Download Table of Contents Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 53

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 52
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 52
Možete da punite pakovanje baterije pomoću
punjača (prodaje se zasebno).
U zavisnosti od vrste punjača koji koristite,
možda će trebati da koristite mikro USB konektor.
Stvarni kapacitet (Wh) se meri na osnovu izlazne
struje i napona baterije. Može da se razlikuje
od kapaciteta (Wh) navedenog na uređaju, u
zavisnosti od uslova izlaza struje, konfiguracije
strujnog kola povezanog uređaja i radnog
okruženja.
Tokom punjenja, punjač treba držati u blizini
električne utičnice kako bi bio lako dostupan.
Provera napunjenosti baterije
Proverite preostalu napunjenost baterije tako što ćete
pritisnuti taster Nivo napunjenosti baterije.
Indikatorske lampice vas obaveštavaju na preostalu
napunjenost baterije.
Preostala
Status indikatorske lampice
napunjenost baterije
Četiri indikatorske lampice
70 – 100%
upaljene
40 – 70%
Tri indikatorske lampice upaljene
Dve indikatorske lampice
20 – 40%
upaljene
Jedna indikatorska lampica
5 – 20%
upaljene
Jedna indikatorska lampica
0 – 5%
treperi
52
2017-06-14 오후 2:43:41
2017-06-14 오후 2:43:41

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents