Download Print this page

Kenwood KN600 series Instructions Manual page 25

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

VIGTIG INFORMATION
ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF
PRODUKTET I
OVERENSSTEMMELSE MED EU
DIREKTIV 2002/96/EF.
Ved afslutningen af dets produktive liv
må produktet ikke bortskaffes som
almindeligt affald. Det bør afleveres på
et specialiseret lokalt genbrugscenter
eller til en forhandler, der yder denne
service. At bortskaffe et elektrisk
husholdningsapparat separat gør det
muligt at undgå eventuelle negative
konsekvenser for miljø og helbred på
grund af uhensigtsmæssig
bortskaffelse, og det giver mulighed for
at genbruge de materialer det består
af, og dermed opnå en betydelig
energi- og ressourcebesparelse. Som
en påmindelse om nødvendigheden af
at bortskaffe elektriske
husholdningsapparater separat, er
produktet mærket med en mobil
affaldsbeholder med et kryds.
25

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series