Download  Print this page

Advertisement

Set duză praf (accesoriu)
1
1. Duză de praf
2. Şurub de strângere
009878
Utilizaţi duza de praf pentru extragerea prafului. Instalaţi
duza de praf pe baza maşinii, utilizând şurubul
randalinat, astfel încât proeminenţa de pe duza de praf
să se potrivească în crestătura din baza maşinii.
Apoi conectaţi un aspirator la duza de praf.
Fig.25
Modul în care este utilizat şurubul M6 x 135
pentru reglarea adâncimii de tăiere
La utilizarea maşinii cu o masă de frezare disponibilă pe
piaţă, utilizarea şurubului permite operatorului să obţină
un reglaj precis al adâncimii de tăiere, de deasupra
mesei.
Fig.26
1. Instalarea şurubului şi şaibei pe maşină
Introduceţi şaiba plată pe acest şurub.
Introduceţi şurubul prin orificiul pentru şurub din
talpa maşinii şi strângeţi în porţiunea filetată din
suportul motorului.
Fig.27
Fig.28
Fig.29
În acest moment, aplicaţi o cantitate de vaselină sau ulei
de lubrifiere la partea interioară a orificiului pentru şurub
din talpa maşinii şi la porţiunea filetată din suportul
motorului.
Fig.30
Fig.31
2. Reglarea adâncimii de tăiere
O adâncime mică de tăiere poate fi obţinută prin
rotirea acestui şurub cu o şurubelniţă, de deasupra
mesei. (1,0 mm la o rotaţie completă).
Rotirea acestuia în sens orar măreşte adâncimea
de tăiere, iar rotirea în sens antiorar o micşorează.
2
Fig.32
ÎNTREŢINERE
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a efectua
operaţiuni de verificare sau întreţinere.
Înlocuirea periilor de carbon
Fig.33
Detaşaţi periile de carbon şi verificaţi-le în mod regulat.
Schimbaţi-le atunci când s-au uzat până la marcajul
limită. Periile de carbon trebuie să fie în permanenţă
curate şi să alunece uşor în suport. Ambele perii de
carbon trebuie să fie înlocuite simultan cu alte perii
identice.
Folosiţi o şurubelniţă pentru a îndepărta capacul
suportului periilor de carbon. Scoateţi periile de carbon
uzate şi fixaţi capacul pentru periile de carbon.
Fig.34
După înlocuirea periilor, conectaţi scula şi rodaţi periile
lăsând-o să funcţioneze în gol timp de circa 10 minute.
Apoi
verificaţi
maşina
funcţionarea frânei electrice la eliberarea butonului
declanşator. Dacă frâna electrică nu funcţionează
corespunzător, solicitaţi repararea maşinii la centrul local
de service Makita.
Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii,
reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la
Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese
de schimb Makita.
ACCESORII
ATENŢIE:
Folosiţi
accesoriile
recomandate pentru maşina dumneavoastră în
acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau
piese auxiliare poate cauza vătămări. Folosiţi
accesoriile pentru operaţiunea pentru care au fost
concepute.
Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii
referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local
de service Makita.
Freze profilate drepte şi pentru nuturi
Freze profilate pentru muchii
Freze pentru decuparea laminatelor
Ghidaj drept
Ghidaj pentru decupare
Suportul ghidajului
Ghidaje şablon
Adaptor ghidaj şablon
Contrapiuliţă
Con elastic de strângere 12 mm, 1/2"
Manşon de strângere 6 mm, 8 mm, 10 mm
Manşon de strângere 3/8", 1/4"
Cheie de 24
38
în
timpul
funcţionării
sau
piesele
auxiliare
şi

Advertisement

This manual also for:

Rp1800fRp1801Rp1801fRp2300fcRp2301fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: