Download  Print this page

Norsk - Kenwood KN600 series Instructions Manual

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene
før du tar Kenwood-apparatet
i bruk
Les nøye gjennom denne
bruksanvisningen og ta vare på den
slik at du kan slå opp i den senere.
Fjern all emballasje inkludert plast
bladdeksel fra bladene. Bladdeksel
skal beholdes og ombygget når den
ikke er i bruk.
sikkerhet
Slå alltid av og koble før du setter
inn eller ta ut bladene og før
rengjøring.
Knivene er skarpe, håndtak med
omsorg. Hold bladene av
håndtakene unna skjærekanten.
Både ved håndtering og rengjøring.
Under kutting og holde hender osv.
kasseroller godt unna skjærekniver.
Skal ikke brukes hvis det er noen
synlig skader på apparatet.
Bruk aldri et uautorisert vedlegg.
La aldri apparatet uten tilsyn når den
er koblet til strømforsyning.
Bruk aldri en skadet maskin. Få det
sjekket eller reparert: se «Service og
kundebehandling».
Ikke la overflødig ledning henge over
kanten av et bord eller benkeplate
eller berøring varme flater.
Misbruk aldri din elektriske kniv og
bruk den kun for tiltenkt
husholdningsbruk.
La aldri motoren, ledningen eller
plugge bli våte.
Bruk aldri makt ved skjæring av mat.
Bruk bare de frysebladene (større
tenner) som følger med KN650 til å
skjære lett eller delvis tint frosset
mat.
Forsøk aldri å skjære bein, mat
Inneholder frø eller steiner, mat i
innpakning: for eksempel
aluminiumsfolie eller plastfilm eller
annen hard mat.
Bruk ikke de samme bladene på rå
og kokt kjøtt uten å vaske em
grundig først.

Norsk

Apparatet er ikke ment brukt av
personer (inkludert barn) med
reduserte fysiske, sensoriske eller
mentale evner, eller med manglende
erfaring og kunnskap, med mindre
vedkommende har fått tilsyn eller
opplæring i hvordan apparatet skal
betjenes av en person som er
ansvarlig for vedkommendes
sikkerhet.
Barn må ha tilsyn for å sikre at de
ikke leker med apparatet.
Bruk bare apparatet til dets tiltenkte
hjemlige bruk. Kenwood frasier seg
ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller
dersom apparatet ikke er brukt i
henhold til denne bruksanvisningen
før du setter i støpselet
Pass på at strømforsyningen
stemmer overens med den som er
oppgitt på undersiden av
hurtigmikseren.
Dette apparatet er i samsvar med
EU-direktiv 2004/108/EU om
elektromagnetisk kompatibilitet og
EU-bestemmelse nr. 1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer som skal
brukes i kontakt med mat.
før du bruker for første gang
Vask delene (se "rengjøring").
deler
utløserknapp
opererer knappen
knivenhet
bladhåndtak
fingertakene
standardblader
fryseblader
bladdeksel
29

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series