Download Print this page

Kenwood KN600 series Instructions Manual page 37

Electric knife
Hide thumbs

Advertisement

ÜRÜNÜN AT DİREKTİFİ 2002/96/AT
İLE UYUMLU OLARAK DOĞRU
ŞEKİLDE BERTARAF EDİLMESİ
İÇİN ÖNEMLİ BİLGİ.
Kullanım ömrünün sonunda ürün
evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.
Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık
toplama merkezine veya bu hizmeti
sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Ev
aletlerinin ayrı bir şekilde atılması
çevre üzerindeki olası negatif etkileri
azaltır ve aynı zamanda mümkün olan
malzemelerin geri dönüşümünü
sağlayarak önemli enerji ve kaynak
tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı
olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak
amacıyla üzeri çarpı ile işaretlenmiş
çöp kutusu resmi kullanılmıştır.
37

Advertisement

loading

  Also See for Kenwood KN600 series

This manual is also suitable for:

Kn650 series