Download Print this page

Samsung EB-P3000 Quick Start Manual page 106

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 105
P3000_QSG_EU_ASIA_Type.indb 105
Batériu môžete nabíjať pomocou nabíjačky
(predáva sa samostatne).
V závislosti od typu používanej nabíjačky
môže byť potrebný konektor micro USB.
Skutočná kapacita (Wh) sa meria na základe
výstupného prúdu a napätia batérie. Môže sa
líšiť od kapacity (Wh) uvedenej na zariadení,
a to v závislosti od podmienok výstupného
výkonu, konfigurácie obvodu pripojeného
zariadenia a prevádzkového prostredia.
Pri nabíjaní by sa mala nabíjačka nachádzať
v blízkosti elektrickej zásuvky a mala by byť
ľahko dostupná.
Kontrola úrovne nabitia batérie
Ostávajúcu úroveň nabitia batérie skontrolujete
stlačením tlačidla úrovne nabitia batérie.
Kontrolky vás upozorňujú na ostávajúcu úroveň nabitia
batérie.
Úroveň nabitia
Stav kontroliek
batérie
70 – 100 %
Svietia štyri kontrolky
40 – 70 %
Svietia tri kontrolky
20 – 40 %
Svietia dve kontrolky
5 – 20 %
Svieti jedna kontrolka
0 – 5 %
Jedna kontrola bliká
105
2017-06-14 오후 2:43:44
2017-06-14 오후 2:43:44

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Eb-p3020