Download  Print this page

Advertisement

POZNÁMKA:
K otření nečistot z čočky světla používejte suchý
hadřík. Dávejte pozor, abyste čočku světla
nepoškrábali, může se tím zmenšit jeho svítivost.
MONTÁŽ
POZOR:
Než začnete na nástroji provádět jakékoliv práce,
vždy se předtím přesvědčte, že je vypnutý a
vytažený ze zásuvky.
Instalace a demontáž pracovního nástroje
Fig.7
POZOR:
Nainstalujte
pevně
používejte pouze klíč dodaný spolu s nástrojem.
Volný nebo příliš utažený pracovní nástroj může
být nebezpečný.
Vždy používejte upínací pouzdro, které odpovídá
průměru dříku pracovního nástroje.
Nedotahujte
matici
vloženého
pracovního
pracovní nástroje s malým dříkem bez použití
objímky upínacího pouzdra. Obojí by mohlo vést
ke zlomení kužele upínacího pouzdra.
Používejte
pouze
maximální
rychlost
nepřekračuje maximální rychlost frézky.
Vložte pracovní nástroj úplně do kužele upínacího
pouzdra. Stisknutím zámku hřídele zajistěte hřídel proti
pohybu a pomocí klíče pevně dotáhněte matici
upínacího pouzdra. Při používání frézovacích nástrojů s
menším průměrem dříku nejdříve do kužele upínacího
pouzdra vložte odpovídající objímku a poté nainstalujte
pracovní nástroj tak, jak bylo popsáno výše.
Chcete-li
pracovní
obrácený postup instalace.
PRÁCE
POZOR:
Před zahájením provozu se vždy přesvědčte, zda
se tělo nástroje automaticky zvedne na horní limit
a zda pracovní nástroj při uvolněné blokovací
páčce nevyčnívá ze základny nástroje.
Před zahájením provozu vždy zkontrolujte, zda je
řádně nainstalován vychylovač třísek.
Fig.8
Vždy používejte obě držadla a při práci nástroj pevně
uchopte za obě držadla.
Ustavte základnu nástroje na zpracovávaný díl bez toho,
aby došlo ke kontaktu pracovního nástroje s dílem. Poté
nástroj zapněte a počkejte, dokud pracovní nástroj
nedosáhne plných otáček. Spusťte dolů tělo nástroje a
posunujte nástroj dopředu po povrchu dílu. Udržujte
pracovní
nástroj.
upínacího
pouzdra
nástroje.
Neinstalujte
frézovací
nástroje,
uvedená
na
nástroj
demontovat,
základnu nástroje vyrovnanou a pomalu nástrojem
posunujte až do ukončení řezu.
Při řezání hran by se měl povrch dílu nacházet na levé
straně pracovního nástroje ve směru přísunu.
1
1. Zpracovávaný díl
2. Směr otáčení nástroje
3. Pohled na nástroj shora
4. Směr přívodu
Vždy
001984
POZNÁMKA:
Budete-li nástroj posunovat příliš rychle, může být
kvalita řezu nízká nebo může dojít k poškození
bez
pracovního nástroje či motoru. Při příliš pomalém
posunování nástroje může dojít k popálení a
znehodnocení řezu. Správná rychlost posunu
závisí na rozměru pracovního nástroje, druhu
zpracovávaného materiálu a hloubce řezu. Před
jejichž
zahájením řezání konkrétního dílu se doporučuje
nástroji
provést zkušební řez na kousku odpadního řeziva.
Zjistíte tak přesně, jak bude řez vypadat a
současně budete moci ověřit jeho rozměry.
Při použití přímého vodítka nebo vodítka ořezávání
dbejte, aby bylo nainstalováno na pravé straně ve
směru přísunu. Tímto opatřením se nepomůže
jeho zarovnání s bokem dílu.
Fig.9
Přímé vodítko
použijte
Fig.10
Přímé vodítko je efektivní pomůckou pro provádění
přímých řezů při srážení hran nebo drážkování.
Na držák vodítka namontujte upínacím šroubem (B)
přímé vodítko. Držák vodítka zasuňte do otvorů
v základně nástroje a dotáhněte upínací šroub (A).
Chcete-li nastavit vzdálenost mezi pracovním nástrojem
a přímým vodítkem, povolte upínací šroub (B) a otáčejte
šroubem jemného nastavení (1,5 mm na otáčku). Přímé
vodítko zajistěte v požadované vzdálenosti na místě
dotažením upínacího šroubu (B).
Fig.11
Širšího přímého vodítka požadovaných rozměrů lze
dosáhnout pomocí otvorů ve vodítku, kterými se připevní
doplňkové kusy dřeva.
Fig.12
Při použití pracovního nástroje o velkém průměru
připevněte k přímému vodítku kousky dřeva o tloušťce
překračující 15 mm, aby se zabránilo narážení
72
4
2
3
2
4

Advertisement

This manual also for:

Rp1800fRp1801Rp1801fRp2300fcRp2301fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: