Download  Print this page

Advertisement

Avertismente generale de
siguranţă pentru unelte electrice
AVERTIZARE Citiţi toate avertizările de siguranţă
şi toate instrucţiunile. Nerespectarea acestor avertizări
şi instrucţiuni poate avea ca rezultat electrocutarea,
incendiul şi/sau rănirea gravă.
Păstraţi
toate
instrucţiunile
ulterioare.
AVERTISMENTE PRIVIND
SIGURANŢA PENTRU RINDEA
1.
Susţineţi maşina de suprafeţele izolate atunci
când efectuaţi o operaţiune în care maşina de
tăiat poate intra în contact cu cabluri ascunse
sau
cu
propriul
Contactul cu un cablu aflat sub tesniune va face
ca piesele de metal să fie parcurse de curent, iar
operatorul se va electrocuta.
2.
Folosiţi bride sau altă metodă practică de a
fixa şi sprijini piesa de prelucrat pe o platformă
stabilă. Fixarea piesei cu mâna sau strângerea
acesteia la corp nu prezintă stabilitate şi poate
conduce la pierderea controlului.
3.
Purtaţi mijloace de protecţie a auzului în cazul
unor perioade lungi de utilizare.
4.
Manipulaţi sculele cu deosebită atenţie.
5.
Verificaţi atent scula cu privire la fisuri sau
deteriorări înainte de folosire. Înlocuiţi imediat
o sculă fisurată sau deteriorată.
6.
Evitaţi tăierea cuielor. Inspectaţi piesa de
prelucrat şi eliminaţi toate cuiele din aceasta
înainte de începerea lucrării.
7.
Ţineţi maşina ferm cu ambele mâini.
8.
Nu atingeţi piesele în mişcare.
9.
Asiguraţi-vă că scula nu intră în contact cu
piesa de prelucrat înainte de a conecta
comutatorul.
10. Înainte
de
utilizarea
propriu-zisă, lăsaţi-o să funcţioneze în gol
pentru un timp. Încercaţi să identificaţi orice
vibraţie sau oscilaţie care ar putea indica o
instalare inadecvată a sculei.
11.
Aveţi grijă la sensul de rotaţie al sculei şi
direcţia de avans.
12. Nu lăsaţi maşina în funcţiune. Folosiţi maşina
numai când o ţineţi cu mâinile
13. Opriţi întotdeauna maşina şi aşteptaţi ca scula
să se oprească complet înainte de a scoate
scula din piesa prelucrată.
14. Nu atingeţi scula imediat după executarea
lucrării; aceasta poate fi extrem de fierbinte şi
poate provoca arsuri ale pielii.
avertismentele
pentru
consultări
cablu
de
alimentare.
maşinii
pe
15. Nu mânjiţi neglijent talpa maşinii cu diluant,
GEA010-1
benzină, ulei sau alte substanţe similare.
Acestea pot provoca fisuri în talpa maşinii.
16. Vă atragem atenţia asupra necesităţii de a
utiliza freze cu un diametru corect al cozii şi
care sunt adecvate pentru viteza maşinii.
17. Unele materiale conţin substanţe chimice care
pot fi toxice. Aveţi grijă să nu inhalaţi praful şi
evitaţi
şi
instrucţiunile de siguranţă ale furnizorului
18. Folosiţi întotdeauna masca de protecţie contra
prafului adecvată pentru materialul şi aplicaţia
la care lucraţi.
GEB018-2
PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
AVERTISMENT:
NU permiteţi comodităţii şi familiarizării cu produsul
(obţinute prin utilizare repetată) să înlocuiască
respectarea strictă a normelor de securitate pentru
acest
produs.
nerespectarea normelor de securitate din acest
manual de instrucţiuni poate provoca vătămări
corporale grave.
DESCRIERE FUNCŢIONALĂ
ATENŢIE:
Asiguraţi-vă că aţi oprit maşina şi că aţi
debranşat-o de la reţea înainte de a o regla sau de
a verifica starea sa de funcţionare.
Reglarea adâncimii de tăiere
Fig.1
Amplasaţi maşina pe o suprafaţă plană. Slăbiţi pârghia
de blocare şi coborâţi corpul maşinii până când freza
atinge suprafaţa plană. Strângeţi pârghia de blocare
pentru a bloca corpul maşinii.
Rotiţi piuliţa de ajustare a tijei filetate opritoare în sens
anti-orar. Coborâţi tija filetată opritoare până când intră
în contact cu şurubul de reglare. Aliniaţi indicatorul de
adâncime cu gradaţia "0". Adâncimea de tăiere este
piesa
indicată pe scală de indicatorul de adâncime.
Apăsând butonul de alimentare rapidă, ridicaţi tija filetată
opritoare până când obţineţi adâncimea de tăiere dorită.
Ajustările temporare ale adâncimii de tăiere pot fi
realizate prin rotirea butonului rotativ (1 mm pe rotaţie).
Prin rotirea piuliţei de reglare a tijei filetate opritoare în
sens orar, puteţi strânge ferm tija filetată opritoare.
Acum, adâncimea de tăiere predeterminată poate fi
obţinută prin slăbirea pârghiei de blocare şi coborârea
corpului maşinii până când tija filetată opritoare intră în
contact cu şurubul de reglare cu cap hexagonal de la
blocul opritor.
34
contactul
cu
pielea.
FOLOSIREA
INCORECTĂ
Respectaţi
sau

Advertisement

This manual also for:

Rp1800fRp1801Rp1801fRp2300fcRp2301fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: