Download  Print this page

Advertisement

Pokrętło regulacji prędkości
Dotyczy tylko modelu RP2300FC,RP2301FC
Rys.5
Prędkość obrotów można zmienić przy pomocy pokrętła
regulującego, które można ustawić na numer od 1 do 6.
Większą prędkość uzyskuje się obracając pokrętło w
kierunku pozycji 6, a mniejszą - obracając pokrętło w
kierunku pozycji 1.
Umożliwia to wybór idealnej prędkości dla danego
materiału tzn. można wybrać prędkość odpowiednią do
obróbki danego materiału i średnicy wiertła.
Zależność prędkości od pozycji ustawionej na pokrętle
podano w tabeli.
Cyfra
1
2
3
4
5
6
009875
UWAGA:
Jeżeli narzędzie będzie używane nieprzerwanie
przez
dłuższy
prędkościach, wówczas dojdzie do przeciążenia
silnika i awarii samego narzędzia.
Pokrętło regulacji prędkości można maksymalnie
obrócić do pozycji 6 i z powrotem do pozycji 1. Nie
wolno próbować obrócić go na siłę poza pozycję 6
lub 1, gdyż funkcja regulacji prędkości może
przestać działać.
Zaświecenie się lampek.
Dotyczy tylko modelu RP1800F, RP1801F,
RP2300FC,RP2301FC
Rys.6
UWAGA:
Nie patrzeć na światło ani bezpośrednio na źródło
światła.
W celu zapalenia lampki należy pociągnąć za język
spustowy. Lampka świeci dopóki język spustowy
przełącznika jest naciskany. Lampka gaśnie po 10 – 15
sekundach od momentu zwolnienia języka spustowego.
UWAGA:
Użyć suchej tkaniny aby zetrzeć zanieczyszczenia
z osłony lampki. Uważać, aby nie zarysować
osłony lampki, gdyż może to zmniejszyć natężenie
oświetlenia.
MONTAŻ
UWAGA:
Przed wykonywaniem jakichkolwiek czynności na
elektronarzędziu należy upewnić się, czy jest ono
min
-1
9 000
11 000
14 000
17 000
20 000
22 000
okres
czasu
przy
wyłączone i nie podłączone do sieci.
Montaż lub demontaż końcówki
Rys.7
UWAGA:
Zamontuj wiertło. Zawsze używaj w tym celu
klucza dostarczonego wraz z narzędziem. Luz lub
nadmierne
niebezpieczne.
Używaj
średnicy trzonu wiertła.
Nie
wsunięciem wiertła i nie montuj wierteł o małym
trzonku bez tulei zaciskowej. Może to doprowadzić
do złamania stożka zaciskowego.
Stosuj tylko wiertła, których maksymalna prętkość
(wskazana na wiertłe) nie przekracza maksymalnej
prędkości frezarki.
Wsuń całe wiertło w stożek zaciskowy. Naciśnij blokadę
wałka, aby utrzymać wałek w stabilnej pozycji i użyj
klucza, aby dokręcić nakrętkę zaciskową. Podczas
używania wierteł o małej średnicy trzonu, najpierw wsuń
w stożek odpowiednią tuleję zaciskową, a dopiero
potem wiertło.
Aby wyciągnąć końcówkę, należy wykonać procedurę
mocowania w odwrotnej kolejności.
małych
DZIAŁANIE
UWAGA:
Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że
korpus urządzenia podnosi się automatycznie do
górnego limitu, a wiertło nie wystaje z podstawy
narzędzia, gdy dźwignia blokady jest poluzowana.
Przed przystąpieniem do pracy upewnij się, że
deflektor wiórów jest prawidłowo zamontowany.
Rys.8
Podczas pracy należy zawsze trzymać narzędzie za oba
uchwyty.
Ustaw podstawę narzędzia na elemencie do cięcia w
taki sposób, aby wiertło nie stykało się z nim. Następnie
włącz narzędzie i odczekaj, aż wiertło uzyska pełną
prędkość. Obniż korpus narzędzia i przesuń narzędzie w
przód nad powierzchnią obrabianego elementu tak, aby
podstawa narzędzia była wyrównana i posuwaj je równo
do przodu aż do zakończenia cięcia.
Podczas cięcia krawędzi powierzchnia obrabianego
elementu powinna się znajdować po lewej stronie wiertła
w kierunku przesuwu.
27
dokręcenie
wiertła
zawsze
zacisku
dokręcaj
nakrętki
mogą
być
odpowiedniego
dla
zaciskowej
przed

Advertisement

This manual also for:

Rp1800fRp1801Rp1801fRp2300fcRp2301fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: