Download  Print this page

Advertisement

nedostane do styku s nastavovacou skrutkou s hlavou
so šesťuholníkovým vybraním na bloku zarážky.
Nylonová matica
Fig.2
Horný limit tela nástroja je možné nastaviť otočením
nylonovej matice.
POZOR:
Neznížte
príliš
nebezpečne vysunie.
Blok zarážky
Fig.3
Blok zarážky má tri nastavovacie skrutky s hlavou so
šesťuholníkovým vybraním, ktoré sa zvýšia alebo znížia
o 0,8 mm na jedno otočenie. Pomocou týchto
nastavovacích skrutiek s hlavou so šesťuholníkovým
vybraním môžete ľahko získať tri rozličné hĺbky rezu, a
to bez opätovného nastavenia stĺpika zarážky.
Nastavte najnižšiu skrutku s hlavou so šesťuholníkovým
vybraním tak, aby ste dosiahli najhlbšiu hĺbku rezu;
postupujte pri tom podľa postupu „Nastavenie hĺbky
rezu".
Nastavte
dve
šesťuholníkovým vybraním, aby ste dosiahli plytšie
hĺbky rezu. Rozdiely vo výškach týchto skrutiek s hlavou
so šesťuholníkovým vybraním predstavujú rozdiely v
hĺbkach rezu.
Aby ste nastavili skrutky s hlavou so šesťuholníkovým
vybraním, otáčajte skrutky s hlavou so šesťuholníkovým
vybraním pomocou skrutkovača alebo kľúča. Blok
zarážky je tiež vhodný na vykonanie troch rezaní s
postupne hlbšími nastaveniami ostria počas rezania
hlbokých žliabkov.
POZOR:
Keďže
nadmerné
preťaženie motora alebo ťažkosti pri ovládaní
nástroja, hĺbka rezania by nemala byť viacej ako
15 mm pri prerezávaní, keď sa režú žliabky s
ostrím priemeru 8 mm.
Keď budete rezať žliabky s priemerom ostria 20
mm, hĺbka rezu by nemala byť viac ako 5 mm pri
prerezávaní.
Pre vyrezávanie obzvlášť hlbokých žliabkov urobte
dva alebo tri prerezania s postupne hlbšími
nastaveniami ostria.
Zapínanie
Fig.4
POZOR:
Pred
pripojením
skontrolujte, či spúšť funguje správne a po
uvoľnení sa vracia do vypnutej polohy.
Uistite sa, že posúvačový uzáver je uvoľnený
predtým, ako sa spínač zapne.
Aby sa zabránilo náhodnému vytiahnutiu spúšťača
spínača, nachádza sa tu blokovacie tlačidlo.
Ak chcete zapnúť prístroj, stlačte uzamykacie tlačidlo a
nylonovú
maticu.
Ostrie
skrutky
s
hlavou
rezanie
môže
nástroja
do
zásuvky
potiahnite
spínača ho zastavíte.
Pre nepretržitú prevádzku potiahnite spúšťač spínača a
potom stlačte uzamykacie tlačidlo. Ak chcete zastaviť
nástroj,
uzamykacie tlačidlo vráti automaticky. Potom uvoľnite
spúšťač spínača.
Po uvoľnení spúšťača spínača bude odomykacia funkcia
sa
fungovať,
spúšťača.
POZOR:
Pevne držte nástroj, keď ho vypínate, aby ste
prekonali reakciu.
Elektronická funkcia
Len pre model RP2300FC, RP2301FC
Riadenie nemennej rýchlosti
Takto je možné dosiahnuť hladký povrch, pretože
rýchlosť otáčania je konštantná aj v prípade
zaťaženia.
Okrem toho, ak zaťaženie na prístroji presiahne
so
prípustnú úroveň, zníži sa výkon motora, aby sa
chránil pred prehriatím. Keď sa zaťaženie vráti na
prípustnú úroveň, prístroj bude pracovať ako
zvyčajne.
Funkcia reštartovania
Nástroj sa mäkko spustí, pretože je odstránený
spúšťací náraz.
Otočný ovládač rýchlosti
Len pre model RP2300FC, RP2301FC
Fig.5
Rýchlosť náradia sa môže zmeniť otočením gombíka
pre nastavenie otáčok na dané nastavené číslo v
zapríčiniť
rozsahu od 1 do 6.
Vyššie otáčky sa dosiahnu, keď sa gombík pre
nastavenie otáčok otočí v smere čísla 6. Nižšie otáčky
sa dosiahnu, keď sa gombík pre nastavenie otáčok otočí
v smere čísla 1.
Toto umožní výber ideálnych otáčok
spracovanie materiálu, t. j. otáčky sa môžu správne
nastaviť, aby došlo k prispôsobeniu materiálu a priemeru
ostria.
Vzťah medzi číslom nastaveným pomocou gombíka pre
nastavenie otáčok a približnými otáčkami náradia
nájdete v tabuľke.
vždy
009875
62
spúšťač
spínača.
potiahnite
spúšťač
aby
sa
zabránilo
Číslo
1
2
3
4
5
6
Uvoľnením
spúšťača
spínača,
takže
sa
potiahnutiu
spínača
pre optimálne
-1
min.
9000
11000
14000
17000
20000
22000

Advertisement

This manual also for:

Rp1800fRp1801Rp1801fRp2300fcRp2301fc

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: