Download  Print this page

Advertisement

Pentru modelul RP1800F
Pentru sisteme publice de distribuţie a energiei
electrice de joasă tensiune între 220 V şi 250 V.
Operaţiile de comutare ale aparatului electric generează
fluctuaţii ale tensiunii. Funcţionarea acestui dispozitiv în
condiţii de alimentare electrică nefavorabile poate afecta
funcţionarea altor echipamente. Cu o impedanţă a
reţelei electrice mai mică de 0,39 Ohmi, se poate
presupune că nu vor exista efecte negative. Priza de
alimentare folosită pentru acest dispozitiv trebuie să fie
protejată cu o siguranţă fuzibilă sau un întrerupător de
protecţie cu caracteristică de declanşare lentă.
Pentru modelul RP1801
Pentru sisteme publice de distribuţie a energiei
electrice de joasă tensiune între 220 V şi 250 V.
Operaţiile de comutare ale aparatului electric generează
fluctuaţii ale tensiunii. Funcţionarea acestui dispozitiv în
condiţii de alimentare electrică nefavorabile poate afecta
funcţionarea altor echipamente. Cu o impedanţă a
reţelei electrice mai mică de 0,38 Ohmi, se poate
presupune că nu vor exista efecte negative. Priza de
alimentare folosită pentru acest dispozitiv trebuie să fie
protejată cu o siguranţă fuzibilă sau un întrerupător de
protecţie cu caracteristică de declanşare lentă.
Pentru modelul RP1800,RP1800F,RP1801
Emisie de zgomot
Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în
conformitate cu EN60745:
Nivel de presiune acustică (L
Nivel de putere acustică (L
Eroare (K): 3 dB(A)
Purtaţi mijloace de protecţie a auzului
Vibraţii
Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali)
determinată conform EN60745:
Mod de funcţionare: tăiere nuturi în MDF
Emisia de vibraţii (a
Incertitudine (K): 1,5 m/s
Pentru modelul RP2300FC,RP2301FC
Emisie de zgomot
Nivelul de zgomot normal ponderat A determinat în
conformitate cu EN60745:
Nivel de presiune acustică (L
Nivel de putere acustică (L
Eroare (K): 3 dB(A)
Purtaţi mijloace de protecţie a auzului
) : 86 dB (A)
pA
): 97 dB(A)
WA
2
): 4,0 m/s
h
2
) : 87 dB (A)
pA
): 98 dB(A)
WA
Vibraţii
Valoarea totală a vibraţiilor (suma vectorilor tri-axiali)
ENF100-1
determinată conform EN60745:
Mod de funcţionare: tăiere nuturi în MDF
Emisia de vibraţii (a
Incertitudine (K): 1,5 m/s
Nivelul de vibraţii declarat a fost măsurat în
conformitate cu metoda de test standard şi poate fi
utilizat pentru compararea unei unelte cu alta.
Nivelul de vibraţii declarat poate fi, de asemenea,
utilizat într-o evaluare preliminară a expunerii.
AVERTISMENT:
Nivelul de vibraţii în timpul utilizării reale a uneltei
electrice poate diferi de valoarea nivelului declarat,
în funcţie de modul în care unealta este utilizată.
ENF100-1
Asiguraţi-vă că identificaţi măsurile de siguranţă
pentru a proteja operatorul, acestea fiind bazate pe
o estimare a expunerii în condiţii reale de utilizare
(luând în considerare toate părţile ciclului de
operare, precum timpii în care unealta a fost oprită,
sau a funcţionat în gol, pe lângă timpul de
declanşare).
Numai pentru ţările europene
Declaraţie de conformitate CE
Noi, Makita Corporation ca producător responsabil,
declarăm că următorul(oarele) utilaj(e):
Destinaţia utilajului:
Maşină de frezat verticală
ENG102-3
Modelul nr. / Tipul:
RP1800,RP1800F,RP1801,RP2300FC,RP2301FC
este în producţie de serie şi
Este în conformitate cu următoarele directive
europene:
98/37/CE până la 28 decembrie 2009 şi în
continuare cu 2006/42/CE de la 29 decembrie
ENG223-2
2009
Şi este fabricat în conformitate cu următoarele
standarde sau documente standardizate:
EN60745
Documentaţiile tehnice sunt păstrate de reprezentantul
nostru autorizat în Europa care este:
Makita International Europe Ltd,
Michigan, Drive, Tongwell,
Milton Keynes, MK15 8JD, Anglia
ENG102-3
000230
33
2
): 4,5 m/s
h
2
30 ianuarie 2009
Tomoyasu Kato
Director
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi, JAPONIA
ENG223-2
ENG901-1
ENH101-13

Advertisement

This manual also for:

Rp1800fRp1801Rp1801fRp2300fcRp2301fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: