Download Print this page

Kenwood KN600 series Instructions Manual page 27

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

så här använder du den
elektriska kniven
Kniven är avsedd för att skiva olika
typer av livsmedel, däribland tillagat
kött, tillagad fågel, bröd, tårtor,
smörgåsar, frukt och grönsaker.
Frysta livsmedel, enbart
KN650 – det finns frysblad (större
tänder) för kniven som ska användas
för livsmedel som har tinat delvis
eller som är lätt frysta. De är inte
avsedda för djupfrysta livsmedel.
1 Kontrollera att den elektriska kniven
är bortkopplad från
strömförsörjningen.
2 Avlägsna knivbladsskyddet
behåll det för användning när
knivbladen ska förvaras.
3 Håll bladen i handtagen
dem
. Med eggen nedåt använder
du fingergreppen
bladen i knivkroppen
fast dem
.
4 Anslut stickkontakten.
5 Placera maten du ska skära på en
lämplig skäryta och vila knivbladen
mot den. Starta knivbladen genom
att trycka på startknappen
släpper startknappen stoppar
knivbladen).
Använd kniven genom att hålla den
på plats och trycka lätt och jämnt
nedåt. Såga inte. Kniven skär
automatiskt vertikalt eller vinklat.
När du använder den
elektriska kniven ska bladen
alltid vara riktade bort mot
användaren.
6 Släpp startknappen efter användning
och dra sedan ut tickkontakten.
7 Fatta tag i fingergreppen, tryck på
utmatningsknappen
knivbladen ur knivkroppen.
tips
När du skivar fågel ska du skära
nästan ned till benet. Stoppa där
och lösgör köttet från benet
manuellt.
De härdade kvalitetsbladen måste
inte slipas.
och
och lås
för att infoga
och tryck
(när du
och dra ut
rengöring
Stäng alltid av apparaten och dra ut
stickkontakten innan du demonterar
bladen eller rengör apparaten.
Drivenhet, sladd och stickkontakt får
inte bli blöta.
drivenhet
Torka av med en fuktig trasa och
torka efter med en torr.
knivblad, frysblad
Var försiktig när du tar i bladen – de
är extremt vassa.
Separera bladen. Diska för hand eller
i diskmaskinen. Torka sedan
grundligt.
Efter användning ska du sätta
tillbaka skydden av plast på
knivbladen.
service och kundtjänst
Om sladden är skadad måste den av
säkerhetsskäl bytas ut av
KENWOOD eller av en auktoriserad
KENWOOD-reparatör.
Om du behöver hjälp med:
att använda apparaten eller
service eller reparationer
Kontakta återförsäljaren där du
köpte apparaten.
Konstruerad och utvecklad av
Kenwood i Storbritannien.
Tillverkad i Kina.
27

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series