Download Print this page

Kenwood KN600 series Instructions Manual page 46

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

ostrza do krojenia, ostrza do
mrożonek
Brzeszczotów ostrzy należy
dotykać z zachowaniem
szczególnej ostrożności – są
bardzo ostre.
Rozłączyć ostrza. Umyć ręcznie lub
w zmywarce do naczyń, a
następnie dobrze wysuszyć.
Po umyciu ponownie założyć na nie
plastikową osłonę.
serwis i punkty obsługi
klienta
Ze względów bezpieczeństwa
uszkodzony przewód musi zostać
wymieniony przez pracownika firmy
KENWOOD lub upoważnionego
przez firmę KENWOOD zakładu
naprawczego.
Pomocy w zakresie:
użytkowania urządzenia lub
czynności serwisowych bądź
naprawczych
udziela punkt sprzedaży, w którym
zakupiono urządzenie.
Zaprojektowała i opracowała firma
Kenwood w Wielkiej Brytanii.
Wyprodukowano w Chinach.
UWAGI DOTYCZĄCE
PRAWIDŁOWEGO USUWANIA
PRODUKTU, ZGODNIE Z
WYMOGAMI DYREKTYWY
WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ
2002/96/WE.
Po zakończeniu okresu użytkowania
produktu nie wolno wyrzucać razem z
innymi odpadami komunalnymi.
Należy go dostarczyć do
prowadzonego przez władze miejskie
punktu zajmującego się segregacją
odpadów lub zakładu oferującego
tego rodzaju usługi.
Osobne usuwanie sprzętu AGD
pozwala uniknąć szkodliwego wpływu
na środowisko naturalne i zdrowie
ludzkie, wynikającego z
nieodpowiedniego usuwania tego
rodzaju sprzętu, oraz umożliwia
odzyskiwanie materiałów, z których
sprzęt ten został wykonany, a w
konsekwencji znaczną oszczędność
energii i zasobów naturalnych. O
konieczności osobnego usuwania
sprzętu AGD przypomina
umieszczony na produkcie symbol
przekreślonego pojemnika na śmieci.
46

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series