Download Print this page

Kenwood KN600 series Instructions Manual page 54

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

opis súčastí
tlačidlo na uvoľňovanie čepelí
ovládacie tlačidlo
teleso noža
rukoväte čepelí
držadlá
štandardné čepele
čepele na krájanie mrazených
potravín
kryt čepelí
používanie elektrického
noža
Tento nôž je určený na krájanie
rôznych potravín vrátane tepelne
spracovaného mäsa, chleba,
koláčov, pečiva, ovocia a zeleniny.
Model KN650 – čepele na
krájanie mrazených potravín:
Súčasťou zariadenia sú aj čepele
na krájanie mrazených potravín (s
väčšími zúbkami), ktoré sú určené
na krájanie mierne zmrazených
alebo čiastočne rozmrazených
potravín. Nie sú určené na krájanie
hlbokozmrazených potravín.
1 Uistite sa o tom, že elektrický nôž
nie je zapojený do elektrickej siete.
2 Odstráňte kryt čepelí
ho pre účely uskladňovania čepelí.
3 Uchopte čepele za rukoväte
spojte ich dokopy
tak, aby ich rezné hrany smerovali
nadol. Držiac čepele za držadlá
ich vložte do telesa noža
zatlačte na ne, aby zapadli na
miesto
.
4 Zapojte do elektrickej siete.
5 Potraviny určené na krájanie
položte na vhodný povrch a položte
na ne čepele noža. Stlačte
ovládacie tlačidlo
uviedli do činnosti. (Uvoľnenie
tlačidla čepele zastaví.)
Nôž držte na mieste a jemne a
rovnomerne naň smerom nadol
tlačte. Nepohybujte ním ako pri
ručnom rezaní. Nôž bude krájať
automaticky podľa toho ako treba, a
to zvisle alebo aj šikmo.
a uchovajte
a
. Čepele otočte
a
, aby ste čepele
Pri používaní elektrického noža
musia čepele vždy smerovať
preč od používateľa.
6 Po použití uvoľnite ovládacie
tlačidlo a zariadenie odpojte z
elektrickej siete.
7 Čepele uchopte za držadlá, stlačte
tlačidlo na uvoľňovanie čepelí
vytiahnite ich z telesa zariadenia.
rady
Pri krájaní hydinového mäsa
krájajte len po kosť. Mäso potom od
kosti oddeľujte ďalej ručne.
Tieto vysokokvalitné kalené čepele
nevyžadujú brúsenie.
čistenie
Pred vyberaním čepelí alebo pred
čistením zariadenie vždy vypnite a
odpojte z elektrickej siete.
Nikdy nedovoľte, aby pohonná
jednotka, elektrická šnúra alebo
zástrčka zmokli.
pohonná jednotka
Utierajte vlhkou handričkou a potom
osušte.
čepele, čepele na krájanie
mrazených potravín
S čepeľami manipulujte opatrne,
lebo sú mimoriadne ostré.
Oddeľte čepele. Umývajte ručne
alebo v umývačke riadu, potom
dôkladne osušte.
Po použití znova založte na čepele
plastový kryt čepelí.
servis a starostlivosť o
zákazníkov
Keď sa poškodí prívodná elektrická
šnúra, musí ju z bezpečnostných
príčin vymeniť alebo opraviť firma
KENWOOD alebo pracovníci
oprávnení firmou KENWOOD.
Pokiaľ potrebujete pomoc pri
nasledovných problémoch:
používanie vášho zariadenia
servis alebo opravy
Kontaktujte obchod, v ktorom ste si
zariadenie zakúpili.
54
a

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series