Download  Print this page

Nederlands - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier
voordat u uw Kenwood-
apparaat gebruikt:
Lees deze instructies zorgvuldig
door en bewaar ze voor toekomstig
gebruik.
Verwijder al het
verpakkingsmateriaal, inclusief de
plastic hoes van de bladen. De hoes
moet worden bewaard en opnieuw
worden aangebracht wanneer het
apparaat niet in gebruik is.
veiligheid
Schakel het apparaat altijd uit en
haal de stekker uit het stopcontact
voordat u de bladen inbrengt of
verwijdert en voordat u het apparaat
schoonmaakt.
De bladen zijn scherp, ga er
voorzichtig mee om. Houd de
bladen bij het hanteren en
schoonmaken bij de handgrepen
vast, weg van het snijvlak.
Houd uw handen en gereedschap
tijdens het snijden uit de buurt van
de bladen.
Niet gebruiken als het apparaat
zichtbaar beschadigd is.
Gebruik nooit een niet-goedgekeurd
hulpstuk.
Laat het apparaat nooit onbeheerd
terwijl het is aangesloten op de
voedingsbron.
Gebruik nooit een beschadigd
apparaat. Laat het nakijken of
repareren: zie Onderhoud en
klantenservice.
Laat overtollig snoer niet over de
rand van de tafel of het
werkoppervlak laten hangen en laat
het niet in contact komen met hete
oppervlakken.
Gebruik uw elektrische mes nooit op
een verkeerde manier en gebruik het
alleen voor het bestemde
huishoudelijke gebruik.
Laat de motor, het snoer of de
stekker nooit nat worden.
Oefen nooit overmatige kracht uit
wanneer u voedsel snijdt.

Nederlands

zijn de afbeeldingen zichtbaar
Gebruik de vriesbladen (grote
tanden) die worden meegeleverd
met de KN650 om gedeeltelijk
ontdooid of licht bevroren voedsel te
snijden.
Probeer nooit om door bot, voedsel
met harde pitten of zaden, voedsel in
de verpakking, zoals aluminiumfolie
of plasticfolie of andere harde
voedingswaren te snijden.
Gebruik dezelfde bladen niet voor
rauw en gekookt vlees zonder ze
eerst grondig te wassen.
Dit apparaat is niet bedoeld voor
gebruik door personen (inclusief
kinderen) met verminderde
lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
vermogens of gebrek aan ervaring
en kennis, tenzij ze toezicht of
instructies over het gebruik van het
apparaat hebben gekregen van de
persoon die verantwoordelijk is voor
hun veiligheid.
Op kinderen moet toezicht
gehouden worden om er zeker van
te zijn dat ze niet met het apparaat
spelen.
Gebruik het apparaat alleen voor het
huishoudelijke gebruik waarvoor het
is bedoeld. Kenwood kan niet
aansprakelijk worden gesteld in het
geval dat het apparaat niet correct is
gebruikt, of waar deze instructies
niet worden opgevolgd.
voordat u de stekker in het
stopcontact steekt
Zorg dat de elektriciteitsvoorziening
dezelfde spanning heeft als op de
onderkant van het apparaat wordt
aangegeven.
Dit apparaat voldoet aan de EC-
richtlijn 2004/108/EC betreffende de
elektromagnetische compatibiliteit en
EC-bepaling 1935/2004 van
27/10/2004 betreffende materialen
die bestemd zijn voor contact met
voedsel.
vóór het eerste gebruik
Was de onderdelen (zie Reiniging).
5

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series