Download Table of Contents Print this page
Makita RP1800 Instruction Manual

Makita RP1800 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for RP1800:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 6
Router
GB
Rezkar
SI
Freza
AL
Оберфреза
BG
Površinska glodalica
HR
Рутер
MK
Maşină de frezat verticală
RO
Глодалица
RS
Фрезер
RUS
Фрезер
UA
RP1800
RP1800F
RP1801
RP1801F
RP2300FC
RP2301FC
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILO ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita RP1800

 • Page 1 MANUALI I PËRDORIMIT Оберфреза РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Površinska glodalica PRIRUČNIK S UPUTAMA Рутер УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА Maşină de frezat verticală MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Глодалица УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Фрезер РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Фрезер ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ RP1800 RP1800F RP1801 RP1801F RP2300FC RP2301FC...
 • Page 2 009857 009855 009858 009864 009865 009866 009860 009854 001985 55 mm 55 mm 009860 004931 009859 009874 009873 009861...
 • Page 3 009872 009871 009870 009862 009863 003695 003701 009867 009868 009877 009934 009935 009929 009932 009930...
 • Page 4 009931 009933 001145 009869 005116 005117 005118 005120 005121 005123 005126 005125 005130 005131 005129...
 • Page 5 005132 005133 005134 005135...
 • Page 6: Specifications

  • Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice. • Note: Specifications may differ from country to country. • Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 ENE010-1 For Model RP1800 Intended use ENF100-1 The tool is intended for flush trimming and profiling of For public low-voltage distribution systems of wood, plastic and similar materials.
 • Page 7 For European countries only tripping characteristics. EC Declaration of Conformity Makita Corporation responsible For Model RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F manufacturer declare that the following Makita machine(s): ENG102-3 Noise Designation of Machine: typical A-weighted noise...
 • Page 8: Router Safety Warnings

  GEA010-1 17. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust General Power Tool Safety inhalation and skin contact. Follow material Warnings supplier safety data. 18. Always use the correct dust mask/respirator WARNING Read all safety warnings and all for the material and application you are instructions.
 • Page 9: Functional Description

  FUNCTIONAL DESCRIPTION When cutting grooves with a 20 mm diameter bit, • the depth of cut should not be more than 5 mm at a pass. CAUTION: For extra-deep grooving operations, make two or • Always be sure that the tool is switched off and •...
 • Page 10: Operation

  Number wrench to tighten the collet nut securely. When using router bits with smaller shank diameter, first insert the 9,000 appropriate collet sleeve into the collet cone, then install 11,000 the bit as described above. 14,000 To remove the bit, follow the installation procedure in 17,000 reverse.
 • Page 11 Straight guide Guide Shoe Width Alteration Loosen the screws marked by the circles to alter the Fig.10 width of the guide shoe in the left and right directions. The straight guide is effectively used for straight cuts After altering width, tighten the screws until they are when chamfering or grooving.
 • Page 12: Maintenance

  Then connect a vacuum cleaner to the dust nozzle. brake operation when releasing the switch trigger. If Fig.25 electric brake is not working well, ask your local Makita How to use screw M6 x 135 for adjusting the service center for repair.
 • Page 13 Router bits Corner rounding bit Straight bit Fig.41 Fig.35 1/4" 006460 Chamfering bit 1/2" Fig.42 1/2" 1/4" 1/4" 006462 006452 Cove beading bit "U"Grooving bit Fig.43 Fig.36 006453 006464 "V"Grooving bit Ball bearing flush trimming bit Fig.37 Fig.44 1/4" 006454 1/4"...
 • Page 14 Ball bearing cove beading bit Fig.48 006469 Ball bearing roman ogee bit Fig.49 006470 NOTE: Some items in the list may be included in the tool • package as standard accessories. They may differ from country to country.
 • Page 15: Tehnični Podatki

  • Zaradi našega nenehnega programa raziskave in razvoja si pridržujemo pravico do spremembe tehničnih podatkov brez obvestila. • Opomba: Tehnični podatki se lahko razlikujejo od države do države. • Teža je v skladu z EPTA-postopkom 01/2003 ENE010-1 Za model RP1800 Namenska uporaba ENF100-1 Orodje je namenjeno za poravnano prirezovanje in Za javna nizkonapetostna električna omrežja z...
 • Page 16 ENH101-15 karakteristiko proženja. Samo za evropske države ES Izjava o skladnosti Za model RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F Makita Corporation kot odgovorni proizvajalec izjavlja, da je naslednji stroj Makita: ENG102-3 Hrup Oznaka stroja: Tipični, z A ocenjeni vrednosti hrupa glede na EN60745: Rezkar Raven zvočnega tlaka (L ) : 86 dB(A) Št.
 • Page 17 GEA010-1 16. Opozorite na potrebo po uporabi rezalnikov s pravilnim premerom osi in ki so primerni za Splošna varnostna opozorila za hitrost orodja. električno orodje 17. Nekateri materiali vsebujejo kemikalije, ki so lahko strupene. Bodite previdni in preprečite OPOZORILO Preberite vsa varnostna opozorila vdihavanje prahu in stik s kožo.
 • Page 18: Opis Delovanja

  OPIS DELOVANJA POZOR: Dolgotrajno rezkanje lahko preobremeni motor in • povzroči težave z vodenjem orodja, zato pri POZOR: izdelavi utorov z nastavki premera 8 mm pazite, Pred vsako nastavitvijo ali pregledom nastavitev • da nastavljena globina reza ne bo večja od 15 mm stroja se prepričajte, da je le ta izključen in ločen na delovni korak.
 • Page 19 Gumb za nastavitev hitrosti MONTAŽA Samo za modele RP2300FC, RP2301FC Sl.5 POZOR: Hitrost orodja lahko spremenite obračanjem Pred vsakim posegom v orodje se prepričajte, da • številčnice za izbiro hitrosti na ustrezno številko od 1 do je le ta izključen in ločen od električnega omrežja. Nameščanje ali odstranjevanje vijačnega Višji hitrost dosežete, če številčnico obrnete v smeri nastavka...
 • Page 20 uporabiti. V tem primeru lahko kot pripomoček za vodenje drsnika nadrezkarja uporabite kos ravne deske, ki jo namestite na obdelovanca. Orodje pomikajte v smeri puščice. Sl.13 Fina nastavitev vzporednega prislona (pripomoček) Sl.14 1. Obdelovanec 2. Smer vrtenja nastavka Kadar je rezkar nameščen 3.
 • Page 21 Pri uporabi orodja z delovno mizo, ki je na voljo na zagotovljeno le, če boste popravila, vzdrževanje in tržišču, uporaba tega vijaka omogoča upravljavcu, da nastavitve prepustili pooblaščenemu servisu za orodja malo prilagodi globino reza z zgornje strani mize. Makita, ki vgrajuje izključno originalne nadomestne dele.
 • Page 22: Dodatni Pribor

  Nastavek za oblikovanje "V" utorov Sl.37 POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za • uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh 1/4" navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora 006454 Nastavek za poravnano prirezovanje v točki vrtanja pripomočkov...
 • Page 23 Nastavek s krogličnim ležajem za poravnano prirezovanje Sl.44 1/4" 006465 Nastavek s krogličnim ležajem za zaobljanje kotov Sl.45 1/4" 006466 Nastavek s krogličnim ležajem za posnemanje robov Sl.46 1/4" 006467 Nastavek s krogličnim ležajem za izrezovanje Sl.47 006468 Nastavek s krogličnim ležajem za izrezovanje vdolbin Sl.48 006469...
 • Page 24 • Për shkak të programit tonë të vazhdueshëm të kërkim-zhvillimit, specifikimet e përmendura këtu mund të ndryshojnë pa njoftim paraprak. • Shënim: Specifikimet mund të ndryshojnë nga njëri shtet në tjetrin. • Pesha sipas procedurës EPTA 01.2003 ENE010-1 Për model RP1800 Përdorimi i synuar ENF100-1 Vegla është synuar për prerjen e rrafshët dhe profilimin Për sisteme shpërndarjeje publike me tension të...
 • Page 25 Vetëm për shtetet evropiane siguresë ose nga një ndërprerës qarku mbrojtës që Deklarata e konformitetit me KE-në çaktivizohet ngadalë. Ne, Makita Corporation, si prodhuesi përgjegjës deklarojmë që makineria(të) e mëposhtme Makita: Për model RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F Emërtimi i makinerisë: Freza...
 • Page 26 GEA010-1 15. Mos e lyeni me pakujdesi bazën e veglës me hollues, benzinë, vaj ose të tjera si këto. Ato Paralajmërimet e përgjithshme mund të shkaktojnë krisje të bazës së veglës. për sigurinë e veglës 16. Kushtojini vëmendje nevojës për të përdorur prerësit me diametër të...
 • Page 27 PËRSHKRIMI I PUNËS Për të rregulluar bulonat hekzagonalë rrotullojini ata me një kaçavidë ose çelës. Bllokuesi i pajisjes fiksuese është gjithashtu i përshtatshëm për të bërë tre kalime KUJDES: me parametra më të thellë në mënyrë progresive kur Jini gjithnjë të sigurt që vegla është fikur dhe •...
 • Page 28 Tipari i ndezjes së ngadaltë MONTIMI Ndezje e ngadaltë për shkak të tronditjes së • mbytur të ndezjes. KUJDES: Disku i rregullimit të shpejtësisë Jini gjithnjë të sigurt që vegla është fikur dhe • hequr nga korrenti përpara se të bëni ndonjë punë Vetëm për modelin RP2300FC,RP2301FC mbi të.
 • Page 29 Nëse distanca ndërmjet materialit të punës dhe pozicionit të prerjes është shumë e gjerë për udhëzuesin e drejtë ose nëse ana e materialit të punës nuk është e drejtë, atëherë udhëzuesi i drejtë nuk mund të përdoret. Në këtë rast shtrëngoni fort me vida një dërrasë...
 • Page 30 Grupi i hundëzës për pluhurin (aksesor) Udhëzuesi i pllakës mbështetëses (aksesor opsional) Fig.19 Udhëzuesi i pllakës mbështetëse siguron një bokull në të cilën kalon puntoja, duke lejuar përdorimin e veglës me sipas modeleve të pllakës mbështetëse. Për të instaluar udhëzuesin e pllakës mbështetëse, tërhiqni levën e pllakës së...
 • Page 31 Punto për kanale në formë “V”-je Makita për riparim. Fig.37 Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRINË, riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s. 1/4" 006454 AKSESORË OPSIONALË...
 • Page 32 Punto për xhuntimin e dërrasës Punto harkuese me kushinete me sferë Fig.40 Fig.47 006459 Punto për rrumbullakosjen e cepave 006468 Punto harkuese me kënd të brendshëm me Fig.41 kushinetë me sferë Fig.48 006460 Punto për kanale Fig.42 006469 Punto në formë S-je me kushinetë me sferë Fig.49 006462 Punto për harkime në...
 • Page 33 • Поради нашата непрекъсната научно-развойна дейност посочените тук спецификации могат да бъдат променени без предизвестие. • Бележка: Характеристиките може да се различават в различни държави. • Тегло съгласно метода EPTA 01/2003 ENE010-1 За модел RP1800 Предназначение ENF100-1 Инструментът е предназначен за изрязване на...
 • Page 34 Ниво на звуково налягане (L ) : 86 dB(A) Ниво на звукова мощност (L ) : 97 dB(A) Подписаните, Makita Corporation, като отговорен Коефициент на несигурност (K) : 3 dB(A) производител декларираме, че следните машини Използвайте предпазни средства за слуха...
 • Page 35 Техническата документация се съхранява от нашия Избягвайте да режете гвоздеи. Проверете упълномощен представител за Европа, който е: за гвоздеи и отстранете всички от детайла Makita International Europe Ltd. преди да започнете работа. Michigan Drive, Tongwell, Дръжте инструмента здраво с двете ръце.
 • Page 36 ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ на разликите в дълбочините на фрезоване. Завъртете шестограмните болтове с отвертка, за да ги настроите. При изработка на дълбоки канали, ВНИМАНИЕ: блокът със стопери е удобен и за извършване на три Преди да регулирате или проверявате работата • прехода...
 • Page 37 се намалява, за да не прегрее. Когато ЗАБЕЛЕЖКА: натоварването влезе в допустимите граници, Използвайте суха кърпа за да изчистите • инструментът отново работи нормално. полепналата по лупата на лампата мръсотия. Функция плавен пуск Внимавайте да не нараните лупата на лампата, тъй...
 • Page 38 Фиг.8 електроинструмента и затегнете винтовата скоба (А). За да регулирате разстоянието между режещия Винаги използвайте и двете ръкохватки и по време аксесоар и паралелния водач, разхлабете винтовата на работа дръжте здраво инструмента за скоба (В) и завъртете винта за фина настройка (1.5 ръкохватките.
 • Page 39 Промяна на ширината на водещата обувка Фиг.23 При рязане придвижвайте инструмента така, че Разхлабете винтовете, отбелязани с кръгче, за да водещата ролка да се движи страната на детайла. промените ширината на водещата обувка в посока наляво и надясно. След като промените ширината, Фиг.24 затегнете...
 • Page 40 се поддържа БЕЗОПАСНОСТТА и НАДЕЖДНОСТТА на инструмента, ремонтите, 1/4" обслужването или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз на Makita, като 1/4" се използват резервни части от Makita. 006452 Фрезер за изрязване на "U"- образен канал Фиг.36 мм 006453...
 • Page 41 Фрезер за изрязване на "V"- образен канал Фрезер за подрязване със сачмен лагер Фиг.37 Фиг.44 мм мм 1/4" 1/4" 006454 Фрезер за подрязване с пробиващ връх 006465 Фрезер за заобляне на ръбове със сачмен лагер Фиг.38 Фиг.45 мм мм 1/4" 006456 006466 Фрезер...
 • Page 42 • Zahvaljujući stalnom programu istraživanja i razvoja, ovdje navedeni tehnički podaci su podložni promjeni bez prethodne najave. • Napomena: Tehnički podaci mogu se razlikovati ovisno o zemlji. • Masa prema EPTA postupak 01/2003 ENE010-1 Za model RP1800 Namjena ENF100-1 Alat je namijenjen za dotjerivanje izratka i profiliranje...
 • Page 43 ENH101-15 Samo za europske zemlje EC Izjava o sukladnosti Za model RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F Mi, Makita Corporation, kao odgovorni proizvođač ENG102-3 Buka izjavljujemo da su sljedeći Makita strojevi: Tipična jačina buke označena s A, određena sukladno...
 • Page 44 GEA010-1 17. Neki materijal sadrži kemikalije koje mogu biti toksične. Poduzmite potrebne mjere opreza Opća sigurnosna upozorenja za da bi se spriječilo udisanje prašine i dodir s električne ručne alate kožom. Slijedite sigurnosne podatke dobavljača materijala. UPOZORENJE Pročitajte sigurnosna 18. Uvijek koristite ispravnu masku...
 • Page 45 FUNKCIONALNI OPIS od 15 mm na prolasku kad se izrezuju žljebovi s nastavkom promjera od 8 mm. Kod izrezivanja utora nastavkom promjera od 20 • OPREZ: mm, dubina reza ne smije biti veća od 5 mm na Obavezno provjerite je li stroj isključen i da li je •...
 • Page 46 To omogućuje da se odabere idealna brzina za dovesti do lomljenja stošca čahure. optimalnu obradu materijala, odnosno brzina se može Koristite samo one nastavke za glodalicu kod kojih • ispravno podesiti da odgovara materijalu i promjeru nazivna maksimalna brzina navedena na nastavku nastavka.
 • Page 47 vam da provjerite dimenzije. Prsten za skaliranje može se okretati odvojeno, tako da Kada koristite ravnu vodilicu ili trimer, instalirajte se jedinica za skaliranje može poravnati na nulu (0). • ga na desnoj strani u smjeru postavljanja izratka. Promjena širine vodeće papučice To će vam pomoći da ga zadržite u ravnini s Otpustite vijke označene krugovima da promijenite izratkom.
 • Page 48 Zatim spojite usisavač za mlaznicu za prašinu. sklopke. Ako električna kočnica ne radi dobro, obratite Sl.25 se svom lokalnom Makita servisnom centru za popravak. Kako koristiti vijak M6 x 135 za podešavanje Da biste zadržali SIGURNOST I POUZDANOST dubine reza proizvoda, održavanje ili namještanja morate prepustiti...
 • Page 49 Nastavi za glodalicu Nastavak za zaokruživanje kutova ravni nastavak Sl.41 Sl.35 1/4" 006460 Nastavak za koso rezanje 1/2" Sl.42 1/2" 1/4" 1/4" 006462 Nastavak za izvlačenje usjeka 006452 Sl.43 Nastavak za "U" žlijeb Sl.36 006464 006453 Nastavak s kugličnim ležajem za podrezivanje u Nastavak za "V"...
 • Page 50 Nastavak s kugličnim ležajem za izvlačenje usjeka Sl.48 006469 Nastavak s kugličnim ležajem za rimski vijenac Sl.49 006470 NAPOMENA: Neke stavke iz popisa se mogu isporučiti zajedno • sa strojem kao standardni dodatni pribori. mogu biti različiti ovisno o zemlji.
 • Page 51: Технички Податоци

  • Поради постојаното истражување и развој, техничките податоци дадени тука може да се менуваат без известување. • Забелешка: спецификациите може да се разликуваат од земја до земја. • Тежина според EPTA-Procedure 01/2003 ENE010-1 За модел RP1800 Намена ENF100-1 Електричниот алат е наменет обликување на рабови...
 • Page 52 прекинувач со заштита при исклучување. којшто се користи алатот. Погрижете се да ги утврдите безбедносните • мерки за заштита на операторот врз основа на За модел RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F проценка на изложеноста при фактичките ENG102-3 услови на употреба (земајќи ги предвид сите Бучава...
 • Page 53 Техничката документација се чува кај нашиот Избегнувајте сечење шајки. Проверете и овластен претставник во Европа: извадете ги сите шајки од материјалот пред Makita International Europe Ltd. да работите. Michigan Drive, Tongwell, Држете го алатот цврсто со двете раце. Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, Англија...
 • Page 54 ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ добиете поплитки длабочини на пресекот. Разликата во висината на овие навртки е еднаква на разликите во длабочините на пресеците. ВНИМАНИЕ: За прилагодување на имбусните навртки, свртете ги Пред секое дотерување или проверка на • со шрафцигер или со клуч. Шипката за стопирање е алатот...
 • Page 55 Електронска функција Вклучување на ламбите Само за моделите RP2300FC, RP2301FC Само за моделите RP1800F, RP1801F, RP2300FC,RP2301FC Избирање на постојана брзина Слика6 Може да се изврши добра фина обработка, • бидејќи брзината на вртење се одржува ВНИМАНИЕ: константна дури и при преоптовареност. Не...
 • Page 56 РАБОТЕЊЕ Држач на правец Слика10 Држачот на правец ефикасно се користи за прави ВНИМАНИЕ: пресеци кога се прават закосувања или жлебови. Пред работењето, секогаш проверувајте дали • Монтирајте го држачот на правец на држачот на телото на алатот автоматски се подига до горната држачот...
 • Page 57 вртење ја прилагодува позицијата за еден и насочувачот за поткастрување, олабавете го милиметар). шрафот-стега (B) и свртете го шрафот за прецизно Откако ќе завршите со прилагодување на прилагодување (1,5 мм при секое вртење). Кога го позицијата, зацврстете ја крилестата навртка приспособувате...
 • Page 58 основата на алатот и делот со навојот во држачот на Овој прибор или додатоци се препорачуваат за • моторот на алатот. користење со алатот од Makita дефиниран во Слика30 упатството. Со користење друг прибор или додатоци може да се изложите на ризик од...
 • Page 59 Бургија „V“ за правење жлебови Бургија за поткастување со порамнување со топчестото лежиште Слика37 Слика44 мм мм 1/4" 006454 Бургија за поткастрување со порамнување 1/4" 006465 Слика38 Бургија за заоблување на агли со точесто лежиште мм Слика45 мм 006456 Бургија за поткастрување со двојно 1/4"...
 • Page 60 • Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. • Notă: Specificaţiile pot varia în funcţie de ţară. • Greutatea este specificată confom procedurii EPTA-01/2003 ENE010-1 Pentru modelul RP1800 Destinaţia de utilizare ENF100-1 Maşina este destinată decupării plane şi profilării Pentru sisteme publice de distribuţie a energiei...
 • Page 61 ENH101-15 protejată cu o siguranţă fuzibilă sau un întrerupător de Numai pentru ţările europene protecţie cu caracteristică de declanşare lentă. Declaraţie de conformitate CE Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, Pentru modelul RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Destinaţia utilajului: ENG102-3 Emisie de zgomot Maşină...
 • Page 62 GEA010-1 15. Nu mânjiţi neglijent talpa maşinii cu diluant, benzină, ulei sau alte substanţe similare. Avertismente generale de Acestea pot provoca fisuri în talpa maşinii. siguranţă pentru unelte electrice 16. Vă atragem atenţia asupra necesităţii de a utiliza freze cu un diametru corect al cozii şi AVERTIZARE Citiţi toate...
 • Page 63 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ ATENŢIE: Deoarece tăierea excesivă poate cauza • ATENŢIE: suprasolicitarea motorului dificultăţi în Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi debranşat- • controlarea sculei, adâncimea de tăiere nu trebuie o de la reţea înainte de a o regla sau de a verifica să...
 • Page 64 Rondelă de reglare a vitezei MONTARE Numai pentru modelele RP2300FC, RP2301FC Fig.5 ATENŢIE: Viteza maşinii poate fi schimbată prin rotirea rondelei de Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi • reglare a vitezei la un anumit număr între 1 şi 6. deconectat-o de la reţea înainte de a efectua vreo Vitezele mai mari se obţin prin rotirea rondelei în intervenţie asupra maşinii.
 • Page 65 de ghidaj pentru talpa maşinii de frezat. Avansaţi maşina în direcţia indicată de săgeată. Fig.13 Ghidajul drept pentru reglare de precizie (accesoriu) Fig.14 Când freza este montată 1. Piesă de prelucrat Introduceţi cele două tije (Tija 10) în canalele exterioare 2.
 • Page 66 şurubului permite operatorului să obţină Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, un reglaj precis al adâncimii de tăiere, de deasupra reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la mesei. Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita.
 • Page 67: Accesorii Opţionale

  Fig.38 concepute. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. Freze profilate drepte şi pentru nuturi • Freze profilate pentru muchii •...
 • Page 68 Freză pentru decupare plană cu rulment Fig.44 1/4" 006465 Freză de rotunjit muchii cu rulment Fig.45 1/4" 006466 Teşitor cu rulment Fig.46 1/4" 006467 Freză de fălţuit cu rulment Fig.47 006468 Freză de fălţuit convexă cu rulment Fig.48 006469 Freză profilată cu rulment Fig.49 006470 NOTĂ:...
 • Page 69: Технички Подаци

  • На основу нашег непрестаног истраживања и развоја задржавамо право измена горе наведених података без претходне најаве. • Напомена: Технички подаци могу да се разликују у различитим земљама. • Тежина према процедури ЕПТА 01/2003 ENE010-1 За модел RP1800 Намена ENF100-1 Алат...
 • Page 70 Типичан ниво буке по оцени А одређен је према EN60745: Ми, Makita Corporation, као одговорни Ниво звучног притиска (L ): 86 dB(A) произвођач, изјављујемо да је следећа Makita Ниво јачине звука (L ): 97 dB(A) машина: Толеранција (К): 3 dB(A) Ознака машине: Носите заштитне слушалице Глодалица ENG223-2 Број...
 • Page 71 да се бургија потпуно заустави. Tomoyasu Kato 14. Не додирујте бургију одмах после Директор завршеног брушења, јер може да буде Makita Corporation веома врућа и можете да се опечете. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, 15. Немојте немарно да размазујете Anjo, Aichi, 446-8502, JAPAN разређивач, бензин,...
 • Page 72 ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА са постепено дубљим глодањем при усецању дубоких жлебова. ПАЖЊА: ПАЖЊА: Пре подешавања или провере функција алата • Обзиром да прекомерно сечење може да • увек проверите да ли је алат искључен и доведе до преоптерећења мотора или до одвојен...
 • Page 73 Функција лаганог старта МОНТАЖА Лагани старт ради ублажавања почетног удара. • Окретни прекидач за подешавање брзине ПАЖЊА: Пре извођења радова на алату увек проверите Само за модел RP2300FC,RP2301FC • да ли је искључен и да ли је утикач извучен из слика5 утичнице.
 • Page 74 готово. слика12 Када вршите обраду ивица, радна површина треба При употреби наставка са великим пречником, да буде са леве стране глодалице у смеру пуњења. додајте комаде дрвета уз равну вођицу који су дебљи од 15 мм, да бисте спречили наставак да удара...
 • Page 75 Шаблонска вођица Комплет млазница за прашину (опциони додатни прибор) (додатна опрема) слика19 Шаблонска вођица обезбеђује усек кроз који пролази наставак, омогућавајући коришћење алата са шаблонским мотивима. Да бисте поставили шаблонску вођицу, повуците полугу за закључавање и убаците шаблонску вођицу. слика20 Фиксирајте...
 • Page 76 Ова опрема и прибор намењени су за употребу • Ако их окренете у смеру казаљке на сату, • са алатом Makita описаним у овом упутству за дубина глодања биће већа а ако их окренете у употребу. Употреба друге опреме и прибора супротном смеру, биће мања.
 • Page 77 Наставак за прављење „V“ жлебова Наставак за копирање са кугличним лежајем слика37 слика44 мм мм 1/4" 1/4" 006454 Глодало за копирање са оштрим врхом 006465 Наставак за заобљавање углова са кугличним слика38 лежајем мм слика45 мм 006456 1/4" Двоструко глодало за копирање са оштрим 006466 врхом...
 • Page 78: Технические Характеристики

  • Примечание: Технические характеристики могут различаться в зависимости от страны. • Масса в соответствии с процедурой EPTA 01/2003 ENE010-1 Назначение Данный инструмент предназначен для зачистки Для модели RP1800 заподлицо и профилирования дерева, пластмассы и ENF100-1 подобных материалов. Для низковольтных систем общего пользования...
 • Page 79 предохранителем или прерывателем цепи с цикла, таких как выключение инструмента, медленным размыканием. работа без нагрузки и включение). ENH101-15 Для модели RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F Только для европейских стран ENG102-3 Декларация о соответствии ЕС Шум Типичный уровень взвешенного звукового давления Makita Corporation, являясь ответственным...
 • Page 80 В случае длительного использования официального представителя в Европе: инструмента используйте средства защиты Makita International Europe Ltd. слуха. Michigan Drive, Tongwell, Аккуратно обращайтесь с битой. Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England Перед эксплуатацией тщательно осмотрите биту и убедитесь в отсутствии трещин или...
 • Page 81: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы удобство или опыт эксплуатации данного устройства (полученный ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: от многократного использования) доминировали над строгим соблюдением правил техники Перед проведением регулировки или проверки • безопасности при обращении с этим работы инструмента всегда проверяйте, что устройством. НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ инструмент...
 • Page 82 Электронная функция Различия по высоте этих винтов соответствуют различной глубине резания. Только для моделей RP2300FC,RP2301FC Для регулировки шестигранных винтов их следует Постоянный контроль скорости вращать отверткой или гаечным ключом. Возможность получения тонкой отделки, так как • Ограничитель также очень удобен для выполнения скорость...
 • Page 83 Включение ламп ЭКСПЛУАТАЦИЯ Только для моделей RP1800F, RP1801F, RP2300FC,RP2301FC ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Рис.6 Перед эксплуатацией всегда проверяйте, что • корпус инструмента автоматически ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: поднимается до верхнего предела, а бита не Не смотрите непосредственно на свет или • выступает из основания корпуса при источник...
 • Page 84 ее заподлицо с боковой стороной Точная настройка положения лезвия обрабатываемой детали. относительно прямой направляющей Рис.9 Рис.15 Прямая направляющая Ослабьте барашковую гайку (M6 x 50 мм). Барашковую гайку (M10 x 52 мм) можно Рис.10 поворачивать для регулировки положения Прямая направляющая эффективно используется (один...
 • Page 85 точность резки. Рис.26 При помощи зажимного винта (В) установите 1. Установка винта и шайбы на инструмент направляющую кромкообрезчика на держатель. Установите плоскую шайбу на этот винт. • Вставьте держатель в отверстия основания Вставьте винт в отверстие основания • инструмента и затяните зажимным винтом (A). Для инструмента...
 • Page 86: Дополнительные Аксессуары

  обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и мм НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо 1/4" производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей 1/2" производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 1/2" АКСЕССУАРЫ 1/4" ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 1/4" Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим...
 • Page 87 Бита для закругления углов Подшипниковая бита для выкружки Рис.41 Рис.48 мм мм 006460 006469 Бита для снятия фасок Подшипниковая бита для S-образного профиля Рис.42 Рис.49 мм мм 006470 006462 Примечание: Бита для выкружки Некоторые элементы списка могут водить в • Рис.43 комплект...
 • Page 88: Технічні Характеристики

  • Примітка. У різних країнах технічні характеристики можуть бути різними. • Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003 ENE010-1 Призначення Інструмент призначено для відрізання бокових Для моделі RP1800 поздовжніх звисів та фасонної обробки деревини, ENF100-1 пластмаси та подібних матеріалів. Для використання від низьковольтної мережі...
 • Page 89 автоматичним інструмент вимкнено та коли він починає вимикачем плавного розчіплювання. працювати на холостому ході під час запуску). ENH101-15 Для моделі RP1800,RP1800F,RP1801,RP1801F Тільки для країн Європи ENG102-3 Декларація про відповідність стандартам ЄС Шум Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, Наша...
 • Page 90 10. Перед початком різання деталі, запустіть інструмент та дайте попрацювати йому 000230 деякий час. Перевірте чи не коливає або Tomoyasu Kato не виляє вона, що вказує на неправильне Директор встановлення голівки. Makita Corporation Слід уважно стежити за напрямком 3-11-8, Sumiyoshi-cho, обертання голівки та напрямком подачі.
 • Page 91: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Для регулювання болтів з шестигранними головками поверніть їх за допомогою викрутки або гайкового ключа. Блок стопора також є зручним для ОБЕРЕЖНО: виконання трьох проходів із поступово збільшеною Перед регулюванням та перевіркою • глибиною під час різання глибоких пазів. справності...
 • Page 92 мотора знижується для його захисту від ПРИМІТКА: перегріву. Коли навантаження повертається до Для видалення бруду з лінзи підсвітки • дозволенного рівня, інструмент починає користуйтесь сухою тканиною. Будьте працювати в нормальному режимі. обережні, щоб не подряпати лінзу підсвітки, Функція плавного запуску тому...
 • Page 93 Встановіть основу на деталь, що різатиметься таким мал.11 чином, щоб голівка її не торкалась. Потім увімкніть Можна встановити ширшу пряму напрямну з інструмент та заждіть, доки блок набере повної використанням отворів у напрямній, щоб прикріпити швидкості. Опустіть корпус інструмента та до...
 • Page 94 Шаблонна напрямна Комплект наконечників для пилу (додаткова приналежність) (додатково) мал.19 Шаблонна напрямна має гільзу, через яку проходить голівка, що дозволяє використовувати інструмент із шаблонами. Для встановлення шаблонної напрямної слід потягнути за важіль планки блокування та вставити шаблонну напрямну. мал.20 Закріпіть шаблон на деталі. Встановіть інструмент на...
 • Page 95: Технічне Обслуговування

  роботи, а також роботу електричного гальма, коли відпускається курок 1/2" вмикача. Якщо електричне гальмо не працює належним чином, слід звернутись до місцевого сервісного центра Makita для проведення ремонту. 1/4" Для того, щоб підтримувати БЕЗПЕКУ та НАДІЙНІСТЬ, ремонт, технічне обслуговування або...
 • Page 96 Голівка для V-образного паза Голівка для обробки бокових звісів із кульковим підшипником мал.37 мал.44 мм мм 1/4" 006454 Голівка типа свердла для обробки бокових 1/4" звісів 006465 Голівка для закруглення кутів із кульковим мал.38 підшипником мм мал.45 мм 006456 1/4" Голівка...
 • Page 100 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884877-960...

This manual is also suitable for:

Rp1800fRp1801 rp1801fRp2300fcRp2301fcRp1801fx

Table of Contents