Download  Print this page

Advertisement

MŰKÖDÉSI LEÍRÁS
VIGYÁZAT:
Mindig bizonyosodjon meg a szerszám kikapcsolt
és a hálózathoz nem csatlakoztatott állapotáról
mielőtt ellenőrzi vagy beállítja azt.
A vágási mélység beállítása
Fig.1
Helyezze a szerszámot sík felületre. Lazítsa meg a
rögzítőkart és engedje le a szerszám házát annyira,
hogy a marófej érintse a sík felületet. Húzza meg
rögzítőkart a szerszám házának rögzítéséhez.
Forgassa el az ütközőrúd beállítóanyáját az óramutató
járásával ellentétesen. Engedje le az ütközőrudat
annyira, hogy érintkezzen a beállítócsavarral. Igazítsa a
mélységjelzőt a "0" beosztáshoz. A vágási mélységet a
skálán a mélységjelző mutatja.
A gyors előrehaladás gombot lenyomva tartva emelje fel
az ütközőrudat addig, amíg a kívánt vágási mélységet el
nem
éri.
Pontos
mélységbeállítás
beállítógomb elforgatásával (1 mm teljes menetenként).
Az ütközőrúd beállítóanyáját az óramutató járásának
irányába elforgatva szilárdan rögzítheti az ütközőrudat.
Most az előre meghatározott vágási mélységet úgy
kapja, hogy meglazítja a rögzítőkart, majd leengedi a
szerszám házát annyira, hogy az ütközőrúd érintse a
beállítócsavart.
Műanyag anya
Fig.2
A műanyag anya elforgatásával a szerszám házának
felső korláta állítható be.
VIGYÁZAT:
Ne engedje túl alacsonyra a műanyag anyát. A
marófej veszélyesen kiemelkedhet.
Ütközőtömb
Fig.3
Az
ütközőtömbön
három
amelyek teljes menetenként 0,8 mm-rel állíthatók feljebb
vagy lejjebb. Könnyen beállíthat három különböző
vágási mélységet ezen beállítócsavarok segítségével,
az ütközőrúd utánállítása nélkül.
Állítsa be a legalacsonyabb csavart legnagyobb vágási
mélységre a "Vágási mélység beállítása" fejezetben
leírtak szerint. A másik két csavart állítsa kisebb vágási
mélységekre.
A
csavarok
megfelel
a
különböző
különbségnek.
A beállításhoz forgassa a csavarokat egy csavarhúzóval
vagy csavarkulccsal. Az ütközőtömb arra is használható,
hogy mély hornyok vágásakor három vágási menetet
végezzen fokozatosan növekvő vágási mélységekkel.
VIGYÁZAT:
Mivel a túlzott vágás a motor túlterhelését vagy a
szerszám nehéz irányíthatóságát okozhatja, a
végezhető
beállítócsavar
található,
magasságkülönbsége
vágási
mélységek
közötti
vágási mélység nem lehet 15 mm-nél nagyobb egy
menetben, vájatok vágásakor 8 mm-es átmérőjű
marófejjel.
Ha a hornyokat a 20 mm átmérőjű marófejjel vágja,
a vágás mélysége nem lehet 5 mm-nél nagyobb
egy menetben.
Az extra mély hornyok megmunkálását két vagy
három menetben végezze, fokozatosan növelve a
marófej mélységbeállítását.
A kapcsoló használata
Fig.4
VIGYÁZAT:
A szerszám hálózatra csatlakoztatása előtt mindig
ellenőrizze
megfelelően mozog és visszatér a kikapcsolt
(OFF) állapotba elengedése után.
Ellenőrizze, hogy a tengelyretesz fel van engedve,
mielőtt bekapcsolja a szerszámot.
A kioldókapcsoló véletlen meghúzásának elkerülésére
egy reteszelőgomb van felszerelve.
a
A
szerszám
kireteszelőgombot, majd húzza meg a kioldókapcsolót.
Engedje fel a kioldókapcsolót a leállításhoz.
A
folyamatos
kioldókapcsolót majd nyomja beljebb a reteszelőgombot.
A
szerszám
kioldókapcsolót úgy, hogy a kireteszelőgomb magától
visszaugorjon. Ezután engedje fel a kioldókapcsolót.
A kioldókapcsoló felengedése után aktiválódik a
kireteszelő
funkció
meggátolandó.
VIGYÁZAT:
Szilárdan tartsa a szerszámot kikapcsoláskor, az
ellenhatás kiküszöbölésére.
Elektronikus funkció
Csak RP2300FC és RP2301FC típusok
Állandó fordulatszám-szabályozás
Lehetővé válik a finommegmunkálás, mert a
fordulatszám még terhelés alatt is állandó marad.
Továbbá,
meghaladja a megengedett értéket, a motor
teljesítménye korlátozódik, hogy megvédje a
motort a túlhevüléstől. Amikor a terhelés a
megengedett szint alá csökkent, a szerszám
visszaáll a normál működésre.
Lágyindítás
Lágyindítás az elfojtott indulási lökés miatt.
Sebességszabályozó tárcsa
Csak RP2300FC és RP2301FC típusok
Fig.5
A szerszám forgási sebessége a sebességszabályozó
tárcsa elforgatásával állítható az 1 és 6 közötti fokozatok
között.
53
hogy
a
kapcsoló
bekapcsolásához
nyomja
működtetéshez
húzza
kikapcsolásához
húzza
a
kioldókapcsoló
amikor
a
terhelés
kioldógombja
le
a
meg
a
meg
a
meghúzását
a
szerszámon

Advertisement

This manual also for:

Rp1800fRp1801Rp1801fRp2300fcRp2301fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: