Download Print this page

Kenwood KN600 series Instructions Manual page 28

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

VIKTIG INFORMATION FÖR
KORREKT BORTSKAFFNING AV
PRODUKTEN I
ÖVERENSSTÄMMELSE MED EU-
DIREKTIV 2002/96/EG.
När produktens livslängd är över får
den inte slängas i hushållssoporna. Den
kan överlämnas till lokala myndigheters
avfallssorteringscentraler eller till en
återförsäljare som ger denna service.
När du avfallshanterar en
hushållsmaskin på rätt sätt undviker du
de negativa konsekvenser för miljön
och hälsan som kan uppkomma vid
felaktig avfallshantering. Du möjliggör
även återvinning av materialen vilket
innebär en betydande besparing av
energi och tillgångar.
28

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series