Download  Print this page

Türkçe - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

Okumaya ba...lamadan önce ön kapaòı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız
Kenwood cihazınızı kullanmadan
önce
Bu talimatları dikkatle okuyun ve
gelecekteki kullanımlar için
saklayın.
Bıçak üzerindeki plastik bıçak kılıfı
dahil tüm ambalaj malzemesini
çıkartın. Bıçak kılıfı saklanmalı ve
bıçak kullanılmadığında üzerine
takılmalıdır.
güvenlik
Bıçakları takmadan veya sökmeden
ve temizlemeden önce daima
kapatın.
Bıçaklar çok keskindir, dikkatli
tutun. Tutarken ve temizlerken
bıçağı kesici kenardan uzak
durarak tutamaklarından tutun.
Dilimleme sırasında ellerinizi ve
eşyaları kesici bıçaklardan uzak
tutun.
Cihazda, kabloda ya da fişte
herhangi bir görünür hasar varsa
kullanmayın.
Onaylanmamış eklentileri asla
kullanmayın.
Cihaz prize takılıyken asla cihazı
tek başına bırakmayın.
Hiç bir zaman hasarlı cihazları
kullanmayın. Kontrol ya da tamir
ettirin: bkz. 'servis ve müşteri
hizmetler'.
Fazla kabloyu masanın veya
çalışma alanının köşesinden
sarkıtmayın ya da sıcak yüzeylerle
temas ettirmeyin.
Elektrikli bıçağınızı asla yanlış
kullanmayın ve sadece amaçlanan
ev içi kullanım için kullanın.
Güç ünitesi, kordon veya fişi hiç bir
zaman ıslatmayın.
Yiyecekleri dilimlerken asla aşırı
güç kullanmayın.
Kısmen çözülmüş veya hafif
donmuş yiyecekleri dilimlerken
KN650 ile birlikte verilen dondurucu
bıçaklarını (daha büyük dişli)
kullanın.
Türkçe
Asla kemikleri, taş veya tohum
içeren yiyecekleri, alüminyum ya da
streç folyoya sarılmış yiyecekleri ya
da diğer sert yiyecekleri
dilimlemeye çalışmayın.
Bıçakları çiğ veya pişmiş et
üzerinde iyice yıkamadan
kullanmayın.
Bu cihaz; sorumlu bir kişi tarafından
gözetim altında olmayan fiziksel,
duyusal veya zihinsel engelli kişiler
(çocuklar dahil), cihazın kullanılışı
hakkında açıklama almamış kişiler
ve bilgi veya deneyimi eksik olan
kişiler tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Çocuklar cihazla oynamamaları
gerektiği konusunda
bilgilendirilmelidir.
Bu cihazı sadece iç mekanlarda
kullanım alanının olduğu yerlerde
kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz
kullanımlara maruz kaldığı ya da bu
talimatlara uyulmadığı takdirde hiç
bir sorumluluk kabul etmez.
fişe takmadan önce
Elektrik kaynağınızın cihazın alt
tarafında gösterilenle aynı
olduğundan emin olun.
Bu cihaz Elektro Manyetik
Uyumluluk ile ilgili AT direktifi
2004/108/AT ve gıda ile temas
eden malzemeler hakkındaki AT
yönetmeliği no. 1935/2004 -
27/10/2004 ile uyumludur.
ilk kullanımdan önce
Parçaları yıkayın (bkz 'temizlik').
parçalar
çıkartma düğmesi
çalıştırma düğmesi
bıçak gövdesi
bıçak tutamakları
tutma yeri
standart bıçaklar
dondurucu bıçakları
bıçak kapağı
35

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series