Čeština - Samsung EB-P3000 Quick Start Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Čeština
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 108
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 108
Před použitím zařízení si přečtěte tuto příručku, dozvíte
se zde informace o bezpečném a správném používání
zařízení.
Obrázky se mohou od vzhledu konkrétního produktu
lišit. Obsah se může bez předchozího upozornění
změnit. Více informací naleznete v kompletní uživatelské
příručce. Informace o zařízení, uživatelskou příručku a
další informace naleznete na www.samsung.com .
Než začnete modul baterie používat, ujistěte se, že je
kompatibilní s vaším zařízením.
Vaše práva spotřebitele se řídí zákonem země, ve které
jste produkt zakoupili. Více informací si prosím vyžádejte
od svého poskytovatele služeb.
Rozvržení zařízení
Konektor USB pro
připojení nabíjeného
zařízení
Konektor pro
připojení nabíječky
Nabíjení baterie
Před prvním použitím modulu baterie je třeba baterii nabít.
Připojte modul baterie k nabíječce.
Používejte pouze nabíječky schválené společností
Samsung.
108
Kontrolka
Tlačítko úroveň nabití
baterie
2017-06-14 오후 2:43:44
2017-06-14 오후 2:43:44

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents