Download Table of Contents Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 70

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 69
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 69
Akukomplekti kasutamine
1. Ühendage USB kaabli üks ots akukomplekti USB-
laadimisporti. Seejärel ühendage USB kaabli teine ots
mobiilseadme mitmeotstarbelisse pessa.
2. Kui mobiilseade on täielikult laetud, ühendage USB-
kaabel mõlema seadme küljest lahti.
Sõltuvalt teie seadme mitmeotstarbelisest pesast
võib teil vaja minna mikro USB konnektorit.
Ohutusalane teave
Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege
see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.
Kogu ohutusalase teabe nägemiseks külastage Samsungi
veebilehte.
Kasutage tootja heakskiidetud akusid, laadijaid,
lisaseadmeid ja tarvikud
Ärge puudutage seadet märgade kätega
Ärge laske laadija või seadmel või kukkuda ning hoidke
neid löökide eest
Seadet võib kasutada kohtades, kus temperatuur on
0 °C kuni 35 °C. Seadet võib hoiustada temperatuuril
-20 °C kuni 50 °C. Seadme kasutamine või hoiustamine
temperatuuril, mis jääb soovitatud temperatuurist
välja, võib seadet kahjustada või vähendada aku eluiga
69
2017-06-14 오후 2:43:42
2017-06-14 오후 2:43:42

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents