Download  Print this page

Advertisement

Встановіть основу на деталь, що різатиметься таким
чином, щоб голівка її не торкалась. Потім увімкніть
інструмент та заждіть, доки блок набере повної
швидкості.
Опустіть
пересувайте інструмент вперед по деталі, тримаючи
основу
інструмента
поступово, доки різання не буде завершене.
Під час зняття фасок, поверхня деталі повинна бути
встановлена зліва від голівки у напрямку подачі.
4
1
2
3
1. Деталь
2. Напрям обертання голівки
3. Від зверху інструмента
4. Напрям подачі
001984
ПРИМІТКА:
Якщо інструмент пересувати вперед занадто
швидко, то це може призвести до поганої якості
обробки або поломки голівки або мотора. Якщо
інструмент пересувати вперед занадто повільно,
це
може
призвести
спотворення прорізу. Вірна швидкість подачі
залежить від розміру голівки, типу деталі та
глибини різання. Перед тим, як починати
різання власне деталі, рекомендовано спочатку
виконати пробне різання на шматку з відходів.
Це дасть можливість подивитись, як саме
виглядатиме
проріз,
перевірити розміри.
Використовуючи пряму напрямну або напрямну
тримера, слід перевірити, щоб вона була
встановлена з правої сторони в напрямку подачі.
Це допоможе тримати її урівень зі стороною
деталі.
Fig.9
Пряма лінійка
Fig.10
Пряма напрямна ефективно використовується для
прямих прорізів під час фальцювання або нарізання
канавок.
Встановіть пряму напрямну на держак напрямної за
допомогою затискного гвинта (В). Вставте держак
напрямної в отвори на основі інструменту та
затягніть затискний гвинт (А). Для регулювання
відстані між голівкою та прямою напрямною послабте
затискний гвинт (В) та поверніть гвинт тонкого
регулювання (1,5 мм за поворот). На необхідній
відстані затягніть затискний гвинт (В) та надійно
закріпіть на місці пряму напрямну.
корпус
інструмента
урівень
та
пересуваючись
2
4
до
обпікання
а
також
дозволить
Fig.11
Можна
встановити
використанням отворів у напрямній, щоб прикріпити
та
до неї додаткові шматки деревини.
Fig.12
У разі використання голівки великого діаметру, слід
додати шматок дерева до прямої напрямної, що
мають товщину не менш 15 мм, для того, щоб
запобігти биттю голівки об пряму напрямну.
Під час різання слід пересувати інструмент так, щоб
пряма напрямна була урівень з деталлю.
Якщо відстань між стороною деталі та положенням
для різання дуже велика для прямої напрямної або
якщо сторона деталі не є прямою, пряму напрямну
використовувати не можна. В такому випадку слід
міцно
притиснути
використати її як напрямну відносно основи тримера.
Інструмент слід подавати у напрямку, що вказаний
стрілкою.
Fig.13
Пряма напрямна тонкого регулювання
(приладдя)
Fig.14
Встановлення фрезера
Вставте два стрижні (стрижень 10) у крайні кріпильні
отвори держака напрямної та затягніть їх надійно
двома затискними гвинтами (M15 x 14мм). Перевірте,
або
чи затягнута смушкова гайка (M6 x 50мм), а потім
вставте два стрижні (стрижень 10) у кріпильну
частину основи фрезера та затягніть затискні гвинти
основи.
Функція тонкого регулювання для
встановлення ріжучої частини у необхідне
положення по відношенню до прямої
напрямної
Fig.15
1.
Послабте смушкову гайку (M6 x 50мм).
2.
Смушкову гайку (M10 x 52мм) можна повертати,
для того щоб відрегулювати положення (один
поворот регулює положення на 1 мм).
3.
Після
міцно затягніть смушкову гайку (M6 x 50мм).
Диск зі шкалою можна обертати окремо для
встановлення покажчика шкали на нуль (0).
Зміна ширини напрямного башмака
Послабте гвинти, позначені колами, щоб змінити
ширину напрямного башмака вліво або вправо. Після
зміни ширини міцно затягніть гвинти. Діапазон зміни
ширини напрямного башмака (d) становить від 280
мм до 350 мм.
Fig.16
Fig.17
Fig.18
19
ширшу
пряму
пряму дошку до
закінчення
регулювання
напрямну
з
деталі та
положення

Advertisement

This manual also for:

Rp1800fRp1801Rp1801fRp2300fcRp2301fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: