Download  Print this page

Advertisement

4
1
2
3
1. Obrabiany element
2. Kierunek obrotów końcówki
3. Widok z góry narzędzia
4. Kierunek posuwu
001984
UWAGA:
Zbyt szybkie przesuwanie narzędzia do przodu
może powodować słabą jakość obróbki lub
uszkodzić
wiertło
przesuwanie
narzędzia
powodować
spalenie
Odpowiednia
prędkość
rozmiaru wiertła, rodzaju obrabianego elementu i
głębokości cięcia. Przed rozpoczęciem cięcia na
bieżącym
elemencie,
próbnego cięcia na kawałku odciętego drewna. W
ten sposób zobaczysz dokładnie, jak będzie
wyglądać cięcia i możesz sprawdzić wymiary.
Podczas
używania
prowadnicy
przycinacza
zainstalowaniu po prawej stronie w kierunku
przesuwu. W ten sposób prowadnica będzie
wyrównana z bokiem obrabianego elementu.
Rys.9
Prowadnica prosta
Rys.10
Prowadnica prosta jest bardzo przydatna podczas cięć
prostych z ukosowaniem lub żłobieniem.
Zamontuj prowadnicę prostą na uchwycie prowadnicy
przy pomocy śruby zaciskowej (B). Wsuń uchwyt
prowadnicy w otwory w podstawie narzędzia i dokręć
śrubę zaciskową (A). Aby wyregulować odległość
pomiędzy wiertłem i prowadnicą prostą, poluzuj śrubę
zaciskową (B) i przekręć śrubę regulującą (jeden obrót
odpowiada 1,5 mm). Po uzyskaniu żądanej odległości
dokręć
śrubę
zaciskową
prowadnicę na miejscu.
Rys.11
Szersze prowadnice proste mogą być zrealizowane przy
użyciu wygodnych otworów w prowadnicy - umożliwia to
zamocowanie dodatkowych kawałków drewna.
Rys.12
Gdy używasz wiertła o większej średnicy, mocuj na
prowadnicy prostej kawałki drewna o grubości powyżej
15 mm - zapobiegnie to uderzaniu wiertła w prowadnicę.
Podczas
cięcia
przesuwaj
prowadnica stykała się z bokiem obrabianego materiału.
2
4
lub
silnik.
Zbyt
wolne
do
przodu
i
zniszczyć
cięcie.
przesuwu
zależy
zaleca
się
wykonanie
prowadnicy
prostej
pamiętaj
o
(B),
aby
zablokować
narzędzie
tak,
Jeżeli
odległość
materiału a pozycją cięcia jest zbyt szeroka dla
prowadnicy prostej lub bok obrabianego materiału nie
jest prosty, nie można używać prowadnicy. W takim
przypadku
obrabianego elementu i użyć jej jako podstawy
narzędzia. Przesuwać narzędzie w kierunku strzałki.
Rys.13
Regulacja precyzyjna prowadnicy prostej
(osprzęt dodatkowy)
Rys.14
Gdy zamontowana jest frezarka pionowa
Wsunąć dwa pręty (pręt 10) w zewnętrzne otwory
montażowe w uchwycie prowadnicy i przymocować je
dwiema śrubami zaciskowymi (M15 x 14mm). Upewnić
się, że śruba radełkowana (M6 x 50mm) jest mocno
dokręcona, po czym wsunąć wspornik montażowy
podstawy frezarki na dwa pręty (pręt 10) i dokręcić śruby
może
zaciskowa podstawy.
od
Funkcje regulacji precyzyjnej ostrza
pozycjonującego w odniesieniu do
prowadnicy prostej
Rys.15
1.
Poluzować śrubę radełkowaną (M6 x 50mm).
2.
Nakrętkę radełkowaną (M10 x 52mm) można
obrócić, aby wyregulować pozycję (jeden obrót
lub
zmienia pozycję o 1mm).
ich
3.
Po zakończeniu regulacji pozycji dokręcić solidnie
nakrętkę radełkowaną (M6 x 50mm).
Pierścień skali można obracać oddzielnie, aby ustawić
skalę na zero (0).
Zmiana szerokości prowadnika
Poluzować śruby zaznaczone w kółkach, aby zmienić
szerokość prowadnika w prawo
wyregulowaniu szerokości dokręcić solidnie śruby.
Zakres regulacji szerokości prowadnika (d) wynosi od
280mm do 350mm.
Rys.16
Rys.17
Rys.18
Prowadnica wzoru (wyposażenie dodatkowe)
Rys.19
Prowadnica wzoru to tuleja, przez którą przechodzi
wiertło
-
wzornikami.
Aby zainstalować prowadnicę wzoru, pociągnij dźwignię
płytki blokady i wsuń prowadnicę wzoru.
Rys.20
Mocno dociśnij wzornik do obrabianego elementu.
Umieść narzędzie na wzorniku i przesuń je tak, aby
prowadnica wzoru ślizgała się wzdłuż boku wzornika.
Rys.21
aby
28
pomiędzy
bokiem
należy
przycisnąć
umożliwia
to
używanie
obrabianego
prostą
deskę
do
i
w lewo.
Po
narzędzia
ze

Advertisement

This manual also for:

Rp1800fRp1801Rp1801fRp2300fcRp2301fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: