Download  Print this page

Svenska - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

sådan anvendes el-
kniven
El-kniven er velegnet til at skære en
række madvarer, bl.a. kogt/stegt kød
og fjerkræ, brød, kager, pålæg, frugt
og grønsager.
Frosne madvarer, kun KN650
– El-kniven omfatter frostklinger
(større tænder) til at skære i delvist
optøede eller frosne madvarer. De er
ikke egnede til dybfrosne madvarer.
1 Sørg for, at el-kniven er afbrudt fra
strømforsyningen.
2 Fjern klingeskeden
at opbevare klingerne.
3 Hold fast i klingerne i deres håndtag
og lås dem sammen
æggen nedad, og brug
fingergrebene
klingerne ind i knivhuset
dem så på plads
4 Sæt stikket i stikkontakten.
5 Læg maden på et skærebræt el.lign.
og anbring klingerne på maden. Man
skærer med klingerne ved at trykke
på betjeningsknappen
slipper knappen, holder klingerne op
med at skære.)
Kniven anvendes ved at holde den
på det sted, som skal skæres og
lægge et let og jævnt tryk på kniven:
Man skal ikke save med den. Kniven
skærer automatisk som ønsket –
enten lodret eller skråt.
Når man anvender el-kniven,
skal man altid holde den væk
fra sig.
6 Efter brug slippes
betjeningsknappen, og stikket tages
ud af stikkontakten.
7 Tryk på klingeudløserknappen
tag klingerne ud af knivhuset.
tips
Når man skærer fjerkræ, skal man
blive ved med at skære næsten til
benet, men ikke længere, hvorefter
kødet fjernes fra benet med
håndkraft.
De hærdede kvalitetsklinger behøver
ikke slibning.
og gem den til
. Vend
til at sætte
og skub
.
. (Når man
, og
rengøring
Sluk altid for strømmen, og tag
stikket ud af stikkontakten, før
klingerne tages ud og inden
rengøring.
Lad aldrig motorenheden, ledningen
eller stikket blive våde.
motorenhed
Tør ydersiden af med en fugtig klud,
og tør efter.
skæreklinger, frostklinger
Håndtér klingerne forsigtigt - de er
særdeles skarpe.
Skil klingerne ad. Vask i hånden eller
i opvaskemaskine, og tør dem godt
af.
Efter brug sættes plastskeden over
klingerne.
service og kundepleje
Hvis ledningen er beskadiget, skal
den af sikkerhedsgrunde udskiftes af
KENWOOD eller en autoriseret
KENWOOD-reparatør.
Hvis du har brug for hjælp med:
at bruge apparatet eller
servicering eller reparation
skal du henvende dig i den
forretning, hvor maskinen er købt.
Designet og udviklet af Kenwood i
Storbritannien.
Fremstillet i Kina.
24

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series