Download Table of Contents Print this page

Makita RP1800 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for RP1800:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6
Router
GB
Фрезер
UA
Frezarka górnowrzecionowa
PL
Maşină de frezat verticală
RO
Oberfräse
DE
Felsőmaró
HU
Horná fréza
SK
Horní frézka
CZ
RP1800
RP1800F
RP1801
RP1801F
RP2300FC
RP2301FC
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita RP1800

 • Page 1 Router INSTRUCTION MANUAL Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Frezarka górnowrzecionowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Maşină de frezat verticală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Oberfräse BEDIENUNGSANLEITUNG Felsőmaró HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Horná fréza NÁVOD NA OBSLUHU Horní frézka NÁVOD K OBSLUZE RP1800 RP1800F RP1801 RP1801F RP2300FC RP2301FC...
 • Page 2 009857 009855 009858 009864 009865 009866 009860 009854 001985 55 mm 55 mm 009860 004931 009859 009874 009873 009861...
 • Page 3 009872 009871 009870 009862 009863 003695 003701 009867 009868 009877 009934 009935 009929 009932 009930...
 • Page 4 009931 009933 001145 009869 005116 005117 005118 005120 005121 005123 005126 005125 005130 005131 005129...
 • Page 5 005132 005133 005134 005135...
 • Page 6: Specifications

  • Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice. • Note: Specifications may differ from country to country. • Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 ENE010-1 For Model RP1800 Intended use ENF100-1 The tool is intended for flush trimming and profiling of For public low-voltage distribution systems of wood, plastic and similar materials.
 • Page 7: Router Safety Warnings

  The Makita Corporation responsible mains socket used for this device must be protected with manufacturer declare that the following Makita a fuse or protective circuit breaker having slow tripping machine(s): characteristics. Designation of Machine: Router Model No./ Type:...
 • Page 8: Functional Description

  Avoid cutting nails. Inspect for and remove all adjusting bolt. Align the depth pointer with the "0" nails from the workpiece before operation. graduation. The depth of cut is indicated on the scale by Hold the tool firmly with both hands. the depth pointer.
 • Page 9 To prevent the switch trigger from being accidentally The speed adjusting dial can be turned only as far • pulled, a lock button is provided. as 6 and back to 1. Do not force it past 6 or 1, or To start the tool, depress the lock button and pull the the speed adjusting function may no longer work.
 • Page 10: Operation

  OPERATION Straight guide Fig.10 The straight guide is effectively used for straight cuts CAUTION: when chamfering or grooving. Before operation, always make sure that the tool • Install the straight guide on the guide holder with the body automatically rises to the upper limit and the clamping screw (B).
 • Page 11 Guide Shoe Width Alteration Dust nozzle set (Accessory) Loosen the screws marked by the circles to alter the width of the guide shoe in the left and right directions. After altering width, tighten the screws until they are secure. Guide shoe width (d) alteration range is 280mm to 350mm.
 • Page 12: Maintenance

  10 minutes. Then check the tool while running and electric brake operation when releasing the switch trigger. If electric brake is not working well, ask your local Makita 006453 service center for repair.
 • Page 13 Corner rounding bit Ball bearing beading bit Fig.41 Fig.47 006460 006468 Chamfering bit Ball bearing cove beading bit Fig.42 Fig.48 006469 006462 Ball bearing roman ogee bit Cove beading bit Fig.49 Fig.43 006470 006464 Ball bearing flush trimming bit Fig.44 1/4"...
 • Page 14: Технічні Характеристики

  Інструмент призначено для відрізання бокових поздовжніх звисів та фасонної обробки деревини, пластмаси та подібних матеріалів. Для моделі RP1800 ENF002-1 ENF100-1 Джерело живлення Для використання від низьковольтної мережі від Інструмент можна підключати лише до джерела 220В до 250 В. струму, що має напругу, зазначену в табличці з...
 • Page 15 EN60745 Технічна документація знаходиться у нашого уповноваженого представника в Європі, а саме: Для моделі RP1800,RP1800F,RP1801 Makita International Europe Ltd, ENG102-3 Шум Michigan, Drive, Tongwell, Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, Milton Keynes, MK15 8JD, Англія визначений відповідно до EN60745: Рівень...
 • Page 16: Інструкція З Використання

  GEB018-2 17. Деякі матеріали мають у своєму складі токсичні хімічні речовини. Будьте уважні, ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО щоб запобігти вдихання пилу та контактів зі НЕБЕЗПЕКУ ПІД ЧАС РОБОТИ З шкірою. Дотримуйтеся правил техніки безпеки виробника матеріалу . ФРЕЗЕРОМ 18. Завжди використовуйте пилозахисну При...
 • Page 17 Нейлонова гайка Для того щоб запобігти випадковому натисканню Fig.2 курка вмикача, передбачена кнопка блокування. Повертаючи нейлонову гайку можна відрегулювати Для того, щоб запустити інструмент, натисніть на верхнє обмеження корпуса інструмента. кнопку блокування та натисніть на курок вимкненого положення. Для зупинки відпустіть курок вмикача. ОБЕРЕЖНО: Для...
 • Page 18 Неможна затягувати гайку цанги без вставленої Номер • голівки, або встановлювати потилиці голівки без 9000 муфти цанги. Це може призвести до поломки 11000 конуса цанги. 14000 Можна використовувати тільки такі голівки • 17000 фрезера, максимальна швидкість яких не 20000 перевищує максимальної швидкості фрезера. 22000 Повністю...
 • Page 19 Пряма напрямна тонкого регулювання ПРИМІТКА: (приладдя) Якщо інструмент пересувати вперед занадто • Fig.14 швидко, то це може призвести до поганої якості Встановлення фрезера обробки або поломки голівки або мотора. Якщо інструмент пересувати вперед занадто повільно, Вставте два стрижні (стрижень 10) у крайні кріпильні це...
 • Page 20: Технічне Обслуговування

  Використовуйте наконечники для пилу для ПРИМІТКА: пиловидалення. Встановіть наконечник для пилу на Розмір прорізаної деталі дещо відрізнятиметься • основу інструменту за допомогою гвинта з накатаною від розміру шаблона. Забезпечте відстань (Х) головкою таким чином, щоб виступ на наконечнику між голівкою та зовнішнім краєм шаблонної для...
 • Page 21 а також роботу 1/2" електричного гальма, коли відпускається курок вмикача. Якщо електричне гальмо не працює 1/2" належним чином, слід звернутись до місцевого сервісного центра Makita для проведення ремонту. Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та 1/4" НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або...
 • Page 22 Голівка для закруглення кутів Голівка для зенковки із кульковим підшипником Fig.41 Fig.47 мм мм 006460 006468 Голівка для фальцювання Голівка для зенковки із викружкою із кульковим Fig.42 підшипником Fig.48 мм мм 006462 006469 Голівка для зенковки із викружкою S-образна голівка із кульковим підшипником Fig.43 Fig.49 мм...
 • Page 23 • Uwaga: Specyfikacje mogą różnić się w zależności od kraju. • Waga obliczona zgodnie z procedurą EPTA 01/2003 ENE010-1 gniazdek bez przewodu uziemiającego. Przeznaczenie Narzędzie przeznaczone jest do wyrównywania i profilowania cięcia drewna, tworzyw sztucznych i Dla modelu RP1800 materiałów żelaznych. ENF100-1 ENF002-1 przypadku niskonapięciowych sieci Zasilanie elektroenergetycznych o napięciu pomiędzy 220 V a...
 • Page 24 Gniazdo zasilające naszego autoryzowanego przedstawiciela na Europę, używane do podłączenia tego urządzenia powinno być którym jest: zabezpieczone bezpiecznikiem topikowym Makita International Europe Ltd, automatycznym zwłocznej charakterystyce Michigan, Drive, Tongwell, wyłączania. Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia 30 stycznia 2009...
 • Page 25: Opis Działania

  GEB018-2 podstawy. 16. Zwróć uwagę na konieczność używania zębów OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE tnących prawidłowej średnicy trzonu, BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI stosownych do prędkości narzędzia. 17. Niektóre materiały zawierają substancje FREZARKI chemiczne, które mogą być toksyczne. Unikać GÓRNOWRZECIONOWEJ wdychania i kontaktu ze skórą. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa podanych przez Podczas wykonywania...
 • Page 26 Nakrętka nylonowa pociągnij za język spustowy przełącznika, aby przycisk Rys.2 blokady powrócił automatycznie do swojej pozycji. Górny limit narzędzia można wyregulować poprzez Następnie zwolnij język spustowy przełącznika. obracanie nakrętki nylonowej. Po jego zwolnieniu uruchami się funkcja blokady zapobiegająca przypadkowemu pociągnięciu za język UWAGA: spustowy przełącznika.
 • Page 27 DZIAŁANIE Pokrętło regulacji prędkości można maksymalnie • obrócić do pozycji 6 i z powrotem do pozycji 1. Nie wolno próbować obrócić go na siłę poza pozycję 6 UWAGA: lub 1, gdyż funkcja regulacji prędkości może Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że •...
 • Page 28 Prowadnica prosta Zmiana szerokości prowadnika Rys.10 Poluzować śruby zaznaczone w kółkach, aby zmienić Prowadnica prosta jest bardzo przydatna podczas cięć szerokość prowadnika w prawo w lewo. prostych z ukosowaniem lub żłobieniem. wyregulowaniu szerokości dokręcić solidnie śruby. Zamontuj prowadnicę prostą na uchwycie prowadnicy Zakres regulacji szerokości prowadnika (d) wynosi od przy pomocy śruby zaciskowej (B).
 • Page 29: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  Rys.26 przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, 1. Montaż śruby i podkładki na narzędziu wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. Zamontuj na śrubie podkładkę płaską. • Wsuń śrubę w otwór w podstawie narzędzia, a • AKCESORIA (WYPOSAŻENIE następnie wkręć...
 • Page 30 Prowadnica przycinacza Końcówka do łączenia desek • Uchwyt prowadnicy Rys.40 • Prowadnice wzoru • Przejściówka prowadnicy wzoru • Nakrętka zabezpieczająca • Stożek zaciskowy 12 mm, 1/2" 006459 • Tuleja zaciskowa 6 mm, 8 mm, 10 mm • Tuleja zaciskowa 3/8", 1/4" Końcówka zaokąglająca narożniki •...
 • Page 31 Łożysko kulkowe do końcówki profilującej Rys.47 006468 Łożysko kulkowe do końcówki profilującej wklęsłości Rys.48 006469 Łożysko kulkowe do końcówk do esownicy Rys.49 006470...
 • Page 32 • Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. • Notă: Specificaţiile pot varia în funcţie de ţară. • Greutatea este specificată confom procedurii EPTA-01/2003 ENE010-1 Pentru modelul RP1800 Destinaţia de utilizare ENF100-1 Maşina este destinată decupării plane şi profilării Pentru sisteme publice de distribuţie a energiei...
 • Page 33 Cu o impedanţă a Declaraţie de conformitate CE reţelei electrice mai mică de 0,39 Ohmi, se poate Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, presupune că nu vor exista efecte negative. Priza de declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): alimentare folosită pentru acest dispozitiv trebuie să fie Destinaţia utilajului:...
 • Page 34 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ Purtaţi mijloace de protecţie a auzului în cazul unor perioade lungi de utilizare. Manipulaţi sculele cu deosebită atenţie. ATENŢIE: Verificaţi atent scula cu privire la fisuri sau Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi • deteriorări înainte de folosire. Înlocuiţi imediat debranşat-o de la reţea înainte de a o regla sau de o sculă...
 • Page 35 Rondelă de reglare a vitezei ATENŢIE: Numai pentru modelele RP2300FC, RP2301FC Deoarece tăierea excesivă poate cauza • Fig.5 suprasolicitarea motorului dificultăţi în Viteza maşinii poate fi schimbată prin rotirea rondelei de controlarea sculei, adâncimea de tăiere nu trebuie reglare a vitezei la un anumit număr între 1 şi 6. să...
 • Page 36 Instalarea sau demontarea burghiului Fig.7 ATENŢIE: Instalaţi freza ferm. Folosiţi întotdeauna numai • cheia livrată cu maşina. O freză strânsă insuficient sau excesiv poate fi periculoasă. Folosiţi întotdeauna un inel de mandrină adecvat • pentru diametrul cozii frezei. 1. Piesă de prelucrat Nu strângeţi piuliţa de strângere fără...
 • Page 37 Dacă distanţa dintre faţa laterală a piesei de prelucrat şi Fig.21 poziţia de tăiere este prea mare pentru ghidajul drept, NOTĂ: sau dacă faţa laterală a piesei de prelucrat nu este Piesa va fi tăiată la o dimensiune puţin diferită de •...
 • Page 38 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la pentru reglarea adâncimii de tăiere Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese La utilizarea maşinii cu o masă de frezare disponibilă pe de schimb Makita.
 • Page 39 Freză pentru nuturi "V" Freză pentru decupare plană cu rulment Fig.37 Fig.44 1/4" 006454 1/4" 006465 Freză pentru decupare plană cu vârf de burghiu Freză de rotunjit muchii cu rulment Fig.38 Fig.45 1/4" 006456 006466 Freză pentru decupare plană cu vârf de burghiu cu Teşitor cu rulment canal dublu Fig.46...
 • Page 40: Technische Daten

  • Aufgrund der laufenden Forschung und Entwicklung unterliegen die hier aufgeführten technischen Daten Veränderungen ohne Hinweis • Anm.: Die technischen Daten können für verschiedene Länder unterschiedlich sein. • Gewicht entsprechend der EPTA-Vorgehensweise 01/2003 ENE010-1 Verwendungszweck Das Werkzeug wurde für das Abkanten und Profilieren Für Modell RP1800 Holz, Kunststoff ähnlichen Materialien ENF100-1 entwickelt.
 • Page 41 Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren Netzsteckdose muss durch eine Sicherung oder einen Bevollmächtigten in Europa: Schutzschalter trägen Auslöseeigenschaften Makita International Europe Ltd, geschützt sein. Michigan, Drive, Tongwell, Milton Keynes, MK15 8JD, England Für Modell RP1800,RP1800F,RP1801 30. Januar 2009 ENG102-3 Geräuschpegel...
 • Page 42 GEB018-2 14. Vermeiden Sie eine Berührung des Einsatzes unmittelbar nach der Bearbeitung, weil er SICHERHEITSHINWEISE FÜR dann noch sehr heiß OBERFRÄSE Hautverbrennungen verursachen kann. 15. Der Gleitschuh darf nicht mit Verdünner, Halten Sie das Elektrowerkzeug an den Benzin, Öl oder ähnlichem in Berührung isolierten Griffflächen, wenn...
 • Page 43 Tiefeneinstellungen lassen sich durch Drehen des Einschalten Einstellknaufs erreichen (1 mm pro Umdrehung). Abb.4 Durch Drehen der Einstellmutter der Anschlagstange im ACHTUNG: Uhrzeigersinn können Sie die Anschlagstange sichern. Kontrollieren Sie immer vor dem Anschluss des • Die voreingestellte Schnitttiefe kann nun durch Lösen Werkzeugs in die Steckdose, ob der Schalter der Arretierung und Absenken des Werkzeugkörpers, richtig funktioniert und nach dem Loslassen in die...
 • Page 44: Montage

  Einsatzdurchmesser korrekt angepasst werden. Montage und Demontage des Einsatzes In der folgenden Tabelle finden Sie die Angaben, welche Abb.7 Zahl am Stellrad welcher Drehzahl entspricht. ACHTUNG: Bringen Sie den Einsatz sicher an. Verwenden Sie Nummer • ausschließlich den mit dem Werkzeug gelieferten 9.000 Schlüssel.
 • Page 45 Achten beim Schneiden darauf, dass Führungsschiene Seitenkante Werkstücks anliegt. Wenn der Abstand zwischen der Seite des Werkstücks Schneideposition breit für Führungsschiene ist, oder wenn Seite Werkstücks nicht gerade ist, kann die Führungsschiene nicht verwendet werden. In diesem Fall bringen Sie ein gerades Stück Pappe am Werkstück an und verwenden 1.
 • Page 46 Abb.20 Absaugstutzen (Zubehör) Sichern Sie die Schablone am Werkstück. Legen Sie das Werkzeug auf die Schablone und bewegen Sie das Werkzeug, wobei die Schablonenführung an der Seite der Schablone entlang gleitet. Abb.21 ANMERKUNG: Das Werkstück wird auf eine leicht von der •...
 • Page 47: Wartung

  2. Einstellen der Schnitttiefe Die Feineinstellung der Schnitttiefe können Sie • durch Drehen dieser Schraube einem ACHTUNG: Schraubendreher von oben erreichen. (1,0 mm pro Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • Umdrehung) beschrieben ist, empfehlen folgende Durch Drehen Uhrzeigersinn wird •...
 • Page 48 Einsatz für "V"-Nut Kugellager-Flachzuschneider Abb.37 Abb.44 1/4" 006454 1/4" 006465 Flachbohrfräser Kugellager-Viertelkreisfräser Abb.38 Abb.45 1/4" 006456 006466 Doppelflachbohrfräser Kugellager-Anfaseinsatz Abb.39 Abb.46 006457 1/4" Brettverbindungseinsatz 006467 Abb.40 Kugellager-Bördeleinsatz Abb.47 006459 Viertelkreisfräser Abb.41 006468 Kugellager-Wölbungsbördeleinsatz Abb.48 006460 Anfaseinsatz Abb.42 006469 Kugellager-Hohlkehleneinsatz Abb.49 006462 Wölbungsbördeleinsatz Abb.43...
 • Page 49: Részletes Leírás

  • Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. • Megjegyzés: A tulajdonságok országról országra különbözhetnek. • Súly, az EPTA 01/2003 eljárás szerint ENE010-1 A modellhez RP1800 Rendeltetésszerű használat ENF100-1 A szerszám faanyagok, műanyagok és más hasonló...
 • Page 50 Bizonytalanság (K): 1,5 m/s védeni. ENH101-13 Csak európai országokra vonatkozóan EK Megfelelőségi nyilatkozat A modellhez RP1801 Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős ENF100-1 gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita A 220 V és 250 V közötti feszültséggel rendelkező gép(ek): nyilvános kisfeszültségű...
 • Page 51: Működési Leírás

  16. Figyeljen oda, hogy a helyes szárátmérőjű GEB018-2 vágószerszámokat használja, amelyek megfelelőek a szerszám sebességéhez is. ÚTVÁLASZTÓRA VONATKOZÓ 17. Némelyik anyag mérgező vegyületet BIZTONSÁGI tartalmazhat. Gondoskodjon a por belélegzése FIGYELMEZTETÉSEK elleni és érintés elleni védelemről. Kövesse az anyag szállítójának biztonsági utasításait. Tartsa elektromos szerszámot...
 • Page 52 VIGYÁZAT: VIGYÁZAT: Ne engedje túl alacsonyra a műanyag anyát. A Szilárdan tartsa a szerszámot kikapcsoláskor, az • • marófej veszélyesen kiemelkedhet. ellenhatás kiküszöbölésére. Ütközőtömb Elektronikus funkció Fig.3 Csak RP2300FC és RP2301FC típusok ütközőtömbön három beállítócsavar található, Állandó fordulatszám-szabályozás amelyek teljes menetenként 0,8 mm-rel állíthatók feljebb Lehetővé...
 • Page 53 ÜZEMELTETÉS A lámpák bekapcsolása Csak RP1800F, RP1801F, RP2300FC és RP2301FC típusok VIGYÁZAT: Fig.6 A használat előtt mindig ellenőrizze, hogy a • VIGYÁZAT: szerszám háza automatikusan felemelkedik a felső Ne tekintsen a fénybe vagy ne nézze egyenesen a határhoz és a marófej nem emelkedik ki a •...
 • Page 54 Egyenesvezető Változtatható vezetősaru Fig.10 A vezetősaru szélességének bal és jobbra való Az egyenesvezető hathatós segítség az egyenes módosításához lazítsa meg a körökkel jelzett csavarokat. vágáshoz hornyoláskor és éllemukáláskor. A szélesség módosítása után húzza meg szorosan a Szerelje egyenesvezetőt vezetőfogóra csavarokat. A vezetősaru szélessége (d) 280 mm és 350 szorítócsavarral (B).
 • Page 55 Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van Ekkor adjon egy kevés kenőzsírt vagy kenőolajat a szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, csavarfurat belsejébe a szerszám talplemezén és a keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. menetes részbe a motor keretén. Egyenes és horonykiképző vágószerszámok • Élkiképző vágószerszámok Fig.30 •...
 • Page 56 Befogópatron hüvely, 6 mm, 8 mm, 10 mm • Befogópatron hüvely, 3/8", 1/4" • Sarokkerekítő vágószerszám Kulcs, 24 • Fig.41 Porszívófej készlet • Felsőmaró vágószerszámok Egyenes vágószerszám Fig.35 006460 Éllemunkáló vágószerszám Fig.42 1/4" 1/2" 1/2" 006462 1/4" Mélyperemező vágószerszám 1/4" Fig.43 006452 "U"...
 • Page 57 Golyóscsapágyas peremező vágószerszám Fig.47 006468 Golyóscsapágyas mélyperemező vágószerszám Fig.48 006469 Golyóscsapágyas antik hullám kiképző vágószerszám Fig.49 006470...
 • Page 58: Technické Údaje

  • Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. • Poznámka: Technické údaje sa možu pre rozne krajiny líšiť. • Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 ENE010-1 Pro Model RP1800 Určené použitie ENF100-1 Tento nástroj je určený na prúdové orezávanie a Pre verejné...
 • Page 59 Vyhlásenie o zhode so smernicami nenastanú žiadne negatívne účinky. Sieťová zástrčka Európskeho spoločenstva použitá pre toto zariadenie musí byť chránená poistkou Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca alebo ochranným ističom s pomalými charakteristikami prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky vypínania. Makita: Označenie zariadenia:...
 • Page 60: Popis Funkcie

  POPIS FUNKCIE dlhšej prevádzke používajte chránič sluchu. vrtákmi zaobchádzajte zvýšenou POZOR: opatrnosťou. Pred nastavovaním nástroja alebo kontrolou jeho • Pred prácou dôkladne skontrolujte vrták, či funkcie sa vždy presvedčte, že je vypnutý a neobsahuje praskliny alebo iné poškodenie. vytiahnutý zo zásuvky. Okamžite vymeňte prasknutý...
 • Page 61 vybraním pomocou skrutkovača alebo kľúča. Blok Otočný ovládač rýchlosti zarážky je tiež vhodný na vykonanie troch rezaní s Len pre model RP2300FC, RP2301FC postupne hlbšími nastaveniami ostria počas rezania Fig.5 hlbokých žliabkov. Rýchlosť náradia sa môže zmeniť otočením gombíka pre nastavenie otáčok na dané nastavené číslo v POZOR: rozsahu od 1 do 6.
 • Page 62 MONTÁŽ POZOR: Než začnete na nástroji robiť akékoľvek práce, • vždy sa predtým presvedčte, že je vypnutý a vytiahnutý zo zásuvky. Montáž alebo demontáž vrtáka Fig.7 1. Obrobok 2. Smer otáčania ostria POZOR: 3. Pohľad z vrchu nástroja Bezpečne nainštalujte ostrie. Vždy používajte len •...
 • Page 63 Ak je vzdialenosť medzi stranou pracovného kusa a Fig.21 rezacou polohou príliš široká pre priamy vodiaci prvok, POZNÁMKA: alebo ak nie je strana pracovného kusa rovná, priamy Bude vyrezaný obrobok s mierne odlišnou • vodiaci prvok sa nemôže použiť. V takomto prípade veľkosťou od vzorkovnice.
 • Page 64 ďalšia údržba či nastavovanie robené autorizovanými servisnými hĺbky rezu strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Pokiaľ sa náradie používa spolu s frézovacím stolom Makita. dostupným na trhu, používanie tejto skrutky umožňuje obsluhe dosiahnuť malú hodnotu nastavenia hĺbky rezu PRÍSLUŠENSTVO z hornej strany stola.
 • Page 65 Ostrie žliabkované v tvare "V" Prúdové orezávacie ostrie na obrubovanie Fig.37 guličkového ložiska Fig.44 1/4" 006454 1/4" 006465 Orezávacie ostrie s prúdovým hrotom vrtáka Fig.38 Ostrie na zaobľovanie rohu guľôčkového ložiska Fig.45 006456 1/4" 006466 Orezávacie ostrie s dvojprúdovým hrotom vrtáka Fig.39 Zošikmujúce ostrie na guličkové...
 • Page 66 • Poznámka: Technické údaje se mohou pro různé země lišit. • Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003 ENE010-1 Určení nástroje Pro Model RP1800 Nástroj je určen k ořezávání a profilování dřeva, plastů a ENF100-1 podobných materiálů. Veřejné nízkonapěťové rozvodné systémy s napětím ENF002-1 mezi 220 V a 250 V.
 • Page 67 Prohlášení ES o shodě negativní účinky. Síťová zásuvka použitá pro toto Společnost Makita Corporation jako odpovědný zařízení musí být chráněna pojistkou nebo ochranným výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: jističem s pomalou vypínací charakteristikou. popis zařízení: Horní frézka č. modelu/ typ:...
 • Page 68: Popis Funkce

  POPIS FUNKCE Před zahájením provozu pečlivě zkontrolujte pracovní nástroj, zda nevykazuje známky trhlin nebo poškození. Popraskaný nebo POZOR: poškozený nástroj je nutno okamžitě vyměnit. Před nastavováním nástroje nebo kontrolou jeho • Neřežte hřebíky. Před zahájením provozu funkce se vždy přesvědčte, že je vypnutý a zkontrolujte a odstraňte z dílu všechny vytažený...
 • Page 69 Tato funkce umožňuje volbu ideálních otáček k POZOR: optimálnímu zpracování materiálu, kdy mohou být Vzhledem k tomu, že příliš intenzivní řezání může • otáčky správně uzpůsobeny materiálu a průměru vést k přetížení motoru nebo obtížím s udržením pracovního nástroje. nástroje pod kontrolou, neměla by hloubka řezu při Informace o vztahu mezi nastavením čísla na voliči a jednotlivém průchodu řezání...
 • Page 70 Nedotahujte matici upínacího pouzdra • POZNÁMKA: vloženého pracovního nástroje. Neinstalujte Budete-li nástroj posunovat příliš rychle, může být • pracovní nástroje s malým dříkem bez použití kvalita řezu nízká nebo může dojít k poškození objímky upínacího pouzdra. Obojí by mohlo vést pracovního nástroje či motoru.
 • Page 71 S namontovanou horní frézkou Na držák vodítka namontujte upínacím šroubem (B) vodítko ořezávání. Držák vodítka zasuňte do otvorů Do vnějších drážek držáku vodítka zasuňte dvě tyče (tyč v základně nástroje a dotáhněte upínací šroub (A). 10) a zajistěte je dotažením dvou upínacích šroubů Chcete-li nastavit vzdálenost mezi pracovním nástrojem (M 15 x 14 mm).
 • Page 72 Nástroj pro drážkování „V" Kvůli zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI Fig.37 výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Makita. 1/4" 006454 PŘÍSLUŠENSTVÍ Lemovací nástroj s vrtacím hrotem Fig.38 POZOR: Pro váš...
 • Page 73 Zdvojený lemovací nástroj s vrtacím hrotem Úkosovací nástroj s kuličkovým ložiskem Fig.39 Fig.46 006457 1/4" Nástroj na spojování desek 006467 Fig.40 Obrubovací nástroj s kuličkovým ložiskem Fig.47 006459 Nástroj na zaoblování rohů Fig.41 006468 Obrubovací nástroj na lišty s kuličkovým ložiskem Fig.48 006460 Úkosovací...
 • Page 76 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884877B972...

This manual is also suitable for:

Rp1801fRp1800fRp2300fcRp2301fcRp1801

Table of Contents