuorekelmuun
käärittyä tai kovaa ruokaa.

Suomi

Älä leikkaa raakaa ja kypsennettyä
ruokaa pesemättä teriä välillä.
Tätä laitetta ei ole tarkoitettu
sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla
ei ole täysin normaalia vastaavat
fyysiset tai henkiset ominaisuudet
(mukaan lukien lapset), jos heidän
turvallisuudestaan vastaava henkilö
ei ole opastanut heitä käyttämään
laitetta tai jos heitä ei valvota.
Lapsia tulee pitää silmällä sen
varmistamiseksi, että he eivät leiki
laitteella.
Käytä laitetta ainoastaan sille
tarkoitettuun kotitalouskäytöön.
Kenwood-yhtiö ei ole
korvausvelvollinen, jos laitetta on
käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole
noudatettu.
ennen pistokkeen työntämistä
pistorasiaan
Varmista, että sähkövirta vastaa
laitteen pohjaan merkittyjä tietoja.
Tämä laite täyttää
sähkömagneettista yhteensopivuutta
koskevan EU-direktiivin
2004/108/EU ja 27.10.2004 annetun
elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin
joutuvia materiaaleja säätelevän EU-
määräyksen 1935/2004 vaatimukset.
ennen ensimmäistä
käyttökertaa
Pese kaikki osat Puhdistus -
kohdassa kuvatulla tavalla.
selite
poistopainike
käyttöpainike
sähköveitsen runko
terien kiinnikkeet
tarttumakohdat
vakioterät
pakasteterät
teräsuojus
32

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series