Download Print this page

Kenwood KN600 series Instructions Manual page 45

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

przed podłączeniem do sieci
Sprawdzić, czy napięcie sieciowe
odpowiada danym znamionowym
podanym na spodzie obudowy
urządzenia.
Urządzenie spełnia wymogi
dyrektywy Wspólnoty Europejskiej
nr 2004/108/WE, dotyczącej
kompatybilności
elektromagnetycznej oraz
rozporządzenia WE nr 1935/2004 z
dnia 27 października 2004 r.,
dotyczącego materiałów i wyrobów
przeznaczonych do kontaktu z
żywnością.
przed pierwszym użyciem
Umyć części (zob. ustęp pt.
„czyszczenie").
oznaczenia
przycisk zwalniający ostrza
włącznik
korpus noża
obsady ostrzy
uchwyty
ostrza zwykłe
ostrza do mrożonek
osłona ostrzy
użytkowanie noża
elektrycznego
Nóż elektryczny przeznaczony jest
do krojenia różnego rodzaju
żywności, np. gotowanego mięsa
(także drobiowego), chleba, ciast,
kanapek, owoców i warzyw.
Mrożonki (wyłącznie model
KN650) – w zestawie do tego
modelu załączone są ostrza do
mrożonek (z brzeszczotem o
większych zębach) do krojenia
żywności lekko zamrożonej lub
częściowo rozmrożonej. Ostrza te
nie są przeznaczone do krojenia
żywności całkowicie zamrożonej.
1 Sprawdzić, czy nóż jest odłączny
od zasilania.
2 Zdjąć osłonę ostrzy
na przyszły użytek – służy ona do
przechowywania ostrzy.
i zachować
45
3 Chwytając ostrza za obsady
złączyć je ze sobą
skierować w dół i trzymając ostrza
za uchwyty
korpusu noża
wepchnąć na miejsce
4 Podłączyć urządzenie do sieci.
5 Krojony produkt umieścić na
odpowiedniej powierzchni lub desce
do krojenia i ułożyć na nim ostrze
noża. Włączyć ostrze, wciskając
włącznik
. (Zwolnienie tego
przycisku powoduje zatrzymanie
ostrzy).
Pokroić produkt, trzymając nóż w
miejscu i lekko i równomiernie go
naciskając. Nie wykonywać ruchu
piłującego. Nóż kroi automatycznie,
w sposób uzależniony od swojego
ułożenia – pionowo lub pod kątem.
Podczas krojenia ostrze noża
należy trzymać zawsze
skierowane od siebie.
6 Po użyciu noża zwolnić włącznik, a
następnie odłączyć zasilanie,
wyjmując wtyczkę z gniazda
sieciowego.
7 Trzymając ostrza za uchwyty,
wcisnąć przycisk zwalniający
wysunąć je z korpusu.
wskazówka
Krojąc mięso drobiowe, należy je
przecinać prawie do kości, jednak
nie całkowicie, a następnie ręcznie
oddzielać od kości.
Wykonane z wysokiej jakości
hartowanej stali ostrza nie
wymagają ostrzenia.
czyszczenie
Przed wyjmowaniem ostrzy i
czyszczeniem urządzenie należy
wyłączyć i wyjąć wtyczkę z gniazda
sieciowego.
Nie wolno dopuszczać do
zamoczenia korpusu urządzenia,
przewodu sieciowego ani wtyczki.
korpus z silnikiem
Wytrzeć wilgotną ściereczką, a
następnie wysuszyć.
. Brzeszczoty
wsunąć je do
, a następnie
.
,
i

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series