Download Table of Contents Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 119

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 118
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 118
Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludur.
Satıcı tarafından Garanti Belgesinin verilmemesi
durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğüne başvurabilir.
Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari
konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu
veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem
Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un
18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı,
cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden
geçirme şeklinde kullanabilecektir.
Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında
kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır.
118
2017-06-14 오후 2:43:44
2017-06-14 오후 2:43:44

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020

Table of Contents