Download  Print this page

Advertisement

mniejszej lub równej 0,40 Ohm można założyć, że
niekorzystne efekty nie wystąpią. Gniazdo zasilające
używane do podłączenia tego urządzenia powinno być
zabezpieczone
bezpiecznikiem
automatycznym
o
wyłączania.
Dla modelu RP1800F
W
przypadku
elektroenergetycznych o napięciu pomiędzy 220 V a
250 V.
Włączanie
i
wyłączanie
powoduje
wahania
urządzeniem
przy
zasilania może mieć niekorzystny wpływ na działanie
innych urządzeń. Przy impedancji sieci zasilającej
mniejszej lub równej 0,39 Ohm można założyć, że
niekorzystne efekty nie wystąpią. Gniazdo zasilające
używane do podłączenia tego urządzenia powinno być
zabezpieczone
bezpiecznikiem
automatycznym
o
wyłączania.
Dla modelu RP1801
W
przypadku
elektroenergetycznych o napięciu pomiędzy 220 V a
250 V.
Włączanie
i
wyłączanie
powoduje
wahania
urządzeniem
przy
zasilania może mieć niekorzystny wpływ na działanie
innych urządzeń. Przy impedancji sieci zasilającej
mniejszej lub równej 0,38 Ohm można założyć, że
niekorzystne efekty nie wystąpią. Gniazdo zasilające
używane do podłączenia tego urządzenia powinno być
zabezpieczone
bezpiecznikiem
automatycznym
o
wyłączania.
Dla modelu RP1800,RP1800F,RP1801
Poziom hałasu i drgań
Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN60745:
Poziom ciśnienia akustycznego (L
Poziom mocy akustycznej (L
Niepewność (K): 3 dB(A)
Należy stosować ochraniacze słuchu
Drgania
Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3
osiach) określona zgodnie z normą EN60745:
Tryb pracy: Wycinanie rowków w płycie MDF
Wytwarzanie drgań (a
topikowym
zwłocznej
charakterystyce
niskonapięciowych
urządzeń
elektrycznych
napięcia.
Posługiwanie
niesprzyjających
parametrach
topikowym
zwłocznej
charakterystyce
niskonapięciowych
urządzeń
elektrycznych
napięcia.
Posługiwanie
niesprzyjających
parametrach
topikowym
zwłocznej
charakterystyce
) : 86 dB (A)
pA
): 97 dB (A)
WA
2
) : 4,0 m/s
h
Niepewność (K) : 1,5 m/s
lub
Dla modelu RP2300FC,RP2301FC
Poziom hałasu i drgań
Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w
oparciu o EN60745:
Poziom ciśnienia akustycznego (L
Poziom mocy akustycznej (L
ENF100-1
sieci
Niepewność (K): 3 dB(A)
Należy stosować ochraniacze słuchu
Drgania
Całkowita wartość poziomu drgań (suma wektorów w 3
się
osiach) określona zgodnie z normą EN60745:
Tryb pracy: Wycinanie rowków w płycie MDF
Wytwarzanie drgań (a
Niepewność (K) : 1,5 m/s
Deklarowana wartość wytwarzanych drgań została
zmierzona
lub
testową i można ją wykorzystać do porównywania
narzędzi.
Deklarowaną wartość wytwarzanych drgań można
także wykorzystać we wstępnej ocenie narażenia.
OSTRZEŻENIE:
ENF100-1
Drgania
sieci
użytkowania elektronarzędzia mogą się różnić od
wartości deklarowanej, w zależności od sposobu
jego użytkowania.
W
się
rzeczywistych warunkach użytkowania należy
określić środki bezpieczeństwa w celu ochrony
operatora (uwzględniając wszystkie elementy
cyklu działania, tj. czas, kiedy narzędzie jest
wyłączone i kiedy pracuje na biegu jałowym, a
także czas, kiedy jest włączone).
lub
Dotyczy tylko krajów europejskich
Deklaracja zgodności UE
Niniejszym
odpowiedzialny producent oświadcza, iż opisywane
urządzenie marki Makita:
ENG102-3
Opis maszyny:
Frezarka górnowrzecionowa
Model nr/ Typ:
RP1800,RP1800F,RP1801,RP2300FC,RP2301FC
jest produkowane seryjnie oraz
jest
zgodne
następujących dyrektywach europejskich:
98/37/WE do dnia 28 grudnia 2009, a począwszy
ENG223-2
od dnia 29 grudnia 2009 - 2006/42/WE
Jest produkowane zgodnie z następującymi normami
lub dokumentami normalizacyjnymi:
EN60745
24
2
) : 4,5 m/s
h
2
zgodnie
ze standardową
wytwarzane
podczas
oparciu
o
szacowane
firma
Makita
z
wymogami
ENG102-3
) : 87 dB (A)
pA
): 98 dB (A)
WA
ENG223-2
2
ENG901-1
metodą
rzeczywistego
narażenie
w
ENH101-13
Corporation
jako
określonymi
w

Advertisement

This manual also for:

Rp1800fRp1801Rp1801fRp2300fcRp2301fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: